Sponsor Reklamlar 
Seçenekler
Alt 26.10.12   #1
sidar
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2012
Nereden: adana
Mesajlar: 66
Rep Puani : 30
Standart Koçgiri Aşireti


Tunceli (Dersim)'in Nazımiye, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerinden Sivas yöresine göç etmiş bir Alevi aşiretler konfederasyonudur.Koçgiri aşireti altında toplanan kabileler, çoğunluğu Sivas'ın Zara, İmranlı, Divriği, Hafik, Kangal yöresinde yerleşik, Tuncelinin Ovacık, Hozat, Pertek, Çemizgezek, Pülümür, Kayseri'nin Sarız ve Develi- Çadıryer.Derebaşı.Karapınar.alayla köyleri, Adana'nın Tufanbeyli, Kahramanmaraş'ın Göksün, Muş'un Varto, Erzincan'ın Refahiye, Kemah, Adıyaman'ın Kahta ve çevresindeki köylere yayılmış, Dersimde Zazaca, Sivas yöresinde Kürtçe konuşmaktadırlar.

Yaşlıların anlatımı ile Koçgiri adı Kürtçe Büyük göç kelimesinden gelmektedir.Bu kelime Dersimde büyük boynuz anlamına da gelmektedir. Koça Gır büyük göçün Kürtçe de ki karşılığıdır.Aşiretler bu isim altında toplanmışlar ve Koçgiri Aşireti Federasyonunu oluşturmuşlardır. Koçgiri adının diğer kaynağı olarak ise Dersimin KOZAN aşireti gösterilir.Koçgirililerin çekirdek kabilesi İbanların, Tunceli/Dersim deki Kozanlardan, Koçoğullarından geldiği söylenir.Koçgirili Alişir efendininde İbikanlı olması ve Dersime gittiğinde ilk olarak Kozanlılara sığınması bunu doğrulamaktadır.
Dersim Aşiretlerinin, özellikle Batı Dersimdeki Kabilelerin Erzincan ve Sivas arasına çeşitli nedenlerle göç edip yada sürgün edilip, zamanla Koçgiri adı altında bir konfederasyon oluşturduğu bir birliktir Koçgiri Aşireti.Koçgiri Aşiretinin Tunceli kolları ve oymakları Zazaca konuşurlar.Laçin, Balan, İban, Mıstan ve diğer oymakların İç Dersim/Tunceli yakası Zazaca, Sivas yakası Kürtçe ile konuşur. Koçgiri ismi aslen Ovacıkta yerleşik olan Kozu aşiretinden gelmektedir.Qozanların ise Dersim Pozvank yöresinden dağıldıkları söylenmektedir.Koçgiri Tarihinin sadece isim benzerliği olan Alevi önderlerine bağlanması son derece yanlıştır.Çünkü Koçgiri aşiretleri Dersim Aşiretlerinin çeşitli oymaklarının bir araya gelerek Konfedere olmasıdır.Koçgiri adının tek bir noktaya bağlanması, tüm Dersim Aşiretlerinin bir Seyitten inme olduğunu iddia etmektir.
Koçgiri aşiretinin başlıca oymakları
•İban (Munzuran; Mûdurlar, Naroyan vb. )
•Balan (Ovacık ve Pülümürün bazı köylerinde yerleşiktirler )
•Saran
•Kertel
•Sefikiyan
•Xelililer
•Gerniyan
•Pewruzan
•Pewruzanlıların Kolları;
-Xidean
-Dadışan
-İpoan
-Kısıkan
-Arzean
-Alıkan
-Reşikan(Maksudan)
-Kaboan
•Kankancılar
•İvaskiler
•Mıstan
Koçgiri Aşireti ve Koçgiri Bölgesinde yaşayan başlıca aşiretler
Xormekan (Ve Zerikan kolu Varto/Mazgirt Bölgelerinden göç etmişlerdir - Zazaca/Kürtçe. )
İzolan ( Mazgirt Bölgesinden göç etmişlerdir kökenleri Mardin Karacadağ/İzol Bölgesidir - Kürtçe )
Çarekan ( Tercan'dan göç etmişlerdir - Zazaca konuşurlar, İmranlı İlçesi kolu (Aşağı Boğaz Köyü ve çevresi) Kurmanci konuşur.Çarekiyanlıların Sivas Akıncılar ilçesindeki kolu Sünnileşmiştir ve Kurmanci konuşan İmranlı Aşağı Gırık-Gırıké Jır köyünden göç etmişlerdir.Akrabaları hala bu köydedir.Sünni Türk olan Akıncılarda sadece Türkçe konuşmaya başlamışlardır.)
