Sponsor Reklamlar


Ağaç Şeklinde Aç3Beğeni
  • 2 gönderen ByMunzur
  • 1 gönderen omur kurt

 
Seçenekler
Alt 29.01.13   #1
ByMunzur
Avatar mevcut degil.
Banned
Banned Users
Üyelik tarihi: Oct 2012
Nereden: Müzik Diyarı
Mesajlar: 1.264
Rep Puani : 31
Smile Imamlarimizin çizelgeleri


İMAMLARIMIZIN ÇİZELGELERİ


HİCRİ TAKVİM İLE EHLİ BEYT VE 12 İMAM ÇİZELGESİ (3)

İsim D.Yei D. Tarihi Annesi Babası V. Tarihi Yaşı Vefat Yeri Vefat Sebebı

Hz. Muhammed Mekke 17 Rebbiülevvel Amıne Abdullah 28 Sefer 63 Medine Ecel

Hz. Fatima Mekke 20Cemaziyelahir Hatice Muhammed 13 C.evvel 23 (1) Medine Üzüntü

Hz. Ali Mekke Kâbe 13 Receb Fatma Ebu Talib 21 Ramazan 63 Necef Kılıc Darbesiyle

Hz. Hasan Medine 15 Ramazan Fatima Hz. Ali 28 Sefer 47 Medine Zehirlenerek

Hz. Hüseyin Medine 3 Şaban Fatima Hz. Ali 10 Muharrem 57 Kerbela İrak Yezid tarafından

Zeynel Abıdin Medine 5 Şaban Şehriban Hz. Hüseyin 25 Muharrem 57 Medine Baki Zehirlenerek

Muhammed Bakır Medine 3 Sefer Fatma Zeynel Abidin 7 Zilhicce 58 Medine Baki Zehirlenerek

Cafer’il Sadık Medine 17 Rebbiülevvel Necibe Muhammed Bakır 25 Şevval 64 Medine Baki Zehirlenerek

Musa’i Kazım Medine 7 Sefer Hamide Caferil Sadık 25 Receb 55 Kazimeyn Zehirlenerek

Aliy’yül Rıza Medine 11 Zilkade Necibe Musa’i Kazım Seferin sonu 55 Meşhed İran Zehirlenerek

Muhammed Taki Medine 10 Receb Ümmü Velat Aliy’yül Rıza Zilkadenin sonu 21 Kazimeyn Zehirlenerek

Aliy’yül Naki Medine 2 Receb Semmane Muhammed Taki 3 Receb 42 Samara İrak Zehirlenerek

Hasan’ül Askeri Medine 8 Rebbiyülahır Hunes Aliy’yül Naki 8Rebbiülevv el 28 Samara İrak Zehirlenerek

Muhammed Mehdi Samara 15 Şaban Nergis Hasan’ül Askeri Sır oldu Sır Sır oldu Sır oldu

MİLADİ TAKVİM İLE EHLİ BEYT VE 12 İMAM ÇİZELGESİ

İsim D.Yei D. Tarihi Annesi Babası V. Tarihi Yaşı Vefat Yeri Vefat Sebebı

Hz. Muhammed Mekke 20 Nisan 570 Amıne Abdullah 8 Haziran 632 63 Medine Ecel

Hz. Fatima Mekke 605veya18Ocak609 Hatice Muhammed 22 Kasım 632 23 Medine Üzüntü

Hz. Ali Mekke Kâbe 21Mart598veya21Mart599 Fatma Ebu Talib 24Ocak661veya28Ocak661 63 Necef Kılıc Darbesiyle

Hz. Hasan Medine 11 Nisan 624 Fatima Hz. Ali 25Mart670veya18Eylül670 47 Medine Zehirlenerek

Hz. Hüseyin Medine 25 Şubat 625 Fatima Hz. Ali 10 Ekim 680 57 Kerbela İrak Yezid tarafından

Zeynel Abıdin Medine 10 Ocak 659 Şehriban Hz. Hüseyin 17 Ekim 713 57 Medine Baki Zehirlenerek

Muhammed Bakır Medine 16Aralık676veya10Nisan677 Fatma Zeynel Abidin 28Ocak733veya28Mart733 58 Medine Baki Zehirlenerek

Cafer’il Sadık Medine 28 Mayıs 699 Necibe Muhammed Bakır 10Mart765veya22Ocak766 64 Medine Baki Zehirlenerek

