Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları

Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları (http://www.piryolu.com/forum/index.php)
-   Sorularla Alevi'lik (http://www.piryolu.com/forum/sorularla-alevilik.html)
-   -   Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır (http://www.piryolu.com/forum/sorularla-alevilik/4166-alevilikte-gusul-abdesti-var-midir.html)

Pir Mehmet 26.03.11 18:04

Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır
 
Bu aralar bana baya bir Alevilikte Gusül İbadeti varmıdır diye soruluyor bu konuyu açmamın temel nedeni gelen o sorulardan biri. Benim diyeceklerim şundan ibaret:

Alevilikte boy abdesti var hatta Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bunu doğrulayıcı sözleri vardır, bunların ispatlanarak pekiştirilmiş gerçekliği henüz bulunamadı.

Alevilikte abdest, farklı olarak, dışla birlikte iç temizliği anlamına gelir. Geleneklere göre birçok dini inanışta olduğu gibi Alevilikte de "temizlik" önemli bir yere sahiptir. Örneğin Cem törenine katılmadan önce banyo yapıp gitmek önemli bir gelenektir. Buna boy abdesti de denir. Ama güsul vb durumlardaki gibi kurallara bağlanmamıştır. Önemli olan ruhen ve bedenen temiz olmaya çalışmaktır. Kişi buna kendisi karar verir. Ama temiz olmak makbüldür. Bu Allah'a, pire, Xızıra, Ali'ye ve davaya saygıyı gösterir.

Burada Alevilik'in temelini iyi bilmek gerekiyor. Alevilik, şekilciliği ve dogmatikliği reddeder. Temizlenmek için çeşitli kurallara bağlı kalmak da gerekmez. Aynen ibadet etmek için veya günlük yaşama devam etmek için olduğu gibi. Alevilikte önemli olan özdür. Alevilikte dış temizlik ve iç temizlik birlikte telafuz edilir. Zahiri ve batini olarak (içsel ve dışsal) temiz olmak salık verilir. Önemli olan burada bu temizliğin nasıl olacağı değil; iyi niyetli bir şekilde yapılmasıdır. İbadetin her türlüsü Alevilikte Allah ile insan arasındadır. Allah, insanın özündedir. Onun ne yaptığına değil, ne yapmak istediğine bakar. Dolayısıyla temizlenirken de ağzına kaç kere su götürdüğü ile değil, elindeki imkanlar ölçüsünde gerçekten temizlenmek için çaba sarfedip sarfetmediğine bakar. Başkası anlayamaz bu Hakk ile kulu arasında olan bir şeydir. Ve verilen şartlara uymak insanın kendi inisiyatifindedir. Bunu da Hünkar Pir Hacı Bektaş Veli'nin muazzam bir sözüyle anlatabilirim:
Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'de Mekke'de Hac'da değildir.

Aslında bu sorunun sorulmsı temel nedeni, Aleviliğin fazlasıyla İslamla bağdaştırılmasıdır. Fakat olay şudur ki: Aleviliğin özü Bektaşilik anlayışındadır.

Benim diyeceklerim bu kadar, görüşlerinizi bekliyorum.

Not: erman-123 nickli can, bütün yöneticilere bir sorum var demiş, erman canın bana yönelttiği soru, bu konuydu. Sanırsam diğer yönetici canlara aynı soru gitmiş, erman cana gönderdiğim mesajı biraz kırptım, orada söylediklerimi burda söyledim, erman can alevilikle ilgili başka bir sorun varsa beklerim

msnim: [email protected]

cangibi62 27.03.11 01:43

Cevap: Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır
 
Alevilikte abdest, farklı olarak, iç temizliği anlamına gelir. Geleneklere göre birçok dini inanışta olduğu gibi Alevilikte de "temizlik" önemli bir yere sahiptir. Örneğin Cem törenine katılmadan önce banyo yapıp gitmek önemli bir gelenektir. Buna boy abdesti de denir. Ama güsul vb durumlardaki gibi kurallara bağlanmamıştır. Önemli olan temiz olmaya çalışmaktır. Kişi buna kendisi karar verir.