Demenan ( Zazaca ve Kürtçe karışık konuşurlar. )
Şeyh Hesenan ( Kürtçe.Koçgiri yöresinde Kurmanci konuşurlar.Tunceli kolları tamamen Zazaca konuşur. )
Giniyan ( Zazaca )
Kurmeşan ( Kürtçe )
Şadiyan ( Kürtçe )
Dimiliyan ( Zazaca konuşmakla birlikte bazı Dimiliyanlı Köy ve mezralar yöre nedeniyle Kurmanci de konuşmaktadır.Suşehri Şarköy ile İmranlı ilçesindeki Dimiliyanlılar Kurmanci konuşurlar.İmranlı ilçesi, Piredede köyündeki Dimiliyanlılar ise hem Zazaca hem de Kurmanci konuşurlar. )
Resulan ( Kürtçe - Şeyh Hasan Aşiretinin koludur, tamamen Kurmanci konuşurlar ve Ovacıktan göç etmişlerdir.Dimili kökenlidirler.)
Parçikan ( Kürtçe )
Kureyşan ( Zazaca konuşurlar.İkinci dil olarak Kurmanci bilen Kureyşanlılar da vardır. )
Axucen ( Kürtçe )
Baba Mansur ( Kürtçe )
Sarı Saltuk ( Kürtçe )
Reşan ( Kürtçe )
Bahtiyaran ( Kürtçe )
Kelhuran ( Kürtçe )
Canbegan ( Kürtçe )
Koçgiri Aşiretleri, Dersim Aşiretlerinin Kuzey Batı koludur
Koçgiri dendiği zaman akla tek bir Kabile değil, bu yöreye yerleşmiş birçok Kabile gelir. Koçgiri Yöresine yüzyıllar önce Dersimden göç eden kabileler bu ad altında birleşerek bir konfederasyon oluşturmuşlardır.Bölgeye sonradan gelen kabileler ise bu Konfederasyona katılmamışlardır.Koçgirideki Balıkiler, İbanlar(Oozu), Laçinler Koçgirili kimliğini kabul ederken, İç Dersimdeki akrabaları bu ismi bilmemektedirler. Koçgiri Kabilelerin İç Dersimdeki yayılış alanı başta Xozat-Ocavık, Pülümür, Çemizgezek ve Mazgirt Yöresidir.
Koçgirililerin anlatımları ile göç hikayeler ve dedeleri
Koçgiri Aşiretleri çeşitli nedenle Dersimden göç etmek zorunda kalınca ilk toplandıkları yer Erzincandaki Koçgiri köyüdür.Bu köyden dağılarak daha batıya, Zara yöresine dağılmışlardır. İbanlar kabilesi ise Qozanlardan gelmektedir.Dedelerinin Koçoğulları olduğu söylenir.Qozan Aşireti 1926da isyan etmiştir çeşitli nedenlerle.Qozan Aşireti, Laçin Aşireti gibi Zazaca konuşur İç Dersim topraklarında.Mıstan kabilesi ise İbanlardan ayrılmıştır. Çarekan kabileside Koçgiri Federasyonunun dışındadır ama Koçgiri yöresi aşiretidir.Çarekanlar Zarada Zazaki, İmranlıda Kurmanci konuşurlar.Çarekanlılar Paludan dağılmışlardır.Elazığın Palu yöresinden ayrılan Dedeleri Bıyıklı Ahmet, zamanla ailesi genişleyerek Dersim çevresine yayılmışlardır.Bugün aşireti, Pülümür, Erzincan, Sivas, Bingöl, Elazığ çevresinde yerleşiktir.Genellikle Zazaki konuşurlar. Resulanlar da Koçgiri Konfederasyonunun dışındadırlar ama yöre olarak onlar da Koçgirilidirler.Resulan Aşireti Ovacıktan İmranlıya gelmiştir.Dedelerinin adı Seyit Resuldur Saranlar ise Pülümürden göç ettiklerini söylerler.(Kırmızıköprü Köyü)

Koçgiri'de Dil
Koçgiri Kürtçesi, birçok yörede konuşulan Kurmanciden farklı olarak çok açık ve sert bir şekilde konuşulur. Koçgirilerin büyük bir kısmının geçmişte Zazaca konuşmasından dolayı, bugün Koçgiri dilinde Zazaca bazı kelimeler hala kalmıştır.Örnek verecek olursak, Koçgirililer Anneye Dae derler ama bunun yanında Anne kelimesinin diğer karşılığı Zazaca olarak Khıle dir. Şafi Kurmançlar Hikaye ve Masallara Çirok derken, Koçgirililer daha çok Zazaca Hékat kelimesini kullanırlar.
