Sponsor Reklamlar 
Seçenekler
Alt 13.09.12   #1
Enel-Hak
Enel-Hak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Adaptasyon da.
Adaptasyon
Üyelik tarihi: Aug 2012
Nereden: ANKARA
Mesajlar: 129
Rep Puani : 10
Standart Muhammed'i Kim Öldürdü?


Hayber Yahudilerinden sağ kalan Haris kızı Zeynep-ki Selam b.Meşkem’in hanımıydı.Muhammed’in hangi yemekleri çok sevdiğini soruşturuyor.Etin kaburga kısmını söylüyorlar kendisine.Bu arada Zeynep bir koyun pişirip içine zehir doldurarak Muhammed’e ikram ediyor.Muhammed yemeğe başlayınca,onun arkadaşlarından Bişr b.Bera acele edip ondan önce ağzına alıyor ve orada yığılıp can veriyor.Muhammed arkadaşı kadar fazla yemediği ve bu arada onun da durumunu gördüğü için yemekten vazgeçiyor.Sonra yemeği hazırlayan kadını çağırıyor: “Neden buna gerek duyup bizi zehirlemek istedin?” Diyor .Kadın da,”Sen bizim başımıza neler getirdiğini iyi biliyorsun.Babam Haris’i,kocam Selam b.Meşkem’i amcam Yaser’i,kardeşim Merhab’ı ve diğer yakınlarımla Hayber Yahudilerini öldürdünüz.İntikamımızı almak için böyle bir plan kurdum diyor.”O yemekten sonra Muhammed’in ağız bölgesinde bozukluklar oluşmuştu” Muhammed bu olaydan sonra üç yıl daha yaşar.

Kaynaklar ( Enes b.Malik,Buhari-Megazi,Müslim-Selam,Ebu Davut-Diyat,İbni Mace-Tıp-Ebuhüreyre )

Ancak burada Ayşe’ye mal edilen bir hadis var
Muhammed hasta iken bir ara; “Ey Ayşe! Kaç yıl önce Hayber’de yediğim o zehirli etten dolayı içim yanıyor,artık dayanamam” bu sözün arkasında sadece Ayşe var.

Kaynaklar ( Zehebi-Siyer-i Alam,Mecme’ü Zevaid,Beyhakı,Hakim-Müstedrek)

Muhammed Tebükten dönüp Medine yolunu tutunca,sayıları 12-15 kişilik bir grup gece karanlığından yararlanarak Muhammedi vurmak ister.Bunlar yaklaşıp artık baskın yapma aşamasındayken,Muhammed’in arkadaşları tarafından fark edilirler.Muhammed Ammar b.Yaser,Hüzeyfe b.Yeman’a deveyi çabuk sürmeleri için emir verir.Arkadaşları bağırıp çağırır ve “Haberiniz olsun sizi gördük” deyince,baskını düzenlemek isteyen Müslüman grup korkar ve kaçmak zorunda kalırlar.

Muhammed arkadaşlarına ,”Siz bunları tanıdınız mı? diye sorar.”Yüzleri maskeliydi,göremedik;ancak atlarını ve bindikleri hayvanları tanıdık” derler.Muhammed kendisine suikast yapıldığını anlar ve onların kim olduğunu bildiğini söyler.Ünlü İslam düşünürlerinden İbni Hazm suikastı gerçekleştirmek isteyenleri şöyle sıralar (Ebubekir,Ömer,Osman,Talha b.Ubeydullah,Sad b.Ebi Vakkas,Ebu Musa el-Eş’ari vb ….).

Muhammed ,Huzeyfe ve Ammar b.Yaser’in onları Medine’ye gittiğimizde onları öldürelim demesi üzerine,bu olayı gizli tutmalarını ister.Nedeni “Muhammed en yakın arkadaşlarını öldürdü” derler ve İslama karşı olumsuz etki doğabilirdi.

Bu olay üzerine inen Ayetler,

Tevbe suresi 74.Ayet .
Onlar, kötü bir şey söylemedik, diyerek Allah'a yemin ederler. Onlar o küfür kelimesini kesinlikle söylediler. İslâm'a girdikten sonra yine kâfirlik ettiler. Ve o başaramadıkları cinayeti tasarladılar. Halbuki intikam almaları için Allah'ın, Resulü ile onları lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep yoktu. Eğer tevbe ederlerse haklarında hayırlı olur. Yok yanaşmazlarsa Allah onları dünyada da, ahirette de acıklı bir azaba uğratır. Yeryüzünde onları koruyacak veya onlara yardım edecek bir kimse de bulunmaz.