Musa’i Kazım Medine 8 Kasım 745 Hamide Caferil Sadık 1 Eylül 799 55 Kazimeyn Zehirlenerek

Aliy’yül Rıza Medine 29 Aralık 765 Necibe Musa’i Kazım 24 Ağustos 818 55 Meşhed İran Zehirlenerek

Muhammed Taki Medine 111 Nisan 811 Ümmü Velat Aliy’yül Rıza 25 Kasım 835 21 Kazimeyn Zehirlenerek

Aliy’yül Naki Medine 27Ekim827veya16Eylül829 Semmane Muhammed Taki 28 Haziran 868 42 Samara İrak Zehirlenerek

Hasan’ül Askeri Medine 27Ekim846veya2Aralık846 Hunes Aliy’yül Naki 27Eylül873veya2Ocak874 28 Samara İrak Zehirlenerek

Muhammed Mehdi Samara 30 Temmuz 869 Nergis Hasan’ül Askeri Sır oldu Sır Sır oldu Sır oldu

Dipnotlar:

1. Hz. Fatma’nın doğum yılı konusunda 3 farklı tarih verilir. 605 yılı, 609 yılı ve 615 yılı gösterilir. Bunlar içinde, Hz. Muhammed’in diğer çocuklarının da doğum tarihleri göz ününe alındığında en akla yatkını 18 Ocak 609 yılıdır. Ayrıca Hz. Fatma bir rivayete 26 Ağustos 632, başka bir rivayete göre de 22 Kasım 632 yılında Hakka yürümüştür.

2. Ehli Beyt ile ilgili derlemeler çeşitli Alevi ve Şii kaynaklarından derlenmiştir.

3. Ehl-i Beyt ile ilgili doğum ve Hakka yürüme tarihleri konusunda net bir takvim vermek mümkün değildir. Bu çizelge en çok kabul gören tarihleri gözeterek derlenmiştir.

4. Ehli Beyt Hakkında inen ayetler sadece bunlar değildir. Biz bunları sadece örnek olsun diyerek koyduk.

5. Hz. Muhammed bir Hadislerinde “Ben İlim şehriyim, Ali onun kapısıdır. İlim isteyen kapısına gelsin” buyurmuşlardır. Hz. Muhammed’in bu Hadisini esas alan Ehli Beyt dostları bu vesile ile Hz. Ali’den ilim öğrenme çabasına girmiş ve ondan çok önemli bilgiler öğrenmişlerdir. Bu bilgiler daha sonra kendi yakınlarına aktarılmıştır. Bu nedendir ki İslam dini ile ilgili en sağlıklı bilgiler Ehli Beyt dostları tarafından belleklere yer edinmiş ve günümüze kadar aktarıla gelmiştir.

6. Biz bu kitapta Hz. Ali’nin özel hayatını, savaşlarını ve yaşanılan tarihsel süreci işlemekten ziyade onun özelliklerini ele almak istedik. Diğer boyutları çok sayıda kitaplarda yeterince işlenmektedir.

7. Hz. Ali ile ilgili de Kuran-i Kerim de bol miktarda ayetler mevcuttur. Biz o konuda da sadece bir kaç tanesini yerleştirdik.

8. Batı Avrupa kaynaklarında 16. Yüzyılda kaleme alınan bir yazıda Hz. Ali’nin şehadet tarihi 24 Ocak 661 tarihi verilmektedir.

9. Bu alıntı Hacı Bektaş Veli’nin Makalat adlı eserinden alınmıştır.

10. Bu alıntı da gene Hacı Bektaş Veli’nin Makalat adlı eserinden alınmıştır.

11. 4 Kapının Güzellikleri bir çok Alevi ve Bektaşi kaynaklarından esinlenerek ve biraz da bizim yorum katmamız ile hazırlanmıştır.

12. Zülfikâr bir rivayete göre Hz. Muhammed tarafından –kendisinden sonra müslümanlar arasında kan dökülmemesi için- Hz. Ali’den alınıp bir denize veya deryaya atılmıştır.

13. Bazı Sünni kaynakları ise Hz. Muhammed’in Veda Hutbesinde söylediklerini “Size 2 emanet bırakıyorum. Biri Kuran-i Kerim, diğeri de benim Sünnetimdir” biçiminde açıklarlar.