Kurmanciya Koçgiriden örnekler;
Diya/Dae/Khıle:Anne - Baw:Baba - Bıra:Erkek Kardeş - Xweng:Kız Kardeş - Xwezur:Kayınbaba - Khalede - Ap-Mam:Amca - Law:Oğlan - Keçe/Qiz:Kız - Bapirede - Dapir:Büyükanne gibi kelimeler örnek verilebilir.
Koçgiri Dilinden (Kürtçe-Zazaca) örnek kelimeler;
Ezé terım jı lıvır : Buradan giderim / Ezu sonu ita ra : Buradan giderim
Ez çu me : Gittim / Ez şiyo : Gittim
Mın Gırte : Aldım / Mı Guret : Aldım
Mın go : Söyledim / Mı va : Söyledim
Mın di : Gördüm / Mı di : Gördüm
Mın hes kır : Sevdim / Mı hes kerd : Sevdim
Mın kır : Yaptım / Mın kerd : Yaptım
Mın avétıye : Attım / Mı eşto : Attım
Mın da : Verdim / Mı da : Verdim
Sılam ke gundé me : Köyümüze selam et / Sılam ke dewa ma : Köyümüze selam et
Koçgiri Kürtçesinde C-J-Z ses değişimleri vardır.J sesi kimi zaman Z olarak okunabiliyor. Örnek olarak Jér:Aşağı kelimesi Zér olarak söylenirken, Ezji:Bende kelimesi de Ezzi-Ezci olarak söylenmektedir.Ci/Ji/Zi kelimeleri De-Da anlamına gelmektedir.
Örnek olarak;
Hem Elewime, hemci Kırmancime - Hem Aleviyim hem de Kürdüm.
Hem xıravım, hemci rındım - Hem iyiyim hem de kötüyüm.
Ezci térım gundé we : Bende geliyorum köyünüze.
Tuci xér hati : Sende hoşgeldin.
- Khıle : Anne
- Sû Ketin : Küsmek
- Sond : Yemin
- Xwestin : İstemek
- Waştene : İstemek
- Girtin : Almak
- Guretene : Almak
- Çıma : Neden
- Çae : Neden
- Amaene : Gelmek
- Hatin : Gelmek
- Dil : Yürek
- Zere : Yürek
- Zon : Dil
- Ziman : Dil
- Naha : Şimdi
- Léxistin/Qemiş bun : Vurmak, Kıymak
- Dan : Vermek
- Daene : Vermek
- Xwe : Kendi
- Xu/Xo : Kendi
- Nav : İsim
- Name : İsim
- Xwé : Tuz
- Sole : Tuz
- Law/Lac : Oğul
- Lac/Laz : Oğul
- Sor/Sur : Kırmızı, Kızıl
- Çiya : Dağ
- Ko : Dağ
- Gund : Köy
- Dewe : Köy
- Çûn : Gitmek
- Şiyaene : Gitmek
- Wer : Böyle
- Heni : Böyle
- Deng : Ses
- Veng : Ses
- Xweş/Xoş : Hoş
- Weş : Hoş
- Çav : Göz
- Çım : Göz
- Dest : El
- Tırk : Hanefi Türkler
- Khurr : Şafi Kürtler
Kurmanci Koçgiri Sözlüğü
Bu bölümde ise Koçgiri Kurmancisini ele alıyoruz.
