Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları

Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları (http://www.piryolu.com/forum/index.php)
-   Siyaset,Politika ve Ekonomi (http://www.piryolu.com/forum/siyaset-politika-ve-ekonomi.html)
-   -   Faşizmin belirtileri.! (http://www.piryolu.com/forum/siyaset-politika-ve-ekonomi/8045-fasizmin-belirtileri.html)

bilgeyol 08.05.16 19:57

Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği


Güçlü ve sürekli milliyetçilik, insan haklarının aşağılanması ve hor görülmesi, ordunun ve militarizmin yüceltilmesi, cinsel ayrımcılığın şahlanışı, ulusal güvenlik takıntısı, özel sermayenin gücünün korunması, emek gücünün baskı altına alınması...

Siyaset bilimci Dr. Lawrence Britt yememiş içmemiş, 20. yüzyılın gördüğü en tipik faşist rejimleri (Hitler'in Almanya'sı, Mussolini'nin İtalya'sı, Franco'nun İspanya'sı, Suharto'nun Endonezya'sı, Pinochet'nin Şili'si) inceleyerek faşizmin 14 karakteristik özelliğini tespit etmiş.

Britt'in çok tartışılan, hatta Umberto Eco'nun bir yazısından fazlaca esinlendiği söylenen ünlü makalesi, 'yeni başlayanlar için 14 derste faşizm'i anlatıyor:

1. Güçlü ve sürekli milliyetçilik: Faşist rejimler, sürekli olarak vatansever şiarlar, sloganlar, semboller, marşlar ve diğer ıvır zıvırı kullanma eğilimindedir.


BİANET

bilgeyol 08.05.16 19:59

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği2. İnsan haklarının aşağılanması ve hor görülmesi: Düşmandan korku ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle, faşist rejim altındaki insanlar, 'ihtiyaç' gereği belirli durumlarda insan haklarının göz ardı edilebileceğine ikna edilirler. İnsanlar işkence, yargısız infaz, siyasal suikast, uzun süreli gözaltı gibi uygulamalara karşı başını başka tarafa çevirme, hatta bunları onaylama eğilimindedir.BİANET[

bilgeyol 08.05.16 20:02

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği

3. Düşmanların/günah keçilerinin birleştirici bir neden olarak tanımlanması: Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü tehdit eden düşmanın ortadan kaldırılması için insanlar histerik kalabalıklara katılıp sokaklara dökülür; Bu düşman tanımının içinde ırksal, etnik ya da dinsel azınlıklar, liberaller, komünistler, sosyalistler, teroristler, vs. vardır.BİANET

bilgeyol 08.05.16 20:03

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği


4. Ordunun ve militarizmin yüceltilmesi: Yaygın yerel sorunlar olduğunda bile, orduya hükümet bütçesinden aşırı miktarda pay verilir ve yerel gündemler göz ardı edilir. Askerler ve ordu hizmetleri alabildiğini yüceltilir.BİANET

bilgeyol 08.05.16 20:05

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği5. Cinsel ayrımcılığın şahlanışı:Faşist ulusların hükümetleri, neredeyse tamamen erkek-egemen olma eğilimindedir. Faşist rejimlerde, geleneksel cinsiyet rolleri daha katı hale getirilmiştir. Kürtaj karşıtlığı ve homofobi had safhadadır.
BİANET[/QUOTE]

bilgeyol 08.05.16 20:06

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği5. Cinsel ayrımcılığın şahlanışı:Faşist ulusların hükümetleri, neredeyse tamamen erkek-egemen olma eğilimindedir. Faşist rejimlerde, geleneksel cinsiyet rolleri daha katı hale getirilmiştir. Kürtaj karşıtlığı ve homofobi had safhadadır.


BİANET

bilgeyol 08.05.16 20:08

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği


6. Kitle iletişim araçlarının kontrol altına alınması: Kimi zaman medya hükümet tarafından doğrudan kontrol edilirken, diğer durumlarda dolaylı olarak diğer genelgeler, mevzuatlar, sempatik medya temsilcileri ya da yöneticileri tarafından kontrol edilir. Sansür, özellikle savaş dönemlerinde oldukça yaygındır.