14. (el-Kunduzi “Yenabi ül Mevedde” Hutbetül Beyan’dan s.404-405)

15. Kaynak: (El-Kunduzi el- Hanefi “Yenabi’ül Mevedde” s.69 / Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii’nin “ed-Darr’ül Manzum”)

16. Burada yaptığımız derlemeler muhakkak ki Hz. Ali gibi ulu bir deryayı tanıtmak için yetersizdir. Biz sadece bir takım örneklerle fikir vermek istedik.

17. Ünlü Hadis derleyicisi Tirmızi.

18. Aktaran: Rah-i Necat.

19. Bazı kaynaklara göre ise Hz. Ali’nin kabri Afganistan’dadır.

20. Menakıb-ı Hüvarezmi s.63-64; Enis Emir “Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah” s.470-471)

21. Bazı Sünni kaynakları bu söylemleri red eder ve bu konuyu adeta bir tabu gibi görerek fazla irdelemezler.

22. Bu kitabın hazırlanmasında Sn. Dr. İsmail Engin’in Almanya’da hazırlayıp sunduğu Tahtacılar ve adlı internet sitelerinden, [email protected] meil gurubundan, ayrıca bu guruba yazan Sn. Metin Golbol ([email protected]) adlı dostumuzun ve bir çok değerli canlarımızın verilerinden, Sn. Dr. Ali Yaman’ın www.piryolu.comsitesinden bol miktarda yararlandık. Kendilerine bu vesile ile çok teşekkürlerimi sunarım.

23. Söz konusu 7 Ulu Ozan Alevilikte kutsal kabul edilirler.

24. Makalat, Hacı Bektaş Veli, Ayyıldız yayınları, s.42, 43.

25. Makalat, Hacı Bektaş Veli, Ayyıldız yayınları s. 87.

26. Başköylü Hasan Efendinin bu resmi gerçek bir resimdir. Hasan efendi olarak bilinen bu zat Erzincan ve çevresindeki Alevilerin Dede geleneğinden gelmektedir. Erzincan / Çayırlı / Başköy nahiyesindendir.Başköy Erzincan´a 145, Çayırlı ilçesine yaklaşık 25 km. mesafededir Bu coğrafyanın Dede´lerinin hepsinden daha tanınmış, saygınlığı, güvenirliliği ve otoritesi bu coğrafyanin ötesine taşmıştır.Hasan Efendi 1 Temmuz 1973 tarihinde Hakka yürüdü. Doğumu Hicri 1312, Miladi 1894 / 95 yıllarıdır. Hakka yürüdüğü tarihde yaşının 80 civarında olduğu görülüyor. Uzun saçlari ve sakalı vardi. Uzun yıllar HALKI AYDINLATMAK ve İKRARINI HATIRLATMAK için yörede ki tüm köy ve kasabaları dolasmıştır. Kendisine güvenen ve inanan insanların ona verdiği para, eşya, giysi gibi sadakalari hemen yanıbaşında yoksul insanlara dağıtırdı. Kendisinin İmam Musa-i Kâzım soyundan geldiği var sayılıyor. Mahmud Hayrani soyundan geldiği sanılan Seyyid Mevali evlatlarından, Seyyid Mustafa Dede´nin torunu, İbrahim Dede´nin oğludur.

27. Hz. Muhammed’in, Hz. Ali hakında söylediği sözler elbette çok daha fazladır. Biz bunları bir çok yerlerden derledik. Bazı sözler bir birlerine çok bezemelerine rağmen onları olduğu gibi aktarmaya çalıştık.

28. Hz. Ali efendimizin güzel sözleri çok fazla olmasına rağmen, onların Hutbe ve mektuplarda olanlarla kendilerini ilgilendiren bölümlerini bu bölüme almadık.

29. Hz. Ali efendimizin bu bölümde derlenen sözleri genellikle daha uzun olanları veya belli bir konuya yönelik olanlardır.

30. Rıza Şehri kavramı Alevilikte bilinç altına son derece oturmuştur. Bu yüzden gönüllülüğe dayalı söylemlerde sürekli “Rızalık alma”deyimi kullanılır.

31. Hz. Ali’nin Hutbeleri ile ilgili bol sayıda kaynak bulunmaktadır. Bunların bir kısmını buraya alarak onun Halka yönelik açılımlarından örnekler sunmak istedik.