Tevbe suresi 84.Ayet .
Ve onlardan biri ölürse asla namazını kılma ve kabirinin başına gidip durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar. Ve fasık olarak can verdiler.

Ömer;Hz.Muhammed’in yanında bulunan Hüzeyfe’den soruyor: “Madem sen o münafıkları tanıyorum diyorsun,peki bende onların içinde var mıydım?” diyor.

Kaynaklar ( İmam Gazali-İhya’ül Ulum,Beyhakı-Sünen-i Kübra,Müslim-Sıfat-i Münafıkin-Ahmed b.Hambel-Müsned )

Bir gün Muhammed’i katletme girişiminde adı geçenlerden birisi ile Hüzeyfe arasında şu konuşma geçiyor .Adam Hüzeyfe’den,”Peki Muhammed’i öldürme girişiminde bulunan bu insanların sayısı kaçtı? diyor.Hüzeyfe şunu söylüyor:
“Senide sayarsak onların toplamı on beş olur.Allah şahittir,bu on beş kişiden on ikisi Hz.Muhammed’le birlikte Allah rızası için düşmanla çarpışan seçme sahabelerdi”

Kaynak ( Sahih-i Müslim-Sıfat-i Münafıkin )

Muhammed hanımlarından olan Ümmü Seleme ile bir çok sırrını paylaşıyordu.Ömer bunu bildiği için gizlice Ümmü Seleme’nin yanına gidiyor ve “Allah aşkına bende onlar içinde var mıyım?” diye soruyor.Ümmü Seleme korkusundan “Hayır sen onlar içerisinde yoksun” demek zorunda kalıyor.

Kaynaklar ( Ahmed b.Hanbel-Müsned,Taberani-Mucem’i Kebir,Kenz’ül Ummal,İbni Asakir-Tarih’ü Mednet’i Dımaşk)

Osman, suikast girişimiyle ilgili olarak Hüzeyfe’yi defalarca tehdit etmiş ve Ammar b.Yaseri döverek komalık etmiştir.
Çoğu tarihçi Ammar b.Yaser’den dolayı Osman’ın feci bir şekilde öldürüldüğünü nakleder.

Ali Hüzeyfe hakkında şöyle diyor:
“Hüzeyfe öyle bir insandı ki,büyük skandalları,detayları ve münafıkların isimlerini bilen biriydi.Kendisi bu konularda gerçekten bilgi sahibiydi”

Kaynaklar ( Taberi-Tehzib-i Asar,Zehebi-Siyer-i A’lam-İbni Kuteybe-Te’vil’ü Muhtelifi’l Hadis-Kenz’ül Ummal-İbni Asakir)

Ali Tebük savaşına katılmamıştır.Muhammed Ehlibeytini koruması için onu evde bırakmıştır.Suikast girişiminin bu esnada yapılması oldukça düşündürücüdür.

Hz.Muhammed son hastalığında ölüm döşeğindeyken bir ara ayılınca bakıyor ki ona ağız yoluyla ilaç içiriyorlar.Bunu görünce çok kızıyor ve “Sizi,sakın ola bana bir şey içirmeyin diye uyarmadım mı? Neden bana ilaç içirdiniz? Hepiniz bu ilaçtan içeceksiniz,bende bakacağım;ancak amcam Abbas hariç.Çünkü o sizinle beraber değil,planın içinde o yoktur” diyor.

Bazı rivayetlere göre,Muhammed bu ilaç meselesini fark edince onlara soruyor,kim yaptı diye? Onlar da Amcan Abbas yaptı yanıtını verince kendisi,içinizde tek sağlam kişi amcamdır diyor.
İbn’il Cevzi’nin aktardığı cümleler daha ilginç ;Muhammed eliyle Habeşistan’a işaret ederek ,bu ilaç içirme yöntemi Habeşli kadınların işidir diyor.Zehirlemekte nasıl meşhurlarsa artık?