BİANET

bilgeyol 08.05.16 20:09

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği


7. Ulusal güvenlik takıntısı: "Korku" hükümet tarafından, kitleler üzerinde harekete geçirici bir araç olarak kullanılır.BİANET

bilgeyol 08.05.16 20:10

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği


8. Din ve yönetimin içiçe geçmesi: Faşist ulus hükümetleri, ulus içindeki en yaygın dini, kamuoyunu manipüle etmek için bir araç olarak kullanır. Dini retorik ve terminoloji, dinin ana doktrinlerinin hükümet politikalarına veya eylemlerine tamamen karşıt olduğu durumlarda dahi, hükümet liderleri tarafından yaygın olarak kullanılır.BİANET

bilgeyol 08.05.16 20:11

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği


9. Özel sermayenin gücünün korunması: Faşist uluslardaki sanayi ve iş aristokrasisi, sıklıkla hükümet liderlerini iktidara getirenlerdir. Bunu hükümetle iş dünyası arasında karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki tesis ederek ve belli bir iktidar eliti yaratarak yapar.BİANET

bilgeyol 08.05.16 20:12

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği10. Emek gücünün baskı altına alınması: Faşist hükümete karşı tek gerçek tehdit emeğin örgütlü gücü olduğundan, işçi sendikaları ya tamamen saf dışı edilir ya da şiddetle baskı altına alınır.BİANET

bilgeyol 08.05.16 20:15

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği
11. Aydınların ve sanatın küçümsenmesi: Faşist uluslar, yüksek öğrenim ve akademiye karşı açık bir düşmanlığı körükler ve teşvik eder. Profesörlerin ve diğer akademisyenlerin sansüre uğraması, hatta tutuklanması yaygındır. Sanatta ifade özgürlüğü açıkça saldırı altındadır ve hükümetler genellikle sanata bütçe ayırmayı reddeder.

BİANET

bilgeyol 08.05.16 20:16

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği
12. Suç ve cezalandırma ile baskı altına alma: Faşist rejimlerde, polislere kanunları zorla uygulamaları için neredeyse sınırsız bir yetki verilir. İnsanlar genellikle, polisin suistimallerine göz yummaya ve hatta vatanseverlik adına sivil özgürlüklerden feragat etmeye razı olur. Faşist uluslarda, sınırsız güce sahip ulusal bir polis kuvveti vardır.


BİANET[/QUOTE]

bilgeyol 08.05.16 20:18

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği
13. Adam kayırma ve yozlaşmada sınır tanımama: Faşist rejimler neredeyse her zaman, yönetim kadrolarına birbirini atayarak hükümetin güç ve otoritesini onları hesap vermekten korumak için kullanan bir grup ahbap ile müttefikleri tarafından yönetilir. Ulusal kaynakların ve hatta hazinenin tahsisi ya da bunların hükümet liderleri tarafından açık bir şekilde gaspı, faşist rejimlerde rastlanmayan bir olgu değildir.BİANET

bilgeyol 08.05.16 20:19

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Özde Faşizmin
14 Temel Özelliği


14. Hileli seçimler: Faşist uluslardaki seçimler bazen tamamen göz boyama amaçlı yapılır. Diğer zamanlarda ise seçimler, çamur atma kampanyaları, hatta muhalefet adaylarının öldürülmesi, seçmen oylarının ve seçim bölgelerinin kontrolü için yasama kurumlarının alet edilmesi ve medya manipülasyonu gölgesinde yapılır. Faşist uluslar, tipik olarak kendi yargı sistemini seçimleri manipüle ya da kontrol etmek için kullanır.* Bu yazı siyaset bilimci Dr. Lawrence Britt'in Free Inquiry dergisinin bahar 2003 tarihli 23/2 sayısında yayınlanan makalesinden kısaltılarak çevrildi.


