Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları

Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları (http://www.piryolu.com/forum/index.php)
-   Sorularla Alevi'lik (http://www.piryolu.com/forum/sorularla-alevilik.html)
-   -   2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı? (http://www.piryolu.com/forum/sorularla-alevilik/580-2-alevilik-bektasilik-nasil-ortaya-cikti.html)

Alevi 12.09.09 14:34

2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?
 
2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?


Alevî-Bektaşiliğin yaklaşık 1400 yıllık bir geçmişi vardır. İslam tarihine bir göz attığımızda aynı soydan gelen Haşimîler ve Kureyşliler arasında bir rekabetin ve düşmanlığın olduğu*nu görmekteyiz. Her ne kadar Haşimîler Kureyş Kabilesi için*de değerlendirilse de, Kureyş'in ileri gelenleri tarafından son*radan Araplaştıkları için "Arab-ı müstağrebe" olarak anılıyor ve Kureyşliler kendilerini daha üstün görüyorlardı. Bu bakış açı*sı İslâmiyet'in benimsenmesinden sonra da devam etti ve bir Emevîlik taraftarlığı oluştu.

Hepimizin bildiği gibi, Hz. Muhammed, Arapları ve Arap olmayan halkları Müslümanlaştırmak için büyük uğraşlar vermiştir. Bu uğurda canını ortaya koyarak büyük mücadelelere girişmiştir. Arap toplumunun tek tanrı inancına ve İslâmiyet'in getirdiği dinsel anlayışa karşı çıkması ve ekonomik çıkarla*rın kaybedilebileceği endişesi yüzünden, İslâmiyet'in Arap toplumu içerisinde kabul görmesi oldukça kanlı ve güç olmuştu.

Hz. Muhammed, Allah'ın yeryüzündeki son temsilcisi idi ve manevî bir otori*teye sahipti. Hz. Muhammed'in döneminde İslâmiyet içerisinde herhangi bir farklılaş*ma ve görüş ayrılığından söz etmek mümkün değildir. Birtakım konularda ortaya çı*kan ihtilaflar, İslâmiyet içerisinde farklılaşmayı getirecek kadar önemli değildi. An*cak Hz. Muhammed'in ölümünden sonra ihtilaflar arttı, hatta bölünmeye varabilecek boyutlara ulaştı. Hz.Muhammed'in ölümünün hemen sonrasında, O'nun ehlibeytine bağlı olanların büyük bir üzüntü içerisinde oldukları sırada Hz. Ali, Hz. Fatma ve Ay*şe cenazenin defnedilmesi işleri ile uğraşırken Ebubekir, Ömer ve Osman bir evde toplanarak halife seçimine girişmişler ve Ebubekir'i halife olarak tayin etmişlerdi. İş*te İslâmiyet içerisinde çağlar boyu süregelen, uğrunda kanlar dökülen ve acılar çeki*len bölünme, bu olayla birlikte başlamaktaydı.

Hz. Muhammed, Hz. Ali'yi çok sevmekte ve kendisine çok değer vermektey*di. Bunu çeşitli defalar dile getirmiş ve Hz. Ali'nin kendisinden sonra Müslümanların önderi olacağı yönündeki düşüncesini sık sık tekrarlamıştır. Hz. Ali İslâmiyet'i kabul eden ikinci kişiydi (İlk olarak Hz. Muhammed'in karısı Hz. Hatice Müslüman olmuş*tur). Bunun yanı sıra Hz. Ali, Hz. Muhammed'in amcasının oğlu ve damadıdır. Hz.

Muhammed, Hz. Ali için; "Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Şehri dileyen kapıya gel*sin", "Ali, insanların hayıritstdır. Kim bunu kabul etmezse, gerçekten de kafir olmuş*tur", "Ümmetimin en ileri geleni ve gerçek hüküm vereni Ali'dir." şeklinde hadisler buyurmuştur.

Hz. Muhammed, Veda Haccı'nda "Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mev-lasıdır. Ona dost olana dost, düşman olana düşman ol, ona yardım edene yardım et, onu horlayanı horla, nerede olursa olsun gerçeği onunla beraber kıl" şeklinde dua eder. Öte yandan Hz. Muhammed hastalığı sırasında bir vasiyetname yazdırmak ister. Ancak sahabe arasında bu konuda tartışma çıkar. Hz. Muhammed'in hasta olduğu ve vasiyetname yazdıracak durumunun olmadığı söylenir. Peygamberin ölümünden son*ra Hz. Ömer, Müslümanları Hz. Ebubekir'e biat etmeye zorlar. Hz. Ali çeşitli olaylar*dan sonra Müslümanlar arasında olası bir kargaşayı önlemek için bunu kabul eder.

Ebubekir'den sonra Ömer ve Osman halife olurlar. Halife Osman'ın ölümün*den sonra Hz. Ali halife olur. Ancak Hz. Muhammed'in eşi Ayşe ve Şam Valisi olan Muaviye, Hz.Ali'ye biat etmezler. Hz. Ali ve Muaviye arasında tarihe "Sıffin Savaşı" olarak geçen bir muharebe olur. Muharebede Hz. Ali'nin savaşı kazanacağı bir sıra*da Muaviye hileli bir yönteme başvurur ve askerlerinin mızraklarının ucuna Kur'an sayfaları taktırır. Hz. Ali ve ordusu Kur'an'a karşı silah çekemeyince Muaviye kesin bir yenilgiden kurtulmuş olur. Hz. Ali ile Muaviye arasındaki hilafet meselesi için "Ha*kem Olayı" olarak tarihe geçen yöntemle çözümlenmeye çalışılır. Bu olayda da yine hileyle Muaviye halife tayin edilir. Hz. Ali bunu kabul etmez ve İslâm tarihinden gü*nümüze kadar süregelen kavga böylelikle başlamış olur. Alevî-Bektaşiliğin siyasî bir olgu olarak ortaya çıkışı da bu olaydan sonra olmuştur.