Kaynaklar( Buhari-Müslim-L.Ve’l Mercan,Buhari-Megazi,Müslim-Selam,İbni Sad-Tabakat)

Buhari ve Müslim “Ledud” hastanın rızası olmadan kendisine verilen ilaçtır tanımını yapmışlardır.İbni Sad gibi ünlü tarihçiler Muhammed’in ölümüyle ilgili olarak net bir süre veriyorlar ve Pazar günü ilaç verildiğini,Pazartesi günüde öldüğünü söylüyorlar.Muhammed hasta iken yanında Ayşe ve Hafsa kalıyordu.Ayşe’nin burada yapmış olduğu bir savunma var “Aslında bizim yaptığımız bir şey yok,ancak Muhammed ilaçtan korktuğu için kızıyor”
Kaynak ( El-lü’lüü vel-Mercan)

Muhammed kendi ateşi hakkında, “ Bana yedi kuyudan su getirin ki,kullanayımda belki biraz serinlerim;ama ateşimi düşüreceğini hiç sanmıyorum”

Kaynaklar (Buhari-Megazi,İbni Sad-Tabakat,Ebu Davud-Sünen,A.Razzak-Musannaf )

Üç yıl önce yediği bir zehirli yemekten dolayı aniden bu kadar aşırı derecede ateş ve ağrı olması düşündürücüdür.Ayrıca Muhammedin o ilaç için bu kadar sert reaksiyon göstermesi kafaları karıştırıyor.
Konuyla ilgili olarak Ayşe’ye dayanan bir hadis var: “Muhammed ölüm döşeğinde iken dedi ki,Hayber’de yediğim o zehirli yemekten artık takatım kalmadı,beni şah damarından vurdu.”Buhari
Ama aynı Buhari İbni Mesut’tan rivayet ederek,”O zehirli etin mucize yoluyla konuştuğunu ve Muhammed’in o etten yemediğini de yazıyor”

Konuyla ilgili olarak

Tahrim 4.Ayet
Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz eğildi. Ve eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka olursanız (bilin ki) onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibrîl ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır.

Muhammed’in cenazesinin kaç gün yerde kaldığı ile ilgili çeşitli rivayetler vardır.Ancak genel kanı,üç gün yerde kaldığı yönünde.

Ayşe’den rivayet edilen bir hadis “ Biz cenazenin defnini,Çarşamba sabahı yapılan duyurudan öğrendik;Muhammed’in cenazesi bugün gömüldü şeklinde duyuru yapıldı” diyor.

Kaynaklar( İbni Kesir-Büdaye-Nihaye, Taberi Tarih,İmam Malik Muvata)
“Acaba cenaze gömülürken Ayşe neredeydi?” Cenaze üç gün yerde bekliyor ve Ayşe sonradan duyuyor.Bazı Ehli sünnet kaynaklara göre Muhammed, Ayşe’nin kucağında can vermiştir şeklinde. Ancak yukarıda ki nakledilen hadisle çelişiyor.

Bazıları ne kadarda cenazeye bir kadın olarak katılmak caiz değil deselerde;Fatıma babasının mezarı başında hem ağlıyor hem şiirler söylüyor hem de halkla konuşuyordu.Ayşe Cemel Vak’ası gibi meşhur olaylarda yer almış bir kişiliktir ve bu caiz görülmüştür.

Bazı hadislerde Muhammed ,Ayşe’nin evini göstererek “İşte küfür/fitne buradadır, şeytanın boynuzunun çıktığı yer burasıdır” diyor.Bazı yerlerde “Şeytanın boynuzları” olarak çoğul kullanılmıştır.Ayşe ve Hafsa kastedilmektedir.

Kaynaklar ( Buhari-Farz’ül humus,Müslim-Fitne,İmam Ahmet-Müsnedüi müksirun)

Muhammed ayrıca Ayşe ve Hafsa için,” Siz aslında Hz.Yusuf’un etrafında ki kadınlar gibisiniz” diyor ve konuyla ilgili olarak “Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür” şeklinde ayet okuyor ve Tahrim süreside bunu destekler niteliktedir.

Tahrim Suresi 10.Ayet
Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kulun (nikahı) altında idiler, onlara hıyanet ettiler. (Kocaları,) Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. (Onlara): "Haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin!" denildi.