Burada Alevilik'in temelini iyi bilmek gerekiyor. Alevilik, şekilciliği ve dogmatikliği reddeder. Temizlenmek için çeşitli kurallara bağlı kalmak da gerekmez. Aynen ibadet etmek için veya günlük yaşama devam etmek için olduğu gibi. Alevilikte önemli olan özdür. Alevilikte dış temizlik ve iç temizlik birlikte telafuz edilir. Zahiri ve batini olarak (içsel ve dışsal) temiz olmak salık verilir. Önemli olan burada bu temizliğin nasıl olacağı değil; iyi niyetli bir şekilde yapılmasıdır. İbadetin her türlüsü Alevilikte Allah ile insan arasındadır. Allah, insanın özündedir. Onun ne yaptığına değil, ne yapmak istediğine bakar. Dolayısıyla temizlenirken de ağzına kaç kere su götürdüğü ile değil, elindeki imkanlar ölçüsünde gerçekten temizlenmek için çaba sarfedip sarfetmediğine bakar. Ve bunu dışarıdan hiçbir din adamı, hiçbir insan bilemez. Dolayısıyla belirli kurallar yoktur, insiyatif insanın ta kendisidir.erman can zahiren TEMIZLENMEK cok basit degilmi??

birde batini acidan bakalim..

ABDEST NEDIR?
Amma, seriat abdesti su ile olur.

Tarikat abdesti Pir elinden biat etmektir.

Marifet abdesti, nefsini bilip Rabbisini tanimaktir

Hakikat abdesti, öz kendi ayiplarini görüp baskalarinin ayibini örtmektir

cangibi62 27.03.11 01:46

Cevap: Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır
 
ALEVİLİKLE, SUNNİ İSLAM ARASINDAKİ FARKLAR


1-Alevilik tasavvufi batini yorumu esas alır. Sunilikte ise Emevi şeriatına uygun hareketleri esas alırlar

2- Alevilik Ehl-i Beyt yorumudur.Sünnilik, Emevi yorumudur.

3- Alevilik sevgi ve aşk ile Hakka gitmeyi esas alır. Sunilik korkuya, şekle dayalı inancı esas alırlar.

4-Alevilikte 4 kapı 40 makam vardır ve 3 sünnet 7 farz , 12 erkan vardır Sunilikte bu yoktur. Sunilikte 5 vakit namaz vardır. İslam’ı 5 şarta imanı 6 şarta dayandırırlar.

5-Hac, zekat vardır. Alevilikte hac anlayışı gönülleri fethetmektir.Alevilikte zekat değil paylaşım vardır.Sünnilikte inanç ritüelleri tamamen farklıdır. Alevilerde cem vardır. Secde ademedir. İbadetinde musiki ve aşk vardır. Kabe gönüldür.

6-Alevilikte varolan dört kapı kırk makam, üç sünnet, yedi farz, on iki erkan Sünnilikte yoktur. Sünnilikte ise beş vakit namaz ve İslam’ın 5 şartı vardır. Allah’tan korkmak vardır. 5 vakit namaz vardır. Hac, zekat vardır.

7- Alevilikte Allah’a sevgi vardır. İnsana sevgi saygı vardır. Muharrem orucu, Hızır orucu vardır. 48 Perşembe orucu, Hızır orucu, Nevruz bayramı vardır. Sünnilikte bunlar yoktur

. 8-Alevilikte Cem ve niyaz vardır. Sünni inanç bunları reddeder.

Sünni İslam’la Alevilerin ortak tek noktaları;Hz. Peygambere ve Kuran-ı Kerimine ve de Allah’ın birliğine inanmaktır. Başka inançsal bağlılığı yoktur.
Alevilikte Dinin Şartları

1-Tevhid : Allah’ın varlığına birliğine inanmak,

2-Nubuvvet : Hazreti Muhammed Sen elçi olarak görmek,emirleri uygulamak,

3-İmamet: Hz.Ali ve on iki imamlara inanmak,

4-Velayet: Din ve dünya işlerinde Kuran.. imametin sonra velayet ve … inanma,

5-Adalet: Allah’ın mutlak adil olduğuna , melekler yoluyla denetlediğine inanmak,

6-Mead. Allah’ın emirlerine uyanların ödüllendirip cennete , emirlerini dinlemeyenlerin yargılanıp cennete konulmayacağına inanmaktır.