BİANET

bilgeyol 10.05.16 17:43

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
BM: Elimizde
100'den fazla kişinin
Cizre'de canlı canlı yakıldığına dair
tanık raporları varBirleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Prince Zeid Ra'ad Zeid al-Hussein, Şırnak'ın Cizre ilçesinde devam eden çatışmalara ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Paylaş
Kaydet Kaydettiklerim
cumhuriyet.com.tr Yayınlanma tarihi: 10 Mayıs 2016 Salı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devam eden çatışmalara ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Prince Zeid Ra'ad Zeid al-Hussein, "Elimizde, Türk güvenlik güçlerinin Cizre'de etrafı sarıp 100'den fazla insanı canlı canlı yaktığına dair tanık raporları var" diyerek iddiaları yerinde incelemek istediklerini söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri PKK'nin gençlik örgütlenmesi ve diğer devlet dışı yapıların yasa dışı eylemleri ve şiddetini" de kuvvetle kınadığını, terör eylemleri sonucu meydana gelmiş tüm can kayıplarından üzüntü duyduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Ne var ki kendi halkını şiddet eylemlerinden korumak Türkiye'nin görevidir. Yetkililerin terörizm karşıtı operasyonlar yaparken insan haklarına, işkence, yargısız infaz, orantısız öldürücü şiddet ve keyfi gözaltı eylemlerini yasaklayan uluslararası hukuka daima saygı göstermesi temel önem arzetmektedir."

BM insan hakları yetkilisinin açıklamasında, bölgeden işkence, keyfi gözaltı, sivillere ait binaların orantısız tahribi haberlerinin de geldiği kaydediliyor.

Zeyd el Hüseyin, "Güvenlik güçlerine karşı savaşan gruplara yöneltilenler de dahil, tüm bu iddialar son derece ciddidir ve titizlikle soruşturmalıdır. Ancak bugüne kadar bu yapılmamış görünüyor. Türkiye hükümeti bizim ve Birleşmiş Milletler'in diğer organlarının bölgeyi ziyaret etme ve birinci elden bilgi toplama taleplerine yanıt vermedi" diye sürdürüyor.

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden sivillere yönelik şiddete dair iddiaların araştırılmasını talep ediyoruz" diyen al-Hussein, daha önce bu taleplerinin reddedildiğini aktardı.


http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/d...rlari_var.html
-----------------------------------------------
FAŞİZM.........

bilgeyol 25.05.16 22:00

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Erdoğan: Gece geç saatlere kadar kabine listesine çalıştımCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde basın toplantısı düzenledikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırımtarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yeni tablosuyla alâkalı olarak gece geç saatlere kadar Sayın Başbakan'ın getirmiş olduğu liste üzerinde çalışmalarımı yaptım. Sabah da onayımı verdim" dedi.

Erdoğan, "kabinede 9 kişinin değiştiğini" söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bu hizmeti vermiş olan arkadaşlarımıza, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Kurucusu olduğum bir partide bu arkadaşlarımın birçoğuyla beraber yürüdük. Şu anda zaten yine bir kısmı çok daha farklı görevlerde aslında istihdam ediliyor, istihdam edilecek. Bakan olmayabilir, partinin bazı yetkili kurullarında yer alır, bir kısmı parlamentoda yer alır. Siyasette kimse boşta kalmaz, yeter ki azmi, kararlılığı olsun, yeter ki olaya sıradan bir parti mensubu olarak değil veyahut da hükümet yetkilisi olarak değil, bir dava adamı olarak baksın. Böyle baktığı zaman zaten bu ülkeye hizmette inanıyorum ki kendilerine de bir görev düşecektir. Tabii buradaki anlayış da 'adama iş' mantığıyla değil, 'işe adam' mantığıyla yaklaşmaktır. Sayın Başbakan bu yaklaşım tarzıyla bir liste önümüze getirdi. O liste üzerinde çalışmamı yaptım. Daha sonra kendileriyle sabah bir istişarem oldu. Bu istişareden sonra da onayımı verdim. Kendileri de süratle kabineyi zaten açıkladı. Kabineyi açıkladıktan sonra grup konuşmalarını yaptılar, ardından Merkez Yürütme Kurulu’nu açıkladılar. Nitekim bakan olamayan bazı arkadaşların, şimdi Merkez Yürütme Kurulu’nda görev aldıklarını gördüm. Demek ki bu noktada istihdam edilme alanları mevcut. Bundan sonra daha farklı birimlerde de istihdam edilme şansları muhakkak olacaktır. Ülkemizin bu yeni süreci, yeni kabineyle inşallah 'yürüyüşe devam' diyerek, süratle çok daha farklı bir heyecanla yürüteceğine inanıyorum."

