Sponsor Reklamlar 
Seçenekler
Alt 02.08.13   #1
aldemira
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: May 2013
Nereden: ankara
Mesajlar: 52
Rep Puani : 10
Standart Her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde


Evet,
her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde

buyrun

Alıntı:
http://aaldemira.blogspot.com/2012/04/kadir-suresi.htmlbiz o(kur'â)n'ı kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.
kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz. Hala kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya çalışmayacak mısın? Her gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her gününü, kuranı ikra yaparak, kadir gecesi yapmak senin elindedir.
kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Oysa kuranlı geceler, kuranın gündem yapıldığı vakitler, kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, kuran değerlerinin, ölçülerinin dikkate alındığı, yaşama geçirildiği hayatlar; kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.
melekler ve rûh, o gece rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira kuranın indiği, kuranın gündem yapıldığı, kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, yaşamını nurlandırıncaya, hayatını kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.

http://aaldemira.blogspot.com/

***kadir suresi çalişma notlari


(٩٧-١)
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ
97.1 - innâ enzelnâhu fî leyletil gadr.
S ateş - biz o(kur'â)n'ı kadir gecesinde indirdik.
Yb- biz onu kadr/ölçüt gecesinde indirdik
bu ayetle ilgili olan diğer ayetler: (2:185; 14:1; 44:1-4; 81:17-19)

· nezale: Inmek, indirmek, menzil, yörünge, yaratma, ağırlama, yemek, nimet ikram. Nüzul” sözcüğünün esas anlamı “hulûl [girmek, içe işlemek, nüfuz etmek]” demektir, bu anlamdaki “giriş”, “duhul” sözcüğüyle ifade edilen “giriş”ten farklıdır. Hulûl etmek, gizlice, haber etmeden, fiziksel bir etki yapmadan girip girdiği nesnenin her bir zerresine homojen olarak yerleşmek şeklinde bir giriştir [ibn menzur; lisanü’l-arab cilt.8, s.523, darülhadis kahire-2003]. Nitekim mümin sûresinin 15. âyetinde ruhun hulûlü [içe yerleştirilmesi] “تنزّل - tenezzül” sözcüğüyle değil “القائ - ilqa [koymak, bırakmak]” sözcüğüyle ifade edilmiştir.hyılmaz. Indirmek, öğretmek, vermek, bahşetmek, ikram, nimet anlamına gelmektedir. Mokuyan.

· kadera: Ayarlama, takdir, daraltma, kısıtlama, kaderini çizme, ölçme, ölçü, kıymet, azamet, şeref, güç, kudret, tayin etme, miktar, süre, takat, tencere, kazan,


(٩٧-٢)
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
97.2 - ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.
S ateş - kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Yb- ölçüt/kadr gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? / ölçüt gecesinin ne olduğunu allah’tan başka sana kim anlatabilir ki?


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ
97.3 - leyletul gadri hayrum min elfi şehr.
S ateş - kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
Yb- ölçüt/kadr gecesi bin aydan daha hayırlıdır. / her şeyin doğru ölçüsünün ne olduğunun belirlendiği an bin (ölçütsüz) aydan daha hayırlıdır.

· elefe : Sevgiyle toplama, telif, birbirine katma, alıştırma, sevdirme, binlerce
· şehera :ay, hilal


(٩٧-٤)
تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ
97.4 - tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ biizni rabbihim, min kulli emr.
S ateş - melekler ve rûh, o gece rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.
Yb- her bir iş için içindeki melekler/yasalar/güçler ve bilgi/ruh rablerinin izniyle indirilirde indirilir.

· nezale: Inmek, indirmek, menzil, yörünge, yaratma, ağırlama, yemek, nimet ikram. Nüzul” sözcüğünün esas anlamı “hulûl [girmek, içe işlemek, nüfuz etmek]” demektir, bu anlamdaki “giriş”, “duhul” sözcüğüyle ifade edilen “giriş”ten farklıdır. Hulûl etmek, gizlice, haber etmeden, fiziksel bir etki yapmadan girip girdiği nesnenin her bir zerresine homojen olarak yerleşmek şeklinde bir giriştir [ibn menzur; lisanü’l-arab cilt.8, s.523, darülhadis kahire-2003]. Nitekim mümin sûresinin 15. âyetinde ruhun hulûlü [içe yerleştirilmesi] “تنزّل - tenezzül” sözcüğüyle değil “القائ - ilqa [koymak, bırakmak]” sözcüğüyle ifade edilmiştir.hyılmaz. Indirmek, öğretmek, vermek, bahşetmek, ikram, nimet anlamına gelmektedir. Mokuyan