32. (el-Kunduzi “Yenabi ül Mevedde” Hutbetül Beyan’dan s.404-405)

33. Kaynak: (Şeyhülislam el-Kunduzi el-Hanefi’nin, Yenabi ül Mevedde kitabı. İstanbul bas. Sayfa: 404-405-406)

34. Bu mektup her insanın ve her yöneticinin ev ve dairesinde asılması gereken olağanüstü bir mektuptur. Ve Nehcül Belage adlı kitaptan derlenerek alınmıştır.

35. Beyanname ile Hz. Ali’nin bürokratlarına gönderdiği Mektupları, okuduğu hutbeleri ve yaptığı sözlü beyanları bir birleri ile kıyaslandığında Hz. Ali’nin durumu daha iyi görülür.

36. Hz. Ali’nin adalete verdiği önem o kadar hassastır ki, kendisini şehit eden İbni Mülcem isimli katili için bile “O bana bir defa vurdu, şayet ölürsem siz de ona bir defa vuracaksınız. Ona ayrıca işkence etmek yok. Şayet hayatta kalırsam onun cezasını kendim veririm” diyecek kadar adildir.

37. Mevlâna’nın Hz. Ali konusunda ki bu beyanları, diğer Anadolu Evliyaları gibi onun da Hz. Ali’ye gönülden bağlı bir Evliya olduğunu göstermektedir.

38. Hz. Ali’nin ne kadar büyük alim olduğunu Kuran ayetleri, Hadisler, onun bürokratalrına gönderdiği Mektupları, okuduğu Hutbeleri ve onu şahsen tanıyan diğer alim ve din önderlerinin değerlendirmelerini bir araya getirerek değerlendirirsek daha kapsamlı tanıma olanağımız olur.

39. Kaynak: İmâm Muhammed Bâkır’dan aktaran Muhammed bin Müslim.

40. Bu sözü Hz. Ali, kendisi hakkında beyan etmiştir.

41. Misbâh ül Hidâye, S.142.

42. el-Meclisi “Bihar’ül Envar” kitabı, C.26, S.2,3,4.

43. El-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi’ül Mevedde” s.69, Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii’nin “ed-Darr’ül Manzum”

44. Bir çok insan Hz. Ali’yi yakından tanımadığı için, İslam ülkelerinin çoğunda uygulanmakta olan mevcut İslama bakarak “Hz. Ali bu İslam için mi çabaladı?” gibi bir yanılgıya düşmektedirler. Bu nedenle “Dünyada uygulanan mevcut İslam anlayışı ile Hz. Ali’nin İslamiyet anlayışının farklılıklarını” derleyerek sunmak ihtiyacı duyduk.

45. Hz. Ali’yi anlatan Ulu’ların ve önemli şahsiyetlerin beyanları sadece bu kadar değildir. Biz sadece buraya çok az bir kısmını aktararak bir fikir vermeye çalıştık.

46. Burada bu ayetin Hz. Ali hakkında indirildiği söylenmek isteniyor.

47. Mustafa Kemal Atatürk, burada Hz. Ali’yi kast ediyor.

48. Mustafa Kemal Atatürk, burada Ehl-i Beyti kast ediyor.

49. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Emevi devletini ağır bir dille eleştirmesi, Hz. Ali’yi dolaylı olarak takdir ettiği anlamına da gelebilir.

50. Aktaran ünlü Hadis derleyicisi Tirmızi.

51. Kaynak: Esseyyid Abdulhakim Arvası, Rabita-i Şerife, s. 94-96.)

52. Hz. Ali aynı zamanda iyi bir şairdir. Ancak bu şiirlerin günümüze kadar kalanları az olduğu gibi, Türkçeye çevrildiğinde şiirlerdeki uyarlanış, özelliğini önemli ölçüde kaybeder.

53. Pir Sultan Abdal’ın şiir, deyiş, beyit ve düvazlarının neredeyse tamamına yakınında Ehli Beyt ve Hz. Ali sevgisi işlenir, ona bağlılık ve sevgi vurgulanır.

54. Fuzuli’de öyle derin ve içten bir Ehli Beyt, Hz. Ali sevgisi vardır ki, belli bir dönemden sonra ömrünü Necef’te Hz. Ali, ve Kerbelâ’da, Hz. Hüseyin’in türbelerinde hizmet ederek geçirir.