Khıle : Anne Dé(Diya) : Anne Daye : Anne Bav : Baba Seba te : Senin için Seba wi : Onun için Seba Me : Bizim için Şaye : Genç Henne : Kına Kuva : Nereye Nıka : Şimdi Naha : Şimdi Bırusk : Şiddetli Rüzgar, Yıldırım Ro : Gün/Güneş Ro/Tav : Güneş Ez : Ben Yé/Ya mın : Benim bana Em : Biz Wun : Siz Wan : Onlar Ew : O Va : Bu Tu/Tı : Sen Te/Tera : Seni sana Wira/Wéra : Ona Wera : Size Wanra : Onlara Jı mıra / Mıra : Bana Mera : Bize Nenıng : Tırnak Güni : Keven Tevır : Kazma Heval : Arkadaş Derzi : İğne Axaftın : Konuşmak Luğ : Toprağı sıkıştırmak için kullanılan alet. Nıvisın : Yazmak Tevşu : Balta Bıkışin : Çek Kér : Bıçak Dino : Deli Baqıl : Akıllı Bend : İp Pégıre : Tut Anda Bun : Kaybolmak Man : Kalmak Kol : Kısa Şerm : Utanç Sis : Beyaz Reş : Siyah Heşın : Yeşil Qemiş Bun : Kıymak Pırtuk : Yaprak Deng Kırın : Konuşmak/Seslenmek Qiz/Keç : Kız Bra : Erkek Kardeş Xwezur : Kayınbaba Met : Hala Xweng : Kız kardeş/Bacı Ap/Mam : Amca Xalo : Dayı Zava : Damat Buke : Gelin Xalté : Teyze Amojin : Amca eşi Xalojin : Dayı eşi Ciran : Komşu Dotmam : Amca kızı Kurmet : Hala oğlu Pismam : Amca oğlu Tora : Gibi/Aynısı Weki : Gibi Teba : Birşey (Bazı Kürtler Tişteki derler, İç Dersimde TAWA derler.Büyük ihtimalle Tawanın eski hali olabilir Teba ) Ekat : Masal Cirok : Masal Ğezal/Xezal : Bir isim/Ceylan Baran/Şıliye : Yağmur Şev : Gece Yévar/évar : Akşam Dane ro/Danaro : Öğlen Wer : Böyle Gağan/Gağand : Yılbaşı Bayramı ve Orucu Cide : Kapat Venin : Getirmek ( Avé vene : Su Getir ) Hez Kırın : Sevmek Ditın : Görmek Fam Kırın : Anlamak Pé gırtın : Tutmak Té : Gitmek Stemol/Stenbol : İstanbul Lé xistin : Kıymak/Vurmak Xwi : Tuz Ave : Su Jan : Acı Kani : Çeşme Ka/Kani/Koni : Hani Dest : El Pısıng/Pısık : Kedi Heye/éye : Var Tune/Tıne : Yok Kuti/Gutti/Kutik : Köpek Dino : Deli Şandın : Göndermek Kşandın : Çekmek Ama/Hama : Ama Por : Saç Çtan/Çton/Çtun : Nasıl Fırsend : Fırsat Gund : Köy Qevir : Taş Xrab/Koti : Kötü Sur : Kırmızı Reş : Siyah Kal : Dede Kalık : Dede Dapir : Büyük anne Bapir : Büyük baba Pirık : Nene Pire : Nene Rındık : Güzel Ru : Yüz Rojıng : OBaca Sond : Yemin Camér : Delikanlı Xort/Genc : Genç Berf : Kar Çav : Göz Disa : Yine Ard : Un Agır/Ar : Ateş Dıjmın : Düşman Havin : Yaz Mevsimi Zıvıstane : Kış Bahar : Bahar Mevsimi Herd : Toprak Çiya : Dağ Gün : Beniz Elat/Welat : Ülke Vatan Xwesi/Xasi : Kaynana Xwe/Xe : Kendi Xweş/Xaş/Xoş : Hoş Xweş Bun : Hoş olmak Gran : Ağır Brin : Yara Hespe : At Miro : Bey Here : Git Were : Gel Mere : Gitme Ré/Ri : Yol Ra bun : Kalkmak Rabe : Kalk Dıl : Yürek Kar : İş Listın : Oynamak (Dılize) Déj : Acı Déş : Acı Xew : Uyku Hember : Karşı Ber : Ön Deri : Kapı Ketın : Düşmek Mange : İnek Ga : Öküz Naxır : Sığır/Davar