ayetin başında tenezzelü fiili kullanılmış olup, 41fussilet 30-32 ve 19 meryem 64 de de bu inişin devam etmekte olduğunu ifade eden netenezzelü kalıbı kullanılmak suretiyle meleklerin inişinin devam etmekte olduğu vurgulanmış ve böylece hayatını vahiyle şekillendiren her insana meleklerin inmesi her zaman mümkündür mokuyan. Buradaki melekle kastedilen kuran ayetleri olmalıdır. Kuran ayetini ikra yapanlara bu eylemi yaptıkları sürece ayetler bir anlamda âlemlerine iner, hulul eder, nüfuz eder.

· meleke: Mülk, sahip, meleke, yetenek, hükümdarlık, malik olma, memlük(köle), melek, melik, sultan, iç yüzü, iktidar, güç, tasarruf gücü, elçi, haberci, ayet,

meleklerin nüzulünü [hulûlünü] konu alan aşağıdaki âyetlerden bazılarında “melek” sözcüğü “elçiler [haberciler]” anlamında, diğer bazılarında da “yönetim güçleri” anlamında kullanılmıştır. “ ملك - melek” sözcüğünün “elçiler [haberciler]” anlamında kullanıldığı âyetler:
O kullarından dilediğine melekleri, emrinden [kendine özgü iş] olan ruh ile “gerçek şu ki: Benden başka ilâh yok, o hâlde benden sakının” diye uyarmaları için indirir/ hulûl ettirir. Nahl; 2.
O şu bir gerçek ki, “rabbimiz allah’tır” deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler iner durur [hulûl eder durur] ; “korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz size, dünya hayatında da âhirette de [yol gösteren, yardım eden] yakınlarız. Orada sizin için nefislerinizin arzuladığı şey var. Orada sizin için istediğiniz şey var. Gafur ve rahîm allah’tan bir ikram olarak…” fussılet; 30 32.
O hani sen inananlara, “rabbinizin indirilen/ hulûl ettirilen üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi?” diyordun. âl-i imran; 124.
“melek” sözcüğünün “yönetim güçleri” anlamında kullanıldığı âyetler:
O biz melekleri ancak gerçekle indiririz ve o zaman, asla göz bile açamazlar. Hicr; 8.
O hani elçiler onlara önlerinden, arkalarından gelerek şöyle demişlerdi: “allah’tan başkasına ibâdet/kulluk etmeyin!” şöyle cevap vermişlerdi: “eğer rabbimiz isteseydi, kesinlikle melekler indirirdi. Bu yüzden biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyleri inkâr ediyoruz.” fussılet; 14.
O ve: “ona bir melek indirilseydi ya!” dediler. Eğer böyle bir melek indirmiş olsaydık iş mutlaka bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz bile açtırılmazdı. En’âm; 8.
Dolayısıyla “melek” sözcüğünün, “elçiler [haberciler]” anlamında kullanıldığı âyetlerde bu sözcükle kastedilenler “kur’ân âyetleri”dir. Talâk suresinin 10 ve 11. âyetlerine göre zaten kur’ân’ın bir adı da “rasül [elçi]”dür. Bu elçi [haberci], toplumun canı demek olan güvenilir ve kutsal bilgiler içermektedirhy. Kuran elçi, melekler ayet, ruh da ayetlerin taşıdığı ölçütler olarak alınabilir.

· raveha: Ruh, gidiş, akşam dönüşü, rahmet, yardım, rüzgâr, ferah, gizli kuvvet, latif husus, koku, rızık, can, canlılık, duygu, karakter, vahiydir.