55. Fuzuli Divanı, Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul / İnkılap Kitapevi. s.15)

56. Sivas / Divriği / Örenik köyünde 19. Yüzyılda yaşayan ve asıl adı İbrahim olan, Halk Müziğinde ismi Kul Himmet Üstadım geçen ozan ile Alevilerin 7 Ulu Ozanlarından olan Kul Himmet ayrı kişilerdir, karıştırmamak gerekir)

57. Bu eser bir şiir olmayıp Alevi Cemlerinde okunan bir düvazdır. Kaynağı Alevilerin 7 Ulu Ozanlarından biri olan Virani’ye ait olmakla birlikte bunu derleyen Nesimi Çimen’dir. Bu düvaz çok uzundur. Biz sadece kısa bir bölümünü aktardık.

58. Alevi Halk Ozanı ve Şairlerinin neredeyse tamamı Ehli Beyt ve Hz. Ali üzerine şiirler okur, Beyitler çalar, bağlamalarında onu dillendirirler. Onların hepsinden birer örnek buraya almak yer açısında mümkün değil. Sadece bir kaç örnek vererek, onların da gönüllerinde Hz. Ali sevgisi olduğunu aktarmak istedil.

59. Aşık Daimi Hayatı ve eserleri, Can yayınları, İstanbul, Hazırlayan kızı Yadigâr Aydın Orhan

60. Haydar adı, Alevi inancında Hz. Ali’nin bir ismi olduğundan bu deyişte kast edilen vurgu Hz. Ali’dir.

61. Bu Gülbenki bize ulaştıran canımız isminin anılmasını istemediğini, şayet yazılacaksa Ali Budak olarak belirtmesini bizden rica etmiş. Biz de teşekkür ederek dileğini yerine getirdik.

62. Bu Gülbengi, Viyana Alevi Kültür Birliği Başkanı, Babamansur ocağından Dersim’li Hasan Ayık canımızdan bize ulaştırdılar. Ayrıca yanına “O hangi Düvazdır ve o hangi duadır ki, Hz. Ali’nin ismi içinde zikr edilmiyor. O Şahı Merdan’ın bin bir türlü ismi var ve bütün Düvazlar da, bütün dualarda Hz. Ali’nin ismi okunur” sözü eşliğinde bir Düvazdan şu dörtlüğü eklemiş. “Yer yok iken gök yok iken, Kandilde nur idi Ali. Mimar olup bu cihanın, Bünyesini kurdu Ali.”

63. Bu Gülbeng duasını Erzincan / Çayırlı ilçesi, eski adı Mırcıga, yeni adı ile Sınırtaş köyünden olan Kureyşan ocağından Seyyit İbrahim Aydemir aktardılar.

64. Bu dörtlüğü de bize Erzincan / Çayırlı ilçesi, eski adı ile Şefkâr, yeni adı ile Tosunlar köyünden Derviş Cemal ocağının genç Seyyitlerinden olan Taner (Murat) Yeşilbaş aktardılar.

65. Burada geçen Lahmike lahmi kelimesi Gadirhum’da Hz. Muhammed’in Hz. Ali için hadisin içinden alınmış arapça bir kelimedir.

l
ALINTIDIR.....
Sponsor Reklamlar

jetlii11 ve gülveşeker bunu beğendiler.

Konu ByMunzur tarafından (29.01.13 Saat 23:23 ) değiştirilmiştir.
ByMunzur isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 19.04.13   #2
Mercanlı
Avatar mevcut degil.
Banned
Banned Users
Üyelik tarihi: Mar 2013
Nereden: Erzincan
Mesajlar: 148
Rep Puani : 30
Standart Cevap: Imamlarimizin çizelgeleri


Paylaşım harika imamları tanımak ve izinden gitmek yolumuzun en başında gelir
Sponsor Reklamlar

Mercanlı isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 23.04.13   #3
omur kurt
Avatar mevcut degil.
Yeni Üye
Üye
Üyelik tarihi: Apr 2013
Nereden: anda izmir den
Mesajlar: 2
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Imamlarimizin çizelgeleri


hazreti muhammed mustafa bir zehirin kalıntısı ile vefat etmiştir. kaynak fuzuli nin kerbela kitabındadır.
Sponsor Reklamlar

gülveşeker bunu beğendi.
omur kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 27.04.13   #4
jetlii11
Avatar mevcut degil.
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Dec 2010
Nereden: istanbul
Mesajlar: 581
Rep Puani : 12
Standart Cevap: Imamlarimizin çizelgeleri


çok iyi bilgiler bymunzur can emeğine sağlık...
Sponsor Reklamlar

__________________
Hak Aşkına...
jetlii11 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2