Sponsor Reklamlar


Neden Ebamüslim Horasani'ye ihanet ediyoruz?

 Alevilik ve Aleviler /Ana Forum Katagorisinde ve  Sorularla Alevi'lik Forumunda Bulunan  Neden Ebamüslim Horasani'ye ihanet ediyoruz? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 
Seçenekler
Alt 09.07.11   #1
Kayıtsız Üye
Avatar mevcut degil.
Misafir
Misafirler
Mesajlar: n/a
Standart Neden Ebamüslim Horasani'ye ihanet ediyoruz?


Ehlibeyt'in itikamını alan bu büyük insani neden az taniyoruz hata hiç tanımiyoruz

Yokmu bir bilan anlatsa da onun sayesinde aydinlansak.

Neden Ebamüslim Horasani'ye ihanet ediyoruz
Sponsor Reklamlar

  Alinti
Alt 10.07.11   #2
cangibi62
Avatar mevcut degil.
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Feb 2011
Nereden: gurbetten
Mesajlar: 838
Rep Puani : 30
Standart Cevap: Neden Ebamüslim Horasani'ye ihanet ediyoruz?


Türk tarihinde yer tutan büyük kahramanlardan biri Ebu Müslim-i Horasanî’dir. Oğuz Türkmenlerinin tarihinde, yeni bir devir açan büyük bir kahramandır. Asırlarca Çinlilerin akınlarına göğüs geren Oğuz Türkmenlerinin hürriyet ve istiklallerini batıdan gelen Emeviler tehdit etmeye başlamıştı. Daha da ileri giden Emevîler, Türk ellerini yağma ve istila etmişlerdi. Bu esaret acısına tahammül edemeyen Oğuzlar, bağırlarından yüce bir kahraman olan Horasanlı Ebu Müslim’i çıkardılar. Müstevlilere karşı ihtilal bayrağını açan Ebu Müslim, milli mücadeleye girişti. Emevî ordularını yenip, İslam tarihinde yeni bir devir açtı. Emevî saltanatına son vererek Abbasî Devletini kurdu.

Bu kahramanın hayatı, hakkında milli tarihimizde pek kısa bilgi vardır. Fakat Türk milletinin milli vicdanında Ebu Müslim-i Horasanî, bir destan olarak asırlarca yaşamıştır. Kanlı mücadelelerle dolu hayatını halk tanıyor; fakat ona ait geniş ölçüde belgeler henüz meydana çıkarılmamıştır. Tarihimizin bu milli kahramanının maceralı hayatı şöyle başlamaktadır:

Emevilerin Türk illerini istila ettikleri günlerin birinde; Horasan illerinin üç Türk başbuğu zincirlere vurulmuş; Emevî muhafızlarının ortasında yaya olarak götürülmekte... Bu esir kafilesinin ardına Mahvan köyü halkı takılmış, zincirlerle elleri arkalarına bağlı bu aslanlara ağlıyor, feryat ediyorlar... Küheylan atlara binmiş, başları agelli ve kafyeli Emevî askerleri, bu üç suçluyu (!) Şam’da oturan Emevî hükümdarına götürmekteler... Bu üç mahkumdan biri (Usman) adlı bir Oğuz Beyi idi. Halk kendisine (Müslim) lakabını takmıştı. Müslim’in babası büyük Türkmen oymağının başbuğuydu. Bu kahraman Çinlilerle Taşkent taraflarında yaptığı bir kanlı savaşta yenilip, geri dönerken Ceyhun nehrinde boğulmuştu. Bu başbuğun ailesi yurtlarını terk ederek Merv şehri civarında bulunan Mahvan köyüne yerleşmişlerdi. Bu defa Türkmen oymağının başına Müslim geçmişti. Emevilerin bu havaliyi istilaları üzerine Müslim bunlarla mücadeleye girişti. Nihayet Müslim Emevîlerin eline esir düştü.

İşte, Emevîlerin zincirlere vurup Şam’a götürdükleri bu Türkmen başbuğuydu. Müslim’in seviştiği bir genç kız vardı. Sevgilisi Müslim, zincirlere vurulunca bu kızcağız deliye dönmüştü. Çünkü o, Müslim’i çok seviyordu. Yaya olarak bu kafilenin arkasına takıldı. Yanına aldığı paraları ve mücevherleri dünya malına düşkün olan Emevî askerlerine vermek suretiyle sevgilisi Müslim’i kurtarmaya muvaffak oldu.