Yeni kabineye başarılar dileyen Erdoğan, "Yarın (çarşamba) ilk Bakanlar Kurulu toplantısını da riyasetimde Beştepe'de gerçekleştireceğiz. Orada da hükümet programını da birlikte değerlendirme, ele alma imkânımız olacak. İç, dış terörle mücadelede neler yapacağız, bunları değerlendirme imkânımız olacak. Ekonomide ne gibi adımlar atacağız, bunları değerlendirme imkânımız olacak. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun diyorum" dedi.

"İkide bir kriter dayatmasınlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği'ne de seslendi. Erdoğan, AB'nin vize muafiyeti ve mültecilere para yardımı konularında adım atmamasını ve Türkiye'ye şartlar dayatmasını eleştirdi ve şunları söyledi:"İkili görüşmeler de bazı liderlerle bunu konuştuk. Bunlardan biri Sayın Şansölye idi. Türkiye’ye verilecek 3 avro benim görüşmelerimde verilen sözdü. Sayın Davutoğlu ile görüşmede 3 milyar avro sözü daha verildi. Bu söz şimdiye kadar tutulmadı. Tabi arkadaşlar Temmuz ayına kadar 1 milyar avro verileceğini söyledi. Bu para Türkiye’ye verilmeyecek. Türkiye lütuf beklemiyor. Biz dürüstlük bekliyoruz. Türkiye ne kriteri yerine getirecek. Sizin kriteriniz bu çadırlarda Avrupa’ya gitmek isteyenleri engelleyen Türkiye’ye karşı kriter koyuyorsanız kusura bakmayın. Bu bir yere kadar çekilir. Ama Türkiye nihai kararını verdikten sonra ‘Siz düşünün’ denir. Latin Amerika ülkelerinden, Türkiye’den istenen şartlar isteniyor mu ? Türkiye’den müzakereci ülke olmasına rağmen, gümrük birliğine üye olmasına rağmen neden istiyorsunuz. Onun için, şu anda 1 Haziran itibarıyla geri kabul anlaşmasına yönelik bir adım vardı, 30 Haziran itibarıyla da vize noktasında, adım atılacaktı. Eğer şu anda bu konuyla ilgili olarak arkadaşlarımız görüşmeleri yapacaklar, dışişleri bakanlarımız, bu noktada AB bakanlarımız, görüşmeleri yapacaklar ve bu görüşmelerde netice alındı, alındı. Alınmadığı takdirde kusura bakmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosundan geri kabul anlaşmasına yönelik uygulama sürecine yönelik adım atılmasına ait karar, yasa çıkmaz. Bunu da ben çok açık, dün de söyledim kendilerine, bugün de bu soru üzerine buradan söylüyorum. Çünkü bize ikide bir kriter dayatmasınlar, burası Türkiye."

Türkiye ile AB arasında izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmanın onaylanmasını içeren yasa tasarısı, 3 Mayıs'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mayıs'ta söz konusu yasayı onayladığı, "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne ilişkin anlaşma ile oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesi'nin 2/2016 sayılı kararının onaylanması uygun bulunmuştur" ifadesiyle Resmi Gazete'de yayımlandı.

http://www.birgun.net/haber-detay/er...im-113471.html
--------------------------------------
YETKİSİ OLMADIĞI HALDE,
LİSTE HAZIRLIYOR OYSA,
KABİNE LİSTESLERİNİ,
PARLEMENTER DEMOKRASİLERDE,
BAŞBAKAN HAZIRLAR,
FAŞİST DİKTATÖRLÜKLERDE .....

bilgeyol 11.06.16 21:50

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Bu da oldu:
2 yaşındaki çocuğa
'terör' soruşturması

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasaklarının ve çatışmaların sürdüğü mahallelerden 3 Mart günü çıkarılan ve en küçüğü 2, en büyüğü 12 yaşında olan 8 çocuk hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından "örgüt üyesi olmak" talimatıyla soruşturma kararı verildi.