Mér : Koca Mérık : Adam Jıne : Kadın Méş : Bal arısı Mi : Koyun Mezın : Büyük Şun : Yer Tike : Lokma Şermox : Utangaç Şun : Yer Vızık : Sinek Yézıng/ézınk : Odun Zéde : Fazla, daha fazla Jur : Yukarı Jér/Zér : Aşağı Düj/Tüj : Acı İsot : Biber Ra : Den, Dan Runi : Otur Wene : Getir Mektep : Okul Ve Kırın : Açmak Çend : Kaç Sal : Sene/Yıl Mal : Ev Yek : 1 Dudu-Dü-Du : 2 Sıse : 3 Çar : 4 Pénç : 5 Şeş : 6 Zu:Erken Nivro : Öğlen Heft : 7 Heyşt : 8 Nehe : 9 Dehe : 10 Niwan : Misafir Sekınandin/Sıkıni/Sıkın : Kalmak Vadera/Vedera : Burada Hesir : Esir Hers Kırın : Kızmak Tılkırın/Avétın : Atmak Hers Ketın : Sinirlenmek Gur : Kurt Frandın : Kırmak Ruvi : Tilki Pıre : Köprü Gence Dİ me / Xorte Dİ me : Gençlerimiz Puşu/Kumçit/Feskum/Fesçit : Koçgiri ve Tuncelide kullanılan Siyah yada Renkli çizgili bir tür Puşi Benguli : Bir bayan takısı/Aksesuar Sosun : İyi/Mutlu/Kutlu ve bir çiçek ismi - Luviceden Xew : Uyku / Xewa te : Uykun Fetısandın : Boğmak Nivro : Öğlen Tawa ku : Önceden Giştike : Hepsi Girédan : Düğümlemek, Bağlamak Gaze : Tepe Réyber : Yol Gösteren Sév : Elma Bi : Ağaç Şilane : Kuşburnu Masi : Balık Tırşe : Ekşi Hermi : Armut Gijok : Alıç Giya : Ot Dçini : Biçiyor Golıke : Dana Dase : Orak Nahale : Dere Hındık : Az Tal : Acı Ba : Rüzgar Mozık : Dananın büyüğü Cange : Boğa Nogıne : Düve Berxe : Kuzu Culuqe : Hindi Çuçuke : Civciv Kurıke : Sıpa Zimele : Bıyık Deve : Ağız Dew : Ayran Poze : Burun Pore : Saç Ruye : Yüz Gucık : Kulak Dıdan : Diş Bask : Kol Ning : Ayak Qore : Bacak Xweli : Toprak ( Xali ) Si : Gölge Béçi : Parmak Kevçi : Kaşık Zewicin : Evlenmek Zevi : Tarla Terım : Gidiyorum Narım : Gitmiyorum Rındık : Güzel Bıskıne : Dur Meskıne : Durma Ço : Sopa Bıne : Alt Sere : Üst Paşé : Sonra Şuva : Geri Péşva : İleri U heleva here : Yana git Pışte : Sırt Pile : Omuz Bul/Buluk : Kambur Dayne : İndir Berde : Bırak Frotın : Satmak Ti bun : Susuz olmak Jı bir kırın : Unutmak Kulın : Aksamak ( Dıkule : Aksıyor ) Hesti : Kemik Kul : Yara Xwendin : Okumak Bı xwe dzane : Kendi bilir Xar Kırın : Eğmek Kém : Eksik
Koçgiri Yöresinden bazı Kürtçe isimler
-Lorna
-Yimo
-Temo
-Sosun/Sosin
-Beso
-Bese
-Beser
-Xacıxas
-Guli
-Xıdır
-Berfin
-Kono
-Edê
-Kotto
-Zero
-Êmis
-H(w)usen
-Usiv
-Xezal
-Veyis
-Bedirxan
-Baran
-Berivan
-Reşo
-Bezê
-Zohrê
-Fatê
-Usê
-Zênel
-Zênep
-Memê
-Nazê
-Sarê
-Xanime
-Gulêzar
-Musa
-Bertikan
-Diyab
-Silê
-Zaqo
-Boro
-Qaso
-Anik
-Anê
-Mexsûd/Mexo
-Micê
-Allê
-Hesê
-Dilber
-Eli/Ali/Oli
-Mirza
-Qoçero
Koçgiri Şiirleri
Dıjmın dorpêç kırıne serê Qoçgıriyê
Dıjmın dorpêç kırıne çiya û qevirê xwe
Dıjmın camêr nêbûye
Qoçgıri daye cenga xwe bı camêri
Destên dıjmın reş e
Berf gırte rêya me
Disa behar hatıye
Ve dıke gulên surê Qoçgıriyê...