Ayşe’nin anlattığı şöyle bir hadis var : “ Muhammed’e sihir yapılmıştı,o sihrin etkisiyle öyle bir hale gelmişti ki,yaptığı bir işe hayır yapmadım diyordu … o kadar akli dengesini kaybediyordu” diyor

Kaynaklar (Buhari ve Müslim’in ortak işledikleri hadislerden El-lü’lülü vel-Mercan)

Bu hadisten anlaşılıyor ki,bu ilaç içirme olayı sadece vefat ettiği sırada olmamış;daha önce de Ayşe ve Hafsa tarafından değişik yollarla kendisine verildiği olasılığı çok güçlü.Ebubekir ve Ömer Muhammed hakkında bir suikast planı yapmışlarsa ve o da bu iki kadın tarafından uygulanmak istenmişse,bunlar rahatlıkla bu plana iştirak etmişlerdir.

Muhammed’in Ayşe hakkında şu açıklaması şüpheleri daha da arttırmaktadır.”Yazıklar olsun! Bu kadın(Ayşe) başarabilirse ne yapmak istiyor,neyin peşindedir! “diyor.

Kaynaklar( Buhari-Merda,İbni Sad-Tabakat,Beyhakı-Şa’b’ül İman-Ahmed b.Hanbel- Müsned)

Muhammed’in son dönemlerinde Ayşe’nin evinde kalmış ve artık orada vefat etmiş.Ayşe bu dönem zarfında kimseyi kolay kolay içeri almamış anlaşılan her şey komplo için uygunmuş.
Ayşe ve Hafsa’nın ,Ebubekir ve Ömer’in direktifleriyle ki bir an önce iktidarı ele geçirsinler diye Muhammed’i katlettiklerini ona zehir içirdiklerini,Muhammed b.Mesut Ayaşi ve bazı Sünni kaynaklar net bir şekilde söylüyorlar.

Konuya ilişkin Ayet

Al-i İmran 144.Ayet
Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Şimdi o, ölür veya öldürülürse, siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Her kim geri dönecek olursa, kesinlikle Allah'a bir zarar veremeyecektir. Fakat Allah, şükredenleri yakında mükafatlandıracak.


Ayşe’den aktarılan bir başka hadiste şudur: “Bir ara Muhammed, hem Ali hem de Üsame bin Zeyd’i huzuruna çağırıp sordu: Siz İFK olayı ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz Ayşe’den ayrılayım mı? diye.Üsame,”Senin eşindir,sen onu daha iyi tanırsın” karşılığını verdi.Benimle ilgili olumlu konuştu;ama Ali,”Ey Muhammed,dünya’yı kendine dar etme;sanki sana kadın mı yok” dedi.Ali’nin bu sözleri Ayşe üzerinde çok olumsuz bir iz bırakmıştır.Çünkü daha sonra meydana gelen tarihi olaylarda Ayşe,hep Ali’ye karşı olan cephede yer almıştır.

Kaynaklar ( Buhari,Müslüm-El’lü’lülü Mercan-Tevbe-Şehadat)
Sponsor Reklamlar


Konu Enel-Hak tarafından (13.09.12 Saat 03:16 ) değiştirilmiştir.
Enel-Hak isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 13.09.12   #2
HAKK_AŞKINA
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: Sep 2012
Nereden: KOCAELİ
Mesajlar: 53
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Muhammed'i Kim Öldürdü?


Sayin enel hak hazreti muhammed den bahsederken sadece muhammet demeyelim.peygamber efendimiz,


fahri kainat efendimiz, 18 bin alemin bir mustafasi , can ahmet gibi güzel bir şekilde ifade edelim.

Bu konunun başliğini lütfen değiştirip daha güzel bir başlik yazmanizi
Sponsor Reklamlar

muharrem bunu beğendi.
HAKK_AŞKINA isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 13.09.12   #3
HAKK_AŞKINA
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: Sep 2012
Nereden: KOCAELİ
Mesajlar: 53
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Muhammed'i Kim Öldürdü?


Sayin site yöneticileri bu konunun başliğini lütfen değiştirip daha güzel bir başlik yazalim
Sponsor Reklamlar

HAKK_AŞKINA isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 13.09.12   #4
dAbBe
dAbBe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: Oradan
Mesajlar: 2.176
Rep Puani : 32
Standart Cevap: Muhammed'i Kim Öldürdü?