sivasolayları 06.08.11 00:03

Cevap: 2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?
 
bu zırvalıkları nerden öğreniyosunuz anlamıyorum ben bir sunniyim dini yaşantı konusunda sizden pek farkım olduğu söylenemez sunu söylemek istiyorum dünya genelinde sunniler alevilerin yaklaşık 45 katı yani bu kadar insan aptal siz zekisiniz keşke din sizin dediğniz gibi olsaydı ama öyle değil örnek tevratta kuran ın geleceği hz muhanmedin son peyganber olacağı en önemlisi kuran ı kerimi alllahın koruyacağı yazmaktadır tabi incildede buna benzer ayetler vardır araştırıp öyle cevap yazın işinize geleni kabulediyosunuz işinize geleni uydurma diyosunuz kim uyduracak neden uyduracak akıllı düşünün ..

Alevi 06.08.11 01:34

Cevap: 2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?
 
Saygili ol hocam bu son uyarimdir zirva veya degil once sevgi ve saygi ile hitap etmesini ogrenin..

sivasolayları 06.08.11 12:18

Cevap: 2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?
 
ben size asla kin gütmüyorum sadece tartışıyoruz mazur gör

devran 06.08.11 12:53

Cevap: 2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?
 
başkasının inancınıyargılamak tartışmak deği Bunu Kur 'an Okudunsa Biliyor olmalısın Biliyorsan Neden Uygulamıyorsun ?

devran 06.08.11 12:55

Cevap: 2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?
 
Alıntı:

Alevi Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 18662)
Saygili ol hocam bu son uyarimdir zirva veya degil once sevgi ve saygi ile hitap etmesini ogrenin..

Değerli Alevi Can Benim ön yargılı olduğumu çogunuz biliyorsunuz işte bir örneğim daha


sivaslı birisinden sevgi ve saygı asla beklemem Pir sultanı asıp 37canı canlı canlı ateşe yakan bi şehrin dini bütün insanları
sevgimi ?
saygımı ?


Pir Mehmet 06.08.11 13:08

Cevap: 2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?
 
sivas olayları, nickinizden de belli olduğu gibi onaylıyorsun, senin Alevilerle alıp veremediğin ne??? Aleviler, sana ne yaptı. Ayiretten şu an Sünnilerin Alevilerden daha fazla olması zorlamalardandır, yoksa bu toprakların çoğunluğu Alevi, gücüne gitmesin. Alevilik, hiçbir zaman zorlamayla yayılmadı, sevgi ile, birlik ile, bilgi ile yayıldı, işte bizimle sizin arasındaki kocaman bir fark.

datatip 06.08.11 14:06

Cevap: 2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?
 
Alıntı:

sivasolayları Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 18659)
sunu söylemek istiyorum dünya genelinde sunniler alevilerin yaklaşık 45 katı yani bu kadar insan aptal siz zekisiniz ..

Sayıca çokluk,doğruluğun kanıtı değildir.Kuranda,inanmıyanların çoklukta olduğu zamanda inanmyanalara derki "elinizden gelse mezarlardakinide sayacaksınız"
Şimdi bu inanmıyanların durumuna sen düşüyorsun.İstersen gir mezarlardakinide say ama çoğunluk,doğru olmanın kanıtı değildir.
Ben Alevi'de Sünnide değilim ama doğrudan yani Alevilerden yanayım.
Görüyormusun bir sayfadan fazla konuşuyorsun ama hep yanlış biliyorsun:rolleyes:

mem 06.08.11 18:53

Cevap: 2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?
 
Alıntı:

devran Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 18670)


Değerli Alevi Can Benim ön yargılı olduğumu çogunuz biliyorsunuz işte bir örneğim daha


sivaslı birisinden sevgi ve saygı asla beklemem Pir sultanı asıp 37canı canlı canlı ateşe yakan bi şehrin dini bütün insanları
sevgimi ?
saygımı ?


ben de sünniyim,alevilere karşı hiçbir önyargım yok,radikal sağcılar dışında hiçbir sünninin alevilere karşı önyargısı yoktur.ki zaten onların da kendilerinden olmayan herkese önyargıları var.
ki bunlar da sünnilerin çok az bir kısmıdır.

madımak sırf bu ayrışma olması için yapılan bir olaydır,bu olayları çıkaran ne alevidir ne sünni.
şimdi sen de ''önyargım var'' dersen oteli yakanların amacına hizmet etmiş olursun.

senin bana karşı önyargın olsa da benim ne sana ne de kimseye karşı önyargım yok çünkü önyargı bana göre dünyanın en kötü hasletidir.

datatip 06.08.11 19:45

Cevap: 2. Alevîlik - Bektaşîlik Nasıl Ortaya Çıktı?
 
Alıntı:

mem Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 18686)
...radikal sağcılar dışında hiçbir sünninin alevilere karşı önyargısı yoktur.ki zaten onların da kendilerinden olmayan herkese önyargıları var.
ki bunlar da sünnilerin çok az bir kısmıdır.
....

Evet buraya katılıyorum.Ne çekiyorsak radikal dincilerden ve onların cihat çağrısından çekiyoruz.


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:35.

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2