Müslim, sevgilisiyle Azerbaycan’a kaçtı. Burada bulunan (İsa bin Makal) adındaki akrabasının yanında saklandı. Müslim bu fedakar kızla evlendi. Bir müddet sonra Müslim Horasan illerinin ne olduğunu anlamak üzere o tarafa gitmeğe karar verdi. Eşini Kayık köyündeki akrabasına bırakarak Horasan illerine doğru yola çıktı.. Aylar geçtiği halde Müslim’den bir haber alınamadı. O sıralarda eşi bir oğlan çocuk dünyaya getirdi. Adını Abdurrahman koydu. İşte Türk tarihinde büyük bir şöhret kazanan Müslimin oğlu, Ebu Müslim-i Horasanî bu çocuktur.

Abdurrahman Ebu Müslim, hicretin 100. miladın 722. yılında Azerbaycan’nın Kayık köyünde doğmuştu. Ebu Müslim’in babası, bir daha yuvasına dönemedi. Çünkü onu Emevî valisi Yezit bin Mehlep yakalatarak idam ettirmişti.

Günler geçti. Ebu Müslim yavuz bir delikanlı oldu. Onun yiğit hallerinden herkes büyük bir adam olacağını sezmekte idi. Günün birinde annesinden babasını sordu. Annesi de, “Babanı, Türk illerini esir eden düşmanlar öldürdü!” dedi.

Bundan sonra, ailenin en kıymetli bir yadigarı olan Oğuzname’yi oğluna uzattı. Ebu Müslim, bu destanı başından sonuna kadar dikkatle okudu. İşte Ebu Müslim’i, milli bir kahraman yapan bu Oğuzname destanı olmuştur. Bir müddet sonra sevgili annesini de kaybetti. Genç Ebu Müslim, babalığına veda ederek ata yurdu olan Horasan’a döndü. Burada kendisini Ahîler himaye etti ve bir saracın yanına işçi olarak girdi.

Ebu Müslim, Türkleri esir eden Emevilerin memleketini görmek merakına düştü. Fakat fakir bir işçi olduğundan uzak ellere gidebilmek imkanını bulamadı. Günün birinde karşısına bir fırsat çıktı. Horasan’dan birçok hacı, Mekke’ye gidiyordu. Bu hacılar kafilesinde bulunan babasının dostlarından (Süleyman bin Kişim) adında birisine yalvararak bu kafileye katılmaya muvaffak oldu. Uzun yolculuktan sonra hacılar kafilesi Mekke’ye geldi. Bunlar bir gün Hazret-i Muhammed’in neslinden (Mehmet bin Ali bin Abdullah bin Abbas)’ı ziyarete gittiler. Ebu Müslim de ziyaretçiler arasında idi. Yiğit delikanlı Hazret-i Muhammed’in neslinden olan Mehmet bin Ali’nin dikkat nazarını çekti. Onun kim olduğunu sordu Anlattılar. Mehmet bin Ali, Ebu Müslim’e gözlerini dikerek:

İşte bu delikanlı dedi, bu yılın kahramanı olacaktır. Siyah bir bayrak açarak büyük bir ordu toplayacak, Muhammed neslini mahveden Emevî saltanatını yıkacak, Hazret-i Resul’ün neslini başa geçirecektir. Size öğüdüm şudur ki, bu delikanlı ne zaman isyan bayrağını açacak olursa, ona yardıma koşun. Eğer ölüm rüzgarı beni yıkarsa, Ebül Abbas adında bir oğlum vardır Onun etrafında toplanın!

Hacılar haclarını tamamladıktan sonra yurtlarına döndüler. Fakat Ebu Müslim’in ruhunda Türk illerini esaretten kurtarmak, Hazret-i Muhammed nesline zulmedenlerden intikam almak mefkuresi doğdu. Ebu Müslim’e Hazret-i Ömer neslinden (İmam İbrahim) çok yardımda bulunuldu


buyujklerimiz ebu muslumun ehlibeytin intikamini alan..ulu kahraman olarak bahs ederler...
Sponsor Reklamlar

__________________
'Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev, hayattır.
Bir lokma ekmek için şerefini çiğnetmeye...
Bir anlık eğlence için servetini tüketmeye...
Bir zamanlık mevkii için el ayak öpmeye...
Günlük menfaatler için onurunu terketmeye...
Bir kısım insanlara kızıp tüm insanlara düşman olmaya
Değmez bu hayat.........
cangibi62 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 10.07.11   #3
Kayıtsız Üye
Avatar mevcut degil.
Misafir
Misafirler
Mesajlar: n/a
Standart Cevap: Neden Ebamüslim Horasani'ye ihanet ediyoruz?