Enel Hak yukardakileri inanarakmi yoksa biz Alevileri hiciv yollu elestirmek icinmi yazdin bilemiyorum. Ama gördügüm kadariyla kaynak olarak verdigin hadislerin tamamina yakini Sünni ravilerden alinti. Bu da su anlama gelmekte, Ates olmayan yerden duman tütmez.

Peki biz bunlari duymaktan cokmu memnun oluyoruz?
Hayir.

Kuranda eskilerden su sekilde bahsedilmekte.

Bakara 134:İşte bunlar bir ümmetti, gelip geçtiler. Kazandıkları kendilerinindir. Sizin kazandıklarınız da sizin olacaktır. Siz onların yapıp ettiklerinden sorguya çekilmeyeceksiniz.

Bakara 141:İşte bunlar bir ümmetti, gelip geçtiler. Kazandıkları kendilerine. Sizin kazandığınız da size. Onların yapıp ettiklerinden siz sorumlu olmayacaksınız.


Eger onlar peygamberi öldürüp iktidarina el koyarak soyuna katliyam uyguladilarsa, biz ne onlarin günahini yüklenir ne de onunlarin soyundan gelenlere kin güder, intikam almayi düsünürüz.

Ancak Hz.Muhammed öldükten sonra 25 yila yakin islami bu kisiler yönetmis. Kuran´i defalarca derlemis ve binlerce hadis uydurmuslardir.

Konunun bizleri ilgilendiren tarafi, bu din Hz.Muhammedin getirdigi dinmi, yoksa yerine yeni bir dinmi olusturuldu?

Anlayacagin o günlerde konulan kanunlar sayesinde bu günün insanlar bir birlerini kesiyor. Kücücük kiz cocuklariyla evleniliyor. Kitabina uydurularak haremler kuruluyor. Iste bu konunun bizi ilgilendiren yönü bu hususlardir.
Sponsor Reklamlar

HAKK_AŞKINA bunu beğendi.
dAbBe isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 13.09.12   #5
Enel-Hak
Enel-Hak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Adaptasyon da.
Adaptasyon
Üyelik tarihi: Aug 2012
Nereden: ANKARA
Mesajlar: 129
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Muhammed'i Kim Öldürdü?


Dabbe;

Eleştiri olarak düşünmeyin yazımı ve bu bildiklerimin sadece bir kısmı.Sünni kaynakları bilinçli olarak seçmemde ki amaç,Buhari,Müslim ve Ebu Davud'u yüceltmek için değildi yanlış anlaşılmasın.Sünni kesimin Kuran'dan sonra en sahih kaynak olarak Buhari ve Müslüm hadislerini almalarından dolayı bu yola başvurdum.Kendinde ifade etmişsin zaten;

" Peki biz bunlari duymaktan cokmu memnun oluyoruz?
Hayir."

İşte genel olarak paylaşımlarım da senin dediğini yapıyorum ve şu an paylaştığım şeyin hiç bir kimseye ne faydası var ne de öğreticiliği.

Okuduğum her hangi bir kitabın özeti kafamda canlanır ve ben bunu sizinle paylaşırım.Benden şunu istemeyin, Ali Şeriati, Anadolu Aleviliğini eserlerinde işlememiş veya Sosyalist fikirlere sahip, dolayısıyla burada onun eserlerini paylaşmak sakıncalı gibi bir tavır içerisine sokmayın kendinizi.

İslamı anlamak istiyorsak Ali Şeriati'nin "İslam Bilim" I,II,III eserlerini okumalı insan.Karalamak en kolay yol.Ben onun eserlerinden yaralanıp sizlere kötü bir şek aktarmadım.
Sponsor Reklamlar

Enel-Hak isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 13.09.12   #6
Deniz
Deniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Co-Admin
Kurucu
Üyelik tarihi: Dec 2009
Nereden: İzmir
Yaş: 46
Mesajlar: 1.766
Rep Puani : 102
Standart Cevap: Muhammed'i Kim Öldürdü?