Ruh sözcüğünün kur’ân’daki kullanımı : Ruh, vahiy anlamında alınabilir, 40mümin 15, 42şura 52, 16nahl 2 de meleklerin ruhu indirdiğinden söz edilmesi de bu ayette vahiy anlamında kullanıldığına delildirmokuyan. Akleden kalbin hayat soluğu olan vahiy oılmalıdırmislamoğlu. Ruh” sözcüğü kur’ân’da “ilâhî esinti, vahy/bilgi” anlamında kullanılmış, vahyin bilgisizlikten dolayı ölü sayılan kalbe hayat verdiği, canın bedendeki işlevi ne ise vahyin de insanlık için aynı işlevi gördüğü, bu işlevi dolayısıyla bireyi ve toplumu kokuşmaktan koruduğu düşünülürse, “ruh” sözcüğünün sözlük, ansiklopedik ve dinî terim anlamlarıyla kur’ân’daki anlamı arasında bir paralellik var gibi gözükebilir. Ancak sözcüğün kullanıldığı âyetler incelendiğinde, bu paralelliğin “ruh”un ne olduğu konusunda değil, sadece insan üzerindeki etkileri konusunda olduğu anlaşılır. Hy.
O ve sana ruhtan sorarlar. Deki: “ruh rabbimin emrindendir [işindendir] . Size ise az bilgiden başka, bir şey verilmemiştir.” isra; 85.
O refi’dir, dereceleri yükseltendir, arş’ın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için kendi emrinden/ kendi işinden olan ruhu kullarından dilediğine ilka eder [bırakır] . Mümin; 15.
O işte böylece sana da kendi emrimizden [kendi işimizden] olan ruhu vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur [ışık] yaptık. Hiç kuşkusuz sen de dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin. şûra; 52.
O allah’a ve âhiret gününe inanan bir topluluğu, allah’a ve elçisine karşı çıkanlarla sevgiye dayalı bir dostluk kurmuş olarak bulamazsın. Bunlar onların ister babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister akrabaları olsun. Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden olan ruh [güvenli bilgi] ile desteklemiştir. Onları, sürekli kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da allah’tan hoşnut olmuşlardır. Işte bunlar allah’ın hizbidir [yandaşlarıdır] . Dikkat edin, allah’ın hizbi [yandaşları] başarıya ulaşanların ta kendileridir. Mücadele; 22.
O kesin olan şu ki, o, âlemlerin rabbinin indirmesidir [hulûl ettirmesidir]. Onunla “güvenilir ruh” indi [hulûl etti] . Senin kalbine ki, uyarıcılardan olasın. şuara; 192–194.
şuara sûresinin 193. âyetinde ise “er-ruhu’l-emin” tamlamasıyla kullanılarak bu bilgilerin [ruhun] “en güvenli, en yararlı bilgi” olduğu vurgulanmaktadır. şuara sûresinin 193. âyetinde geçen “er-ruhu’l-emin” ifadesini cebrâîl olarak yorumlamak ve birçok mealde olduğu gibi âyeti “onu ruhu’l-emin [cebrâîl] indirdi” diye çevirmek yanlıştır. Zira âyetteki “نزل - nezele” geçişsiz fiilini sanki geçişli imiş gibi anlamlandırmak, her şeyden önce âyetin lâfzî manasına aykırıdırhy. Melekler ve ruh iner ayetini de dikkate aldığımızda, meleklerin ayetler, ruhunda bu ayetlerin taşıdığı içerik, ilke, ölçüler vb olduğu düşünülmektedir.

(٩٧-٥)
سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
97.5 - selâm, hiye hattâ matleıl fecr.
S ateş - esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!
Yb- bir esenliktir o şafak sökene kadar/aydınlığa kavuşuncaya kadar
· sıleme: Salim, selamet, sağlam, sıhhatli, sulh, eman, kurtuluş, boyun eyme, teslim olma, has olan, ait olan, selamlaşma, ismi ilahi, ulaşma, islam,
· talea: Tulu etme, doğuş, hurma çiçek tomurcuğu, haberdar etme, bildirme, çıkmak, bakmak, bilmek, örtmek, farkına varmak, işlemek,
· fecera: Fışkırmak, akıtmak, yarılmak, akmak, günahlara dalmak, haktan dönmek, tan yerinin ağarma zamanıdır ki biz buna şafak de*nir. Oysa şafak arapçada, güneş battıktan sonra ufukta kalan kızartıya denmektedir.38 yorum:
Adnan ve okuma arkadaşları dedi ki...
Kadir suresini neden hep farklı anladık.

Bir gece o da gizli, ramazanda gizli böylece her ramazan gününün iyi değerlendirelim diye hikmetidir şeklinde anladık.

Böyle okudum, böyle anlatıldı.
şaşkınlığımı mazur görün.