EBA MÜSLiM HORASANİ

Eba Müslim Horasani Bizimde sık sık başvurduğumuz büyük bilge gününün başkaldırıcısı, yol göstericisi önder insan Eba Müslim Horasani bu coğrafyaya gelmiş geçmiş en büyük halk kahramanlarından biridir. Kölelikten halk önderliğine yükselen bir efsanedir. Bu saygınlığı sonucu bölge halklarından Türkler, Kürtler, Acemler ve Araplar kendisine sahip çıkmış, onu kendileri kabullenmiş benimsemiş ve her kavim, “Eba Müslim bizdendir” demiştir.

Araplar, yemen’li zeydiler ve İran’lalar arasında yüzyıllardır devam eden “Eba Müslim bizdendir” tartışması halen sürüp gitmektedir. Kimine göre Kürt kimine göre ise Türk olduğu iddia edilir fakat yaşadığı yıllarda yani bundan 1400 sene evvel, Ne Türkler nede Kürtler İslam dini içinde çok etkili değiller. Lakin toplumsal yaşam biçimlerinden bahseden kaynaklata göre Şaman yaşam biçimine uygun paylaşımcı ve başkaldırıcı bir tarzları olduğu söylenir. Kimine göre Türkler Eba müslimden 150 sene sonra horasana gelmiştir. Kimine göre ise Eba Müslim İslam ansiklopedisinin yazdığı gibi Zerdüştlükten gelen tenasüh inancını benimsemişti. Cemaatlerin Ebu Müslim Horasani hakkındaki düzmece uydurmalarına fazla girmeden gelelim Ebu Müslim’in hikâyesine!

Hikâye gerçekten çok karışık ve etkileyici. Evet, Eba Müslim Horasani’nin soyu ve yetiştiği yer hakkında kesin bir bilgi bulunmuyormuş, lakin İran kökenli, Şii bir “mevali” olduğu yazılıyor. Ali ve Ebu talip, Abbas ailelerinden gelen “Ehlibeytin” yani“peygamber soyu”nun Kerbeladaki kırımdan ve isyanlıdan kaçarak horasan bölgesinde gizlice saklandığı ve muhaliflerin var olabildiği bölgede bu soydan gelen Ebu İbrahim ve idris aileleri çevresinde yetiştiği. 715–720 arasında doğduğunu ve nizamülmülk’ün verdiği bilgiye göre 755 yılında öldürüldüğünü. Mevali bir köle olarak İbrahim tarafından kardeşi İsa’ya hediye edildiği de söyleniyor.

Bundan sonrası müthiş bir örgütçünün, 20 yıllık bir süreçte hem güçlü bir siyasi lidere ve hem de dini bir efsaneye dönüşme hikâyesi. emevilerin horasan valisinden Abbasi’leri iktidara taşıyan, yarı bağımsız kent devletlerinden oluşan bir bölgeyi, Göktürklerin Batı kanadı illerinin yöneticileri olan tudunlarla ve o dönemin kent valileriyle uzlaşarak ticaret sınıfıyla elele vererek merkezi bir devlet, imparatorluk yolunu sokan bir büyük kişi olarak bahsediliyor.

Ebu Müslim Horasaniyi Tarihçi yazar Faik bulut bakınız “Eba Müslim Horasani
Bir İhtilalcinin Hikâyesi” isimli kitabında nasıl tanımlamış.

İslam tarihinin tanığı ve sanığıdır. Emeviler ve Abbasiler döneminin halk kahramanıdır. Sadece tarihin figüranı değil başaktörüdür. Gerçek bir tarih yaratıcısıdır o. Köle iken ihtilal önderliğine yükselen bir efsane- insandır. Horasan Spartaküsü derler adına. Bu yüzden bölge halklarından Türkler, Kürtler, Acemler ve Araplar kendisine sahip çıkmış, onu öz evlatlarıymış gibi benimsemiş; her kavim, “Eba Müslim bizdendir” diyebilmiştir.
Adına menkıbe ve destanlar yazılmış, Batıni akımlarca “tanrı-insan” olarak algılanmıştır. Ebu Müslim ölmemiş, ak güvercin donuna bürünüp gökkuşağında gezer olmuş.

Horasaniyi incelerken Alevi tarihinin izlerini göreceksiniz. Ali ve Ebu talip, Abbas ailelerinden gelen “Ehlibeytin” yani“peygamber soyu”nun Kerbeladaki kırımdan ve isyanlıdan kaçarak horasan bölgesinde gizlice saklandığı ve muhaliflerin var olabildiği bölgede bu soydan gelen Başkaldırışını, hak arayışını, köleleşmemesini, sürüleşmemesini göreceksiniz. Birbirinden etkilenmenin izlerini bulacaksınız!