Enel-Hak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Dabbe;Okuduğum her hangi bir kitabın özeti kafamda canlanır ve ben bunu sizinle paylaşırım.Benden şunu istemeyin, Ali Şeriati, Anadolu Aleviliğini eserlerinde işlememiş veya Sosyalist fikirlere sahip, dolayısıyla burada onun eserlerini paylaşmak sakıncalı gibi bir tavır içerisine sokmayın kendinizi.

İslamı anlamak istiyorsak Ali Şeriati'nin "İslam Bilim" I,II,III eserlerini okumalı insan.Karalamak en kolay yol.Ben onun eserlerinden yaralanıp sizlere kötü bir şek aktarmadım.

sanırım bu kırmızı ile işaretlediğim kelam bana idi sayın..Enel-Hak

sormak suçmu??

paylaşımlarınızın hiç bir sakıncası bulunmuyor sorduğumuz sorulara makul ve mantıklı cevaplar yazdığınızda...veya başka birilerinin reklamını yapmadığınız sürece

esenlikler
Sponsor Reklamlar

__________________
Banaz Yaylasından Kerbelaya Kar Götürsün Turnalar
Deniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 13.09.12   #7
dAbBe
dAbBe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: Oradan
Mesajlar: 2.176
Rep Puani : 32
Standart Cevap: Muhammed'i Kim Öldürdü?


Ben sana yazdigin konunun bizimle olan ilgisini, zararini ve faydalarini bir önceki yorumumda yazdim. Ancak sen Ali Seriati ile bozmussun kafayi.

Sen ona olan sevgini gönlünde sakla.
Onun yolundan git.

Biz Anadolu Alevileri olarak Haci Bektasi Veliden baska üstat, pir tanimayiz. Onun bize cizdigi yoldan gideriz. O Ser Cesmenin basi, Evliyanin rehberi, caginin filozofudur.

Onu tanimayani biz hic tanimayiz.
Sponsor Reklamlar

Deniz bunu beğendi.
dAbBe isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 13.09.12   #8
Enel-Hak
Enel-Hak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Adaptasyon da.
Adaptasyon
Üyelik tarihi: Aug 2012
Nereden: ANKARA
Mesajlar: 129
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Muhammed'i Kim Öldürdü?


Hacı Bektaş-ı Veli pirimiz bu şüphe götürmez.Lakin şöyle bir sıkıntı var ,Cennet varsa şayet tezini savunuyorsunuz,Kabe put diyorsunuz,Tekke başında içiyorsunuz.Hacı Bektaş-ı Veli türbesinin etrafı bira şişeleriyle dolu ,Diyanetle şimdi ki pirlerimiz omuz omuza çalışıyor... ve bu bizim yolumuz diyorsunuz.Çok iyi
Sponsor Reklamlar

Enel-Hak isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 13.09.12   #9
dAbBe
dAbBe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: Oradan
Mesajlar: 2.176
Rep Puani : 32
Standart Cevap: Muhammed'i Kim Öldürdü?


Bektasiler diyanetin kapatilmasindan yana.
Diyanet iftirasini gec, sadede gel.
Dök bagirsaklarindakini.
Sanirim ickinin haram olup olmadigini tartismak istiyorsun.
Sponsor Reklamlar

dAbBe isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 13.09.12   #10
Enel-Hak
Enel-Hak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Adaptasyon da.
Adaptasyon
Üyelik tarihi: Aug 2012
Nereden: ANKARA
Mesajlar: 129
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Muhammed'i Kim Öldürdü?


Yok niye karşı olayım içkiye, olmadı birde grup deneyin pirinizin huzurunda daha çok hoşuna gider.
Sponsor Reklamlar

Enel-Hak isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Zazaca türkü isteyen genci fasistler öldürdü gencalevi Pir Yolu Haber Merkezi 4 18.12.11 21:42
Uğur Mumcu'yu gerçekte kim öldürdü? Alevi Kütüphane (E-Kitap) 3 13.09.11 20:45
Saman Yüzünden Kardesini öldürdü Alevi Pir Yolu Haber Merkezi 1 27.06.11 08:34
Engelli kızını döverek öldürdü Alevi Hayata Dair 5 29.03.11 00:15
Atası muhammed tuncer yilmaz Şiir ve Türkü-Ezgi Bölümü 0 10.09.09 23:58
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2