O gecede indi o gece kutsal ogece iyi ihya ettin mi tamam o geceye denk gelmek amacıyla her ramazan gecesini değerlendir ki o gece bereketinden yararlan. Ya denk gelemezsek :???????

Düşünmemek, sorun bu katılırsınız .
Oysa kadiri böyle anlammak kuranı okuduğumuz daha doğrusu kuranı içimize indirdiğimiz anlar kadir anları.
Kurana göre yaşadığımız, kuranlı yaşam günlerimiz kadirli kıymetli anlar.

Kuran süreleri yaşamı düzenliyor.
Biz ve dostlarım her anını kadirleştirmenin elimizde olduğunu anladıktan sonra kuranla geçen vakitlerimiz anlarınmız yaşamımız hayatımızı kuşatmaya başladı.
Allah razı olsun.
5 mayıs 2012 19:08
musa dedi ki...
Kadir gecesi kutlamaları ne olacakç
yıldönümüğ,
yaş günü katama yatmazdı da günah diye bir şey diyemezdim.
Ramazanda her geceyi ihya edelim diye gizli olmasına da bir anlam veremezdim hikmeti bu olsa da falcılık gibi, piyango gibi
olmaz derdim de sesim çıkmazdı.

Kadir gecesinin bu anlamı kafama yattı.
Imtihan olanın elinde olmalı kadir yapmak ta şer yapmakta bu daha ku-rani .
Sağolan arkadaş.
Kadir vakti elimde kuranı okurda hayatıma indirirem o yaşadığım anlar kıymetli oluyor zaten.

Biz düşünemedik korktuk günahtan vatandaştan sen söylemişsin ya iyi oldu.

Tümünü kaç kez okudum.

Sponsor Reklamlar

aldemira isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 02.08.13   #2
dAbBe
dAbBe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: Oradan
Mesajlar: 2.176
Rep Puani : 32
Standart Cevap: Her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde


Kadir gecesinde indirilen seyin Kuran oldugu tahminidir. Zorlamalarla ortaya cikarilmis yorumdan ibarettir. Kadir gecesinde indirilen sey Incil, Tevrat, Zebur, hatta her hangi bir peygamber ya da o peygambere ihsan edilen baska bir sey de olabilir.
Sponsor Reklamlar

Redsefa bunu beğendi.
dAbBe isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 02.08.13   #3
Redsefa
Redsefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Nov 2012
Nereden: ankara
Mesajlar: 366
Rep Puani : 31
Standart Cevap: Her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde


Aşk-ı muhabet ile

Yavaş yavaş doğru rah'a girmeye başlıyoruz gibi görünüyor.

Kur'an tefsircilerinin kullandığı ve bana göre, şu ana kadar üzerine ondan daha iyi bir eser maalesef yazılamadı. Bu eser "Râğıb el-Isfahani'nin El-Müfredât'ıdır”.

Kelimelerin hangi anlamlara geldiğini bu eserden öğrenir tefsir alimleri ve işlerine gelen, kendi fikriyatlarına en uygun kelimeleri seçerek kendi Kur'anlarını yazarlar ve Kur'an böyle yazıyor diyerek herkesi kendilerine benzetmeye çalışırlar.

Oysa Kur'an kelimesi okumak anlamına gelen bir mastar fiildir.

Şimdi okumak eylemine biraz değinelim;

Okuyan insan değişir, çünki okudukları onun zihinsel yapısını maddi ve manevi anlamda değiştirir. Buradaki ince çizgi okudukların seni geliştirip sana yeni ufuklar mı açıyor? yoksa sen okuduklarının mutlak doğruluğunu kabul edip, onun esiri olup, onu yazana mı benzemeye başlıyorsun?

Problem burada başlıyor. Maalesef Hakk Kelam'ını okurken dahi başkalarının fikirlerini mutlak doğru olarak kabul etmeye başlıyoruz. Birilerinin kıt akılları ile yazdıkları birden bire mutlak tartışılmaz doğrular haline geliyor. Oysa El-Müfredatı eline alan herkes başka başka şeyler yazabilir.

Peki o zaman ilahi bilginin doğrusunu nasıl bulacağız sorusu gündeme gelir ki, İşte burada bana göre en önemli konu Hakk'ın Kelamında sık sık belirttiği " düşünüp-tutmak " yani cüz-i irade olan akıl süzgecinden geçirdikten sonra evrensel insan değerlerine ve insan onuruna yakışacak "en doğru" yoruma ulaşmak gerekliliği vardır.