Türkçesi;
Düşman sardı Koçgiri'nin başını
Düşman sardı dağını taşını
Düşmanı mert değildi
Koçgiri mertçe verdi savaşını
Karadır düşmanın elleri
Kar kapattı yolları
Yine bahar geldi
Açıyor Koçgiri'nin kızılgülleri
Koçgiri Kürtçesinden Deyişler ve Türküler
Mîro
Hespê mîrê min qir û hêşîn
Tere dilîze li ser lingê pêşîn
Brînên mîrê min pir granin
De dilê min jî jê ra dêje
De mîro mîro mîrê mîran
Karê te çi li Sêwazê li nav Maciran
De rabe rabe mîro rabe
Xewa sibê pir xirab e
Xewa sibê pir gran e
Hespe mîrê min qir û boz e
De rê ra mere rê bi toz e
Dilê xwanga wî ji wî sû ye
De lomane jî bi lêv û poz e
De mîro mîro mîrê mîran
Karê te çi li Sêwazê li nav Maciran
De rabe rabe mîro rabe
Xewa sibê pir xirab e
Xewa sibê pir gran e
____________________
Melema Mı
Erê vera dewe merg û çîmen
Melema mi merg û çîmen
Destê xo jî destê mi ke
Memleketan ser de şîme
Emser mabênê ma jî rindo
Pîya dewran biramîme
Erê vanu vanu to rê vanu
Melema mi to rê vanu
Delala mi ezo sonu
Erê vayê yêno vayê poyrajî
Melema mi vayê poyrajî
Sano têl û biskanê to zalime
Têde kerdê xaz be xajî
Zerê mi to rê teniko
Zê perdika serê pîyajî
Çênê vajî vajî to rê vajî
Melama mi to rê vajî
Zerê mi to rê vêseno
Zê adirê binê sacî
Erê vanu vanu to rê vanu
Melema mi to rê vanu
Xatir be to ezo sonu
____________________
Zöre
Hember çaxanda da diketim
Lê lê Xewa min dihat ra diketim
Gotin ku Zöra teji dane
Ez dîn dibûm bi çiyan diketim
Zer şîrîne zer narîne
Min go zer terem ji serê gorîyan
Ez bi qurbanım çavê bîrîyan
Gotin ku zer ji dena bîrî
Ket ser mîna anê gûnê mîrîyan
Zer şîrîne zer narîne
Min go bawik dê bawê havîne
Lelxî lîlku bakavîne
Derdê zerê ji ez bîr nakim
Heta wî serê çavê min da te kefa sabûne
Zer şîrîne zer narîne
Min go Zöhre Tu çi qasisî
Dewerê runi li ser wî telisî
Bila Dengê Muhammed Ali bibisî
Zer şîrîne zer narîne
Min go zer diçinî zevîka deştê
Ez bi qurbanim porê piştê
Zere ji girtine ez digirtim
Kopega dapîre xwe naye tenişte
Zer şîrîne zer narîne
Hember şaxanda çami merxwe
Va duna ke dibe çerx bi çerx e
Dilê bawê ji Muhammed Ali newe
Caran Zörê beşige bide berxe
Zer şîrîne zer narîne
Min go zer şîrîne zer narîne
Zer merxema dilêmine
Ew ji gulan malamine
____________________


İbanlar
Aşağıdaki Koç-Koz Aşireti, İbanlıların dedelerinin Aşireti olan Kozu Aşiretidir.. ( Yaşlıların anlattığı Koçoğulları )
Alişir Efendi de İbanlıdır.