Paylaş
Kaydet Kaydettiklerim
cumhuriyet.com.tr Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2016 Cumartesi
[Haber görseli]
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik görevlilein operasyonlara ara verdiği güvenli bölgede yer alan 2-12 yaşları arasınaki çocukların 8'i hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açıldı.

DİHA'nın haberine göre, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından teslim alınan 12 yaşındaki K.Ş. ve G.A., 10 yaşındaki Ş.T., 8 yaşındaki T.A. ile R.A., 6 yaşındaki M.A., 3 yaşındaki Ö.A. ve 2 yaşındaki B.T. hakkında Cumhuriyet Savcısı Kenan Karaca’nın Diyarbakır Emniyeti’ne verdiği talimatların tutanağında çocukların yurda teslim edilmesi, içlerinden 2 yaşındaki B.T.’nin bakıma muhtaç olduğu için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan annesine teslim edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, çatışmalar döneminde 3 Mart’ta güvenlik görevlilerine 33 kişi evlerinin bulunduğu çatışma yaşanan mahallelerden ayrılarak güvenli bölgeye geçmişti. 33 kişi arasında 18 erkek, 5 kadın ve 10 çocuk bulunuyordu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından düzenlenen tutanakta şu ifadeler yer aldı:

"03/03/2016 günü Sur ilçesinde askeri unsurlara teslim olan şahıslardan yaşı 18’den küçük olanlar Çocuk Şube Müdürlüğü’müze teslim edilmiştir."

Diğer görüşme ve talimatlar:

Çocukların yaşları 12’den küçük olduğundan kimlik tespiti yapılarak yurda teslim edilmesi, çocuklardan B.T.’nin geçici olarak bakıma muhtaç olduğundan TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan annesine teslim edilmesi ve bu çocuk ile birlikte 12 yaş altında diğer tüm çocuklarla ilgili koruma kararı aldırılması

Yoklama tutanağında belirtilen hususlar maddi gerçeğin araştırılması ve adli bir yargılamanın yapılabilmesi için lehte ve aleyhte olan delilleri toplamak ve muhafaza altına alabilmek üzere el konulan olay, yakalanan kişiler ve uygulanan tedbirler hakkında Cumhuriyet Savcısı derhal bilgilendirilmiştir. Yukarda belirtilen emir ve talimatlar alınmıştır.

[Haber görseli]


http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/t...usturmasi.html

--------------------------------------------------------
FAŞİZM...

bilgeyol 15.06.16 16:29

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
Eğitim zümrelere teslim
Eğitim sistemine son darbeyi de vuracak olan MEB tasarısı jet hızıyla alt komisyondan geçti. AKP’liler ihalesiz alımlara, teftiş kurullarının lağvedilmesine yol açacak tasarının tartışmalı maddelerini komisyonda görüştürmedi.

15.06.2016 08:39Eğitim zümrelere teslim

SEBAHAT KARAKOYUN
[email protected]
@ssenyaprak

Eğitimi yap boz tahtasına çeviren AKP hükümeti alt komisyondan geçirdiği Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklik yapan tasarıyla son çiviyi de çakmış olacak. AKP'lilerin ihalesiz alımlara, teftiş kurullarının lağvedilmesine yol açacak tasarının en tartışmalı maddelerini alt komisyonda görüştürmedi.

Kadrolaşmanın yanı sıra, akademik kadrolara yönelik cezalandırmalara, ihalesiz alımlaraz yol açacak düzenlemeler nedeniyle tepkilere neden olan 104 maddelik tasarı, yangından mal kaçırırcasına alt komisyonda kabul edildi. Tasarının bu hafta Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.Eğitim belli bir zihniyetin elinde

CHP'nin muhalefet şerhinde, tartışmalı maddelerin görüşülmeden ana komisyona sevk edildiği belirtildi. Muhalefet şerhinde “Tasarı ile Bakanlığın “milli” olmaktan çıkarılarak bir zümre veya belli bir zihniyet çerçevesinde yapılandırılmaya çalışıldığına” dikkat çekildi.