Alevi-Bektaşi inanç sisteminde " Kur'an-ı Natık'ın", "Kur'an-ı Samit'ten" üstün tutulması sizce nedendir?

İçinde akıl olmayan hiçbir şey Hakk'tan olamaz.

Hakk cümle canları doğru ilmi istikamet üzere eyleye.

Aşk ile
Sponsor Reklamlar

bilgeyol ve Horasan bunu beğendiler.
__________________
Gönül kendine benzeyen gönüle akar
Hz. ALİ (K.V)
Redsefa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 02.08.13   #4
aldemira
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: May 2013
Nereden: ankara
Mesajlar: 52
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde


GÜZEL DÜŞÜNCELER,
ÖZELLİKLE:

Redsefa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Aşk-ı muhabet ile

Oysa Kur'an kelimesi okumak anlamına gelen bir mastar fiildir.

Şimdi okumak eylemine biraz değinelim;

Okuyan insan değişir, çünki okudukları onun zihinsel yapısını maddi ve manevi anlamda değiştirir. Buradaki ince çizgi okudukların seni geliştirip sana yeni ufuklar mı açıyor? yoksa sen okuduklarının mutlak doğruluğunu kabul edip, onun esiri olup, onu yazana mı benzemeye başlıyorsun?

Problem burada başlıyor. Maalesef Hakk Kelam'ını okurken dahi başkalarının fikirlerini mutlak doğru olarak kabul etmeye başlıyoruz. Birilerinin kıt akılları ile yazdıkları birden bire mutlak tartışılmaz doğrular haline geliyor. Oysa El-Müfredatı eline alan herkes başka başka şeyler yazabilir.

Peki o zaman ilahi bilginin doğrusunu nasıl bulacağız sorusu gündeme gelir ki, İşte burada bana göre en önemli konu Hakk'ın Kelamında sık sık belirttiği " düşünüp-tutmak " yani cüz-i irade olan akıl süzgecinden geçirdikten sonra evrensel insan değerlerine ve insan onuruna yakışacak "en doğru" yoruma ulaşmak gerekliliği vardır.

KURAN sorar,
bakmıyormusunuz,
düşünmüyormusunuz,
daha niceleri,Zira,

KURAN
İKRA
TİLAVET
TERTİL
TEDEBBÜR

Okumasından bahseder

Beş yüzden ziyade kelime ve türevleriyle .


Yine
DÜŞÜNENLER İÇİN İBRETLER VARDIR
HALA AKLETMEYECEKMİSİNİZ
......
gibi
onlarca ayetle de

düşünmeyi emreder.


ilk ayette ilk emrini
İKRA diye vermiştir.

İKRA, kitabı kainatı, ve kuranı; okumayı, anlamayı, düşünmeyi, ibret almayı, ders çıkarmayı başarmaktır.adını da İKRA nın kökü olan kelimenin üçlü çoğulu diyebileceğimiz KURAN koymuştur.

Daha da pekiştirmiş
yanına da çok, ama pek çok, vb anlamlarını da ihtiva eden KERİM
dahil edilmiştir.


Alıntı:
KURAN İNSANLIĞA GELMEDİ Mİ,
HEM DE BUNU EN GÜZEL YAŞAYAN, UYGULAYARAK YAŞAYAN KURAN OLAN
ALLAH RASULÜ
ELİYLE VE ÖRNEĞİYLE,

KURAN
ALLAHIN
İNSANLIĞA BİR HEDİYESİ,
ARMAĞANI,
CENNETİ YAŞATAN VE EBEDİ CENNETE GÖTÜREN İPİ,
GÜZELLEŞTİREN, NURLAŞTIRAN BOYASI,ALEMLERİN RABBİNDEN,
İNSANA GÖNDERİLEN EN DEĞERLİ MEKTUBU,

BU ANLAMLARLA, SANA ULAŞTIRILMIŞ,BU MEKTUBUNU/KİTABINI/KURANINI,

EVET,
SANA İNMİŞCESİNE,
ÇOK ÖZEL BİR MEKTUPCASINA,
SEVGİLİLER SEVGİLİSİNDEN LÜTFEDİLMİŞCESİNE
OKUMALIYIZ,

HEMDE NE OKUMA,

ADINA

İKRA DER,
TİLAVET DER,
TERTİL DER,
TEDEBBÜR
OKUMASI DER,


BU BİLİNCE ULAŞMIŞLARA DA SELAM OLSUN


BU NEDENLERLE,
KURAN OKUMAK,
LAFIZLARI ANLAMADAN,
TEKRAR ETMEK OLMADIĞI GİBİ,
MEALİNİ MANASINI ÖYLESİNE GÖZDEN GEÇİRMEKTE DEĞİLDİR,


Alıntı:
http://aaldemira.blogspot.com/2013/07/kuran-okumak.html
Sevgili Dostlar, Allah Kuranda buyuruyor ki:
6 Enam 38 Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
16 Nahl 89 Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik
2 Bakara 2 İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler için yol göstericidir.
39 Zümer 27 Andolsun biz, bu Kurân’da insanlara, öğüt almaları için her temsili anlattık.
30 Rum 58 Andolsun biz bu Kurân’da insanlara her çeşit misali getirip anlattık.
5 Maide 3 Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı oldum. “
Yine:
56/81 Şimdi siz, bu hadisi (sözü, haberi) mi küçümsüyorsunuz?
45/6 İşte şunlar, Allâh'ın âyetleridir, onları sana gerçek ile okuyoruz. Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi hadise (söze, habere) inanacaklar?
77/50 Onlar bundan sonra hangi hadise (söze, habere) inanacaklar?


Bu nedenle, önce Kuranı ikra yapmalıdır. Yani, okumalı, anlamalı, düşünmeli, ibret almalı, ders çıkarmalı, yaşamalı ve anlatmalıdır.

Bu doğrultuda Kuranı anlamada, Nahl suresindeki arı misalini de dikkate almalı. Arı, özü olan her çiçeğe konar. Çiçeği değil özünü alır. Kendi potasında özümler. Fıtratına konulan İlahi sistem çerçevesinde yoğurur ve bal yapınca gider kusar, dağıtır. Bir kısmını kullanır, çoğunu da insanlığa onların yararlanacağı biçimde armağan eder.

Kuranı daha iyi ve daha doğru anlamada, ortak aklın oluşmasında, başta en güzel örnek olan Peygamberimiz olmak üzere, bu yolda damgasını vuran her çiçekten, her görüşü değerlendirip özünü almalı. Asla çiçeği koparıp, aynen almak yerine, çiçeğin özüne ulaşıp mutlaka Kuran ilkeleri boyutunda değerlendirmelidir. Arı misali bal üretip, insanlıkla paylaşmalıdır. İnsanlığa sunulan balın kalitesi ölçüsünde insanın Rabbi huzurunda değerinin olduğu aşikârdır.

Yine, Kuranın tarihsel anlamı ile evrensel anlamının farkına vararak İKRA yapmayı, yani, okumayı, anlamayı, düşünmeyi, ibret almayı, ders çıkarmayı başarmalıdır.

Bunu yaparken, Kuranda düşünmeyle ilgili örneğin “bunda düşünenler için ibretler vardır” vb yüzlerce emri ve kelimeleri dikkate almalı; bunlardan biri olan, arka planını, satır arasını ve temelleri araştırıp tedbir almayı ihtiva eden ve emredilen tedebbür okumasını da unutmamalıdır.

Rabbimizden, en güzel elçiyle gelmiş, hayat rehberi olan mektubu/Kuranı, öncelikle ikra yapmalı; asır yani sıkıp suyunu, özünü, ilkelerini çıkarmalı; bu suyla, ilkelerle inşiraha ulaşıp, bakış açısı zenginliğine ulaşmalı; inzale yani, Kuranın hakikatlerini hücrelerimize kadar indirip, Kuran rehberliğine dayalı yaşamı başarmalı ve öncelikle bu dünyada Nura, cennete ulaşmalı, böylece “Sen Ondan razı, O da senden razı olarak Rabbine dönenlerden olmayı hedeflemelidir.

İKRA YAPANLARA SELAM OLSUN.
Sponsor Reklamlar

bab'ül ilim bunu beğendi.

Konu aldemira tarafından (02.08.13 Saat 11:47 ) değiştirilmiştir.
aldemira isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 02.08.13   #5
kristal
kristal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: istanbul
Mesajlar: 716
Rep Puani : 65
Standart Cevap: Her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde


1 . Doğrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik
2 . Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
3 . Kadr gecesi; bin aydan daha hayırlıdır
4 . Melekler ve Rûh, o gece Rablarının izniyle her iş için iner de iner
5 . O, tanyeri ağarıncaya kadar bir selâmettir

kadir gecesinin özel bir gün olduğuna inanıyorum
(o gün gökyüzünden kapılar açılır beyaz nur yeryüzüne iner.ki beyaz saflığın temizliğin arınmanın rengidir nurudur)
bu surede batıni bilgiler yoğunlukta
örneğin bin rakamı; melekler
özelliklede meleklerin yanısıra tek bir ruhun gelmesi
demekki bu tek ruh
özel bir varlık
ben bu ruhun Hz Ali olduğuna inanıyorum
nadı alide var bu konu.hz ali nin ruhsal varlığının bürün peygamberlerin yanında olduğunu onlara yol gösterdiğini hz muhammedle bu dünyaya zahir olarak geldiğini anlatıyor.
şöyle düşünülebilir hz ali zahir olarak buradaysa ruh olarak nasıl gelebilir.
herkesin bir mikro benliği birde bütünsel makro benliği var.yani yüksek ben imiz.
yüksek benliklerimiz daha ileri üst katlarda alemlerde varlığını sürdürür.
tanrıya ulaşmış bir kişide buradayken bile yüksek beni ruh olarak dünyaya gelebilir..
Sponsor Reklamlar

Redsefa bunu beğendi.
kristal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 03.08.13   #6
aldemira
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: May 2013
Nereden: ankara
Mesajlar: 52
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde


Her anini, kadir yapmanin
zevkini
ruhunu
yaşayalim,
Sponsor Reklamlar

aldemira isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 03.08.13   #7
dAbBe
dAbBe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: Oradan
Mesajlar: 2.176
Rep Puani : 32
Standart Cevap: Her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde


Kadir gecesinin ne gibi bir zevki var? Ruhu nasil yasaniyor anlatinda bizde biraz zevklenelim.
Sponsor Reklamlar

dAbBe isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 03.08.13   #8
aldemira
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: May 2013
Nereden: ankara
Mesajlar: 52
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde


dAbBe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kadir gecesinin ne gibi bir zevki var? Ruhu nasil yasaniyor anlatinda bizde biraz zevklenelim.


önce,
başa dönüp,
biraz gözlerini yoracaksın,

sonra,
akledip,
düşünecek,

olursa aldığın ibretler,

artık kişiye kalmış,

düşünmek, erdemdir,


neye alakası varsa,
alakanız ölçüsünde, ahlaklanır insan,
.
Alıntı:


Sponsor Reklamlar

aldemira isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 03.08.13   #9
dAbBe
dAbBe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: Oradan
Mesajlar: 2.176
Rep Puani : 32
Standart Cevap: Her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde


Yazdiklarinizi okudum, akledip düsünememis olmaliyim ki sizin bahsettiginiz husuya ulasamadim.
Benim eksikligim olsa gerek.

Ancak ilahiyatcilar Hz.Muhammed ve sahyabilerinin de Kadir gecesi diye bir gece kutlamadiklarini, o gecede her hangi bir ayin yapmadiklarini anlatiyorlar.

Acaba peygamber ve sahabeleri de mi akledemediler?
Ne dersiniz?
Sponsor Reklamlar

dAbBe isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 04.08.13   #10
aldemira
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: May 2013
Nereden: ankara
Mesajlar: 52
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Her anini kadir ani gecesi yapmak insanin elinde


Kadir gecesi
ne ola ki,
Sponsor Reklamlar

__________________
KURANI, KİTABI KAİNATI; İKRA, TERTİL, TİLAVET VE TEDEBBÜR YAPANLARA SELAM OLSUN
aldemira isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
kadir suresi aldemira Dini Konular 0 29.06.13 23:51
kadir gecesi ? ALEVIyım Sorularla Alevi'lik 3 15.08.12 15:07
Kıyamet GeceSi Fragmanı miSbon Film Fragman ve Tanıtımları 0 10.05.11 11:00
Alevi Gecesi'nde Skandal... eftelya_58 Pir Yolu Haber Merkezi 5 05.10.10 20:42
PSAKDden Dayanışma Gecesi DevrimChe Pir Yolu Haber Merkezi 0 03.10.10 18:22
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2