İşte Alevi İslam İnancı; erdemliği,yüceliği,insancılığı,barışı sağlayan ve insanlığın özlem duyduğu, paylaşımcılığı sağlayacak birinci yol olduğu, gerek inanç bakımından,gerekse ahlak esasları açısından dünyanın en insancıl ,en özgün,en ahlâklı,en görkemli inanç ve kültür bütünlüğüdür.

redyellow 27.03.11 10:11

Cevap: Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır
 
Sayın candan:

konu başlığı GUSÜL ABDESTİ ama siz alevilikle sunnilik arasındaki farkları yazıyorsunuz kendinize göre ama son yazınızda tek kelime gusül abdestinden bahsedilmiyor.

yazınızın konu başlığıyla ne ilgisi var?

Alevilikte gusul abdesti vardır veya yoktur, varsa şu şekildedir diye yazmak yerine sunniliği tarif etmeye kalkmanız (siz sunni olmadığınız halde sunniliği nasıl tarif ediyorsunuz hayret) doğru mu?

Buyrun lüten gusul abdestiyle ilgili yazın.

Teşekkürlerimle.

"-dost-" 27.03.11 10:13

Cevap: Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır
 
Candan Hanım,İnancımız konusunda bayağı kültür birikimin var.Teşekkürler.

Pir Mehmet 27.03.11 10:27

Cevap: Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır
 
Alıntı:

redyellow Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 13969)
Sayın candan:

konu başlığı GUSÜL ABDESTİ ama siz alevilikle sunnilik arasındaki farkları yazıyorsunuz kendinize göre ama son yazınızda tek kelime gusül abdestinden bahsedilmiyor.

yazınızın konu başlığıyla ne ilgisi var?

Alevilikte gusul abdesti vardır veya yoktur, varsa şu şekildedir diye yazmak yerine sunniliği tarif etmeye kalkmanız (siz sunni olmadığınız halde sunniliği nasıl tarif ediyorsunuz hayret) doğru mu?

Buyrun lüten gusul abdestiyle ilgili yazın.

Teşekkürlerimle.

candan canın yazısı aleviliği çok da güzel anlatmış, hani derler ya anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Alevilikte güsul abdesti namazlardaki gibi yoktur, Alevilikte cemlerde yıkanılır, buna da boy abdesti derler demiştim. Sanırsam iki yazıyı da tam okumadınız

Pir Mehmet 27.03.11 10:32

Cevap: Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır
 
Aslında zahiren temizlenmek pek zor değildir, önemli olan batınen temizlenmek, bunu da Hakk bilir. Ben az söyledim siz çok anlayın.

redyellow 27.03.11 11:02

Cevap: Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır
 
Alıntı:

Pir Mehmet Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 13973)
candan canın yazısı aleviliği çok da güzel anlatmış, hani derler ya anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Alevilikte güsul abdesti namazlardaki gibi yoktur, Alevilikte cemlerde yıkanılır, buna da boy abdesti derler demiştim. Sanırsam iki yazıyı da tam okumadınız

ben aleviliği anlatmamış demedim ki, konu başlığı alevilikte gusül abdesti, candan'ın son yazısında (son yazısı diyorum, ilk yazısı değil dikkat edin) başlıkla ilgili bir şey anlatmamış dedim, sadece alevilik ile sunnilik arasındaki fark diyerek sunniliği tarif etmiş.

Başlık gusül abdesti.

Tabi anlamak istemeyip direk bana saldırmak isteyene davulu bırakın orkestra bile azdır!

miSbon 27.03.11 11:07

Cevap: Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır
 
bizlerde abdest yokki? neden ben hiç duymadim pirlerimden büyüklerimden?

Pir Mehmet 27.03.11 11:42

Cevap: Alevilikte Gusül Abdesti var mıdır
 
Alıntı:

miSbon Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 13987)
bizlerde abdest yokki? neden ben hiç duymadim pirlerimden büyüklerimden?

misbon can, bizde sünnilerdeki gibi abdest yoktur, sadece cemlerden önce banyo yapılır, buna da boy abdesti derler. o kadar


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:34.

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2