Tasarı özetle şu değişiklikleri öngörüyor:

Müfettişlik yok ediliyor

»Tasarı ile eğitim sisteminde köklü bir geçmişi olan müfettişlik sistemi yok ediliyor. Müfettişlerin “eğitim uzmanı” kadrolarına atanması ile çocukları ve gençlerin şeriatçı kurumlara teslimine karşı denetimleri zayıflatacağından, yasa dışı eğitim kurumlarının sayılarının daha da artmasına yol açacak.

» Öğretim elemanları tasarının yasalaşması durumunda MEB Proje Okullarına müdür olarak atanabilecek.

» Yurt dışına "yazılı ve sözlü" sınavla öğrenci gönderilmesi uygulamasına son verilerek sadece yazılı ya da sözlü sınav yapılabilecek.

Çocuk işçiliğinin önü açılacak

» Mesleki Eğitim Merkezleri (Eski Çıraklık Eğitim merkezleri) tasarı ile ortaöğretim kapsamına alınırken, fark derslerini verenlerin lise diploması alabilmeleri olanaklı hale getiriliyor. Ortaöğretim tanımı içerisine bu Merkezler’in alınması ile zorunlu 12 yıllık eğitim fiilen sonlandırılmış olacak. 8’inci sınıfı bitiren öğrenciler Mesleki Teknik Eğitim Merkezleri’ne kayıt yaptırarak haftada sadece 1 gün eğitime gidecek ve böylelikle çocuk işçiliği yasallaşmış olacaktır.

İmam hatiplere ayrıcalık

» Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarına üniversite giriş sınavlarında ek puan verilecek. İmam Hatip'lerin bu kapsamda değerlendirilme olasılığı yüksek.

Eski vekillere kıyak

» Öğretim üyeliğinden ayrılarak milletvekilliği ya da bakanlık yapanlar, görevleri sona erdikten sonra ayrıldıkları ya da bir başka yükseköğretim kurumuna atanabilecekler. Böylelikle milletvekili emeklisi olan eski vekiller öğretim üyesi olarak da özlük haklarından kesintisiz yararlanabilecek.

Said-i Nursi'nin hayali gerçekleşecek

» Kurulacak beş yeni devlet üniversitesi arasında Said-i Nursi'nin hayalini kurduğu "Medresetü'z-Zehra'' projesini yaşama geçirmeye yönelik Van Zehra Üniversitesi de bulunuyor.

» Tasarının kanunlaşmasından sonra bir yıl içerisinde Van Zehra Üniversitesi'ni Güçlendirme Vakfı kurulabilecek. Bu üniversiteye Türkçe dışındaki dillerde program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme ve her türlü işbirliğine dair protokol imzalama yetkisi veriliyor.

İhalesiz alımların önü açılacak

» Fatih Projesi kapsamındaki mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına alınıyor. Birçok usülsüzlükle gündeme gelen proje kapsamında ihalesiz alımlara yol verilerek yeni yolsuzluklara zemin hazırlanmış olacak.

Özel öğretim kurumları hedefte

» Özel öğretim kurumu açma ve kapatma ile ilgili yeni düzenlemelere de gidiliyor. Özel öğretim kurumlarının kolaylıkla kapatılmasının yolu açılıyor.

» ÖSYM’de çalışan memurlar arasından Başkanlığın uygun gördüğü kişilerin MEB'e uzman ve uzman yardımcısı olarak atanması öngörülüyor. ÖSYM personelinin sınavsız bir şekilde uzman yapılmasının önünü açan bu düzenleme ile keyfi ve siyasi yapılanmanın önünü daha da açılacak.
http://www.birgun.net/haber-detay/eg...im-116108.html

bilgeyol 11.07.16 19:06

Cevap: Faşizmin belirtileri.!
 