Horasaniye türlü türlü adlar verilmiş: Köle İbrahim, İbrahim bin Osman, Heyyakan, Hetkan, Abdurahman bin Müslim, Bihzadan, Horasan Teberdari, vs.
Adı gibi kökeni de esrar perdesiyle örtülüdür. Hayati gizem doludur. Tarihte böylesine aktif rol oynayıp, yasam öyküsü çok az bilinen Eba Müslim gibi lider pek yoktur! Türk ve Kürt kökenli Aleviler çevresinde pek sevilen, Türk-İslamcı kesimlerin polemiklerine muhatap olan Eba Müslim hakkında yazılı eser bulmak ise oldukça zordur.

Eba Müslim Horasani diyor ki; Onlar, zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak içinde düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı. Ama uzaklaştırılan dost düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu.
Son söz olarak; Sakın ola ki beni terk etmez diye dostlarınızı örselemeyin, ötelemeyin. Ötelenen öteki olur karşı tarafa geçer, sizi unutur. Düne kadar düşmanınız olana nasıl olsa ortak çıkarlarımız var, artık bendendir demeyin. O hiçbir zaman sizden olmayacak, aksine sizden kopan dostlarınızın düşmanlığı ile birleşerek düşman sayınızı artıracaktır! Kısacası düşmanınız hiçbir zaman dostunuz olmayacak, lakin siz öteledikçe düşmanlaşan dostlarınız olacaktır, onları asla ötelemeyin!


Eba Müslim Horasani'nin Soy seceresi hakkında bilgi sunalım... Eba Müslim, Miladi 719 Yani hz. Muhammed'in hicretinden yüz sene sonra, (H. 100) yılında doğdu Horasan-İsfahan doğumlu olduğu için Tamamen Türk soylu olduğundan söz edilmekle birlikte.. Gerek Osmanlı döneminde Eba Müslim hakkında yazılan kitaplar ve menkıbeler ve gerekse, İran ve fars kaynaklı kaynaklarda, Eba Müslim'in Hz. Muhammed'in soyundan geldiği ve emevi zulmünden Dolayı Türkler arasına karıştığı ve büyütüldüğü yolunda da belge ve yazılar vardır..

1- Eba Müslüm'ün soyunu Haşimi Soyuna yani Haşimilere dayandıran kaynaklara göre,

Eba Müslim;

Abdi menaf oğlu Haşim,

Haşimoğlu Esed,

Esed oğlu Cüneyd,

Cüneyd oğlu

ikinci Esed ve

Esed oğlu Eba Müslim olarak aktarılır..

Bu soy seceresi Eba Müslim'i Hz. Ali'nin dayısına soyunu ulaştırmaktadır...

2- Eba Müslim'i Tamamen Türk soylu kabul eden görüşe göre,

Eba Müslim Horasan Serdârı ve Hâkimi'dir.Horasan’daki dînî ve siyâsî hareketin başına geçerek, Emevîleri deviren ve Abbâsîleri tahta çıkaran komutandır. bastırdığı Sikkelerinde adı, Abdurrahman bin Müslim olarak zikredilir...

8. yüzyılda Arap Dünyası’ndaki toplumsal bölünmelerden yararlanarak Emeviler’e karşı bir ayaklanma başlatan Eba Müslimi Horasanî, son Emevi halifesi II. Mervan’ı Şanlıurfa Harran ovasında yenilgiye uğratarak.. önce İmam Cafer-i Sadık'a halifelik Önerdi.. İmam Cafer kabul etmeyince .. hz. Ali'nin Amcası hz. Abbas'ın Soyundan gelen Ebü’l Abbas’ı halifelik makamına getirdi...

Ben ise, Eba Müslim'in hz. Peygamber'in soyundan gelen ve emevi zulmünden ötürü ve Türkler arasına sığınan fakat tamamen Türk gelenek ve kültürüyle yetişen bir Ehl-i beyt nesli olduğu yolundaki görüşe katılıyorum...
Sponsor Reklamlar

  Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Neden namaz ile aranız soğuk ve neden başörtüsü sizin için bir sorun ? Kayıtsız Üye Sorularla Alevi'lik 3 01.07.11 13:50
Evlatlarimiz kime teslim ediyoruz gencalevi Pir Yolu Haber Merkezi 8 18.02.11 17:08
Şah Neden Pasiftir cancana Her Telden 0 16.02.10 23:16
Neden gök gürlüyor? cancana Her Telden 0 13.02.10 20:50
Neden Hz. Ali'yi seçtik? yozgatli yigit Hz.Ali 0 31.01.10 00:34
Satılık pomeranian Pomeranian Boo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2