Hozat - Qozu(İban-Koçan) Köyleri ( Désim de QOZU dıben )
Xozat Kırmêle Büzengi Qozu(Dil Zazaki)
Xozat Emukte Nahiyesi Tağar Qozu(Dil Zazaki)
Xozat Emukte Nahiyesi Fuzlice Qozu(Dil Zazaki)
Xozat Emukte Nahiyesi Amutka Qozu(Dil Zazaki)
Ovacık - Qozu(İban-Koçan) Köyleri ( Désim de QOZU dıben )
Obacoğe Merkez Kozluca(Kuzulca) Arslan Uşağı/Qozu (Dil Zazaki)
Obacoğe Merkez Deşkan Qozu(Dil Zazaki)
Obacoğe Merkez Eril Qozu(Dil Zazaki)
Obacoğe Merkez Elmacık Qozu(Dil Zazaki)
Obacoğe Merkez Kavril Qozu(Dil Zazaki)
Obacoğe Çerpazın Bornak Qozu(Dil Zazaki)
Obacoğe Çerpazın Xenmaçur Qozu(Dil Zazaki)
Obacoğe Çerpazın Hanife Qozu(Dil Zazaki)
Obacoğe Çerpazın Kelikuşağı Qozu(Dil Zazaki)
Pülümür - Qozu(İban-Koçan) Köyleri( Désim de QOZU dıben ) Pilemoriye Uşené Zerd Qozu(Dil Zazaki)
Çemizgezek - Qozu(İban-Koçan) Köyleri( Désim de QOZU dıben )
Çemişkezek Merkez Oskiğ/Osgiğ Qozu(Dil Zazaki)
Çemişkezek Merkez Ezdike Qozu(Dil Zazaki)
Çemişkezek Merkez Hezari Qozu(Dil Zazaki)
Çemişkezek Merkez Axtüg Qozu(Dil Zazaki)
Çemişkezek Vasqovan Pidere Qozu(Dil Zazaki)
Çemişkezek Merkez Qızılevler Qozu(Dil Zazaki)

Balan, Balıki Kabilesi
Dersim'in Ovacık ve Pülümür köylerinde yerleşiktir.Koçgiri Yöresinde de Bahadun ve çevresinde yerleşiktirler.Dersimdeki Balıkiler Zazaca, Koçgiri kolu Kurmanca konuşur.Dersimdeki kolları; Ulaşlar, Seyit Kemaller, Satkan ve Nakşolar.
Koçgiri Dersim İnanç Motifleri ile Ezidi Dini benzerlikleri

Koçgiri İnsanları gün doğarken Allah'ın adını anarlardı ve köylerde güneşe doğru yüzlerini döner ve ellerini açarak;
Ya Meleké serı sıbey, Tu aziz i, Tu Mezın i derlerdi.Bu dua hem Alevi Kürtlerde hemde Ezidilerde ortak olan bir duadır.Yine Koçgiri Dersimde Kürtçe dua edilen yerin ve göğün meleği, Ezidi dininde yeri ve göğü koruyan Meleke Tavus ile ilişkilendirilebilir.
Kaynak : Toklucak Köyünden Torne Qasıma İbo
Yine Koçgiri yöresinde Güneşe doğru dönüp;
Ya Xizirê ser geleki gemiyan,xwedanê be kesi bê xwediyan (Kaynak : Cihan Çelik)
diye edilen dualar çok sık görülürdü.Koçgiri Alevilerinde daha çok irani unsurlar hakimdi.Çarşamba Geceleri Zerdüştler ