Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları

Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları (http://www.piryolu.com/forum/index.php)
-   Sorularla Alevi'lik (http://www.piryolu.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   38. Alevî-Bektaşilerin Atatürk'e ve Laikliğe Bakışı Nedir? (http://www.piryolu.com/forum/showthread.php?t=586)

Alevi 12.09.09 14:43

38. Alevî-Bektaşilerin Atatürk'e ve Laikliğe Bakışı Nedir?
 
38. Alevî-Bektaşilerin Atatürk'e ve Laikliğe Bakışı Nedir?


Kurtuluş Savaşı başladığında ilk ve en büyük destek
Alevî-Bektaşilerden gelmiştir. Alevî-Bektaşilerin Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'e verdikleri desteği kendisi de çok iyi bilen ulu önder 1919 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş kasabasına o dönemde Hacı Bektaş Velî'nin postunda oturan Ahmet Cemalettin Çelebi ile görüşmeye gelmiş ve çok büyük yakınlık görmüştür. Ayrıca Bektaşîliğin mücerret kolunun temsilcisi olan Salih Niyazi Dedebaba da daha Amasya'dan itibaren Atatürk'e tam destek vermiştir.

Atatürk'ün Salih Niyazi Dedebaba'ya 8 Ekim 1919'da çektiği şu telgraf bu desteği anlatmaktadır:
'
"Hacı Bektaş Velî Dergâhı Post-nişini ve Türbedan Salih Niyazi Baba Hazretlerine,
Sevgili vatanımızın kurtuluşu ve mutluluğu uğrunda soylu yüce milletimizin Allah'ın izniyle giriştiği Kurtuluş Savaşı'nda naçiz hizmetlerimize gösterilen yüksek ilgilerinize teşekkürlerimizi sunarız. Seçkin milletimizin kurtuluşuna matuf her türlü hayırlı dua ve bilgilendirme çalışmanızın devamını saygılarımızla dileriz.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi adına Mustafa Kemal"

Atatürk 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ahmet Cemalettin Çelebi'ye meclis başkan yardımcılığı görevini vermiştir. İlk toplantı tutanaklarında meclis başkan vekili sıfatıyla ismi bulunmaktadır. Ancak Ahmet Cemalettin Çelebi rahatsızlanarak vefat etmiştir.
Alevî-Bektaşiler Atatürk'ün görüşlerine fiili olarak da katılmışlar ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme aşamasında Atatürk'e önemli ölçüde yardımcı olmuşlardır. Cumhuriyet kurulduktan sonra da yapılan devrimler ilk olarak Alevî-Bektaşi kesim tarafından benimsenmiş ve bazı yörelerde olduğu gibi bu devrimlere bir karşı ko-yuş hareketi Alevî-Bektaşi yerleşim bölgelerinde gerçekleşmemiştir. Ahmet Cemalettin Çelebi'den sonra postnişin olan Veliyyeddin Çelebi'nin bütün Anadolu Alevî-Bektaşilerine 25 Nisan 1339 (1923) tarihinde yayınladığı şu bildiri çok önemlidir:

"Bu milleti kuran ve bağımsızlığımızı sağlayan ve yüce varlıkları bütün Müslümanlara bir şeref sebebi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce başkanı Gazi unvanlı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin yayınladıkları beyannameleri hepiniz tarafından bilinmektedir.
Gazi Paşa 'nın gelişme ve vatanın yükseltilmesi hakkındaki her isteğini yerine getirmek bizlere dini bir yükümlülüktür, (farz-ı ayndır) Ulusumuzu kurtaracak ve mutluluğumuzu sağlayacak onun sağlam düşünceleridir. Bunu inkar edenlerin bizimle kesinlikle ilişkisi yoktur."
Günümüzde birçok Alevî-Bektaşi kardeşimizin evinde Hz. Ali'nin, Hacı Bektaş Velî'nin ve Atatürk'ün resimleri yan yana durmaktadır. Bu da Alevîlerin Atatürk'ü ne kadar sevdiklerinin açık bir göstergesidir. Atatürk'ün bu derece sevilmesinin bir çok sebebi bulunmaktadır. Bunların içinde en önemlisi de hiç kuşkusuz eşit vatandaşlık ilkesi içinde bütün insanların eşit ve kardeşliği üzerine bir cumhuriyet kurması ve inancı laiklik çizgisi içinde insanların vicdanlarında özgür bırakmasıdır. Bu eşit vatandaşlık ilkesi olarak bütün Müslüman ve Ortadoğu ülkelerine örnek olacak çağdaş demokratik yapıyı doğurmuştur.
Bazı yörelerdeki Alevî-Bektaşi ocakları ise Hz. Ali'nin ve Hünkar Hacı Bektaş Velî'nin Atatürk'ün varlığında tecelli ettiğine inanmaktadırlar.
Bildiğimiz gibi Alevî-Bektaşi inancında sevgi, hoşgörü ve insan haklan ön planda olan düşüncelerdir. Eşitlikçi, özgürlükçü ve demokrat bir yapısı olan Alevîlik-Bektaşilik din olgusunun, devletten bağımsız ve kişilerle, inandığı kutsal değerler arasında olması gerektiği inancını taşımaktadır. Bu yöntem çağdaş anlamda laiklik olarak anılmaktadır. Alevî-Bektaşiler din, devlet ve toplum ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesinin laiklik anlayışıyla mümkün olabileceğine inandıkları için bu düşünceye sahip çıkarlar ve laikliği insan yaşamının en temel olgularından biri olarak görürler.


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:36.

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2