İnsan Hakları
İzleme Örgütü:
Türkiye, sivil ölümlerinin
araştırılmasını engelliyor!


"Bilgiler, Cizre'de 130 civarında insanın öldürüldüğünü gösterir nitelikte"

- A +
TARİH
11 Temmuz 2016 15
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), güneydoğuda yapılan operasyonlar sırasında sivillere yönelik hak ihlallerinin soruşturulmasının hükümet tarafından engellendiğini söyledi.

HRW, bugüne kadar 22 kent ve bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, bu uygulamanın sivillere yönelik hak ihlallerinin de belgelenmesini zorlaştırdığını belirtiyor.

Örgüt ayrıca hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin bölgeye girmesine ve konuyu araştırmasına 'hiç vakit kaybetmeden' izin vermesi gerektiğini vurguluyor.

Rapora göre, Türkiye BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin'in güvenlik güçlerinin PKK ile bağlantılı silahlı gruplara karşı yürüttüğü askeri operasyonlardaki olası hak ihlallerini incelemek üzere, BM ekibinin bölgede tetkiklerde bulunabilmesi için izin istediği mektubuna yanıt vermedi.

HRW, hükümetin sadece Hüseyin'in kendisinin ülkeyi ziyaret edebileceğini belirtmekle yetindiğini aktarıyor.

"Bağımsız incelemeler engellendi"

HRW, kendileri dahil olmak üzere Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları için Doktorlar gibi örgütlerin muhtemel ihlalleri incelemek için bölgeye girişinin engellendiğini de aktarıyor.

Engellemelerin sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasından sonra da devam ettiği belirtiliyor.

Örgütün Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb, "Türkiye hükümetinin güneydoğuda birçok bölgeyi fiilen abluka altına almış olması, bir şeylerin örtbas edilmeye çalışıldığına ilişkin şüpheleri besliyor" diyor.

HRW: Cizre alarm zillerini çalmalıydı

Açıklamada, "Güvenlik güçleri ile PKK ile bağlantılı Sivil Savunma Birlikleri (YPS, Yekineyen Parastina Sivil) arasında silahlı çatışma yaşanan yerlerde en az 338 sivil öldürüldü" deniyor.

Araştırmaları sonucu derledikleri bilgilerin, Cizre'de bodrumlarda mahsur kalmış kişilerin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü gösterdiğini belirten HRW şöyle diyor:

"Eldeki bilgiler, güvenlik güçlerinin kuşattıkları üç binanın bodrumlarında mahsur kalmış, aralarında silahsız sivillerin ve yaralı savaşçıların da bulunduğu 130 civarında insanı öldürdüklerini de gösterir nitelikte."

HRW Türkiye araştırmacısı Sinclair-Webb ise "Aralarında çocukların da bulunduğu, beyaz bayrak sallayan ya da bodrumlarda mahsur kalmış sivillerin, güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü yönünde inandırıcı anlatımlar var ve bu anlatımların varlığı alarm zillerinin yüksek sesle çalmasına neden olmalıydı" diyor.

"Yargı soruşturma için harekete geçmeli"

Ayrıca bu olası ihlallere karşı yargı makamlarına çağrıda bulunuyor: "Cizre savcılığının, mağdurların adalet arayışına yanıt verebilecek tam, etkin ve bağımsız bir soruşturma yürütmesi gerekiyor."

Örgüt, mağdur aileleriyle yaptıkları görüşmelere dayanarak bugüne kadar bu konuda bir soruşturma yürütüldüğüne ilişkin bir bilgiye ulaşamadıklarını aktarıyor.

Cizre'de yaşanan diğer sivil ölümlerinin bir çoğunun YPS'nin barikat kurduğu ve güvenlik güçleriyle çatıştığı bölgelerde yaşandığı belirtilirken, bunun yanı sıra çatışma olmayan yerlerde de sivil ölümlerinin gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, mağdur yakınlarıyla ve ölümlere tanıklık edenlerle yapmak istedikleri görüşmelerin ise Nisan ayında engellendiğini söylüyor.

http://t24.com.tr/haber/insan-haklar...elliyor,349385


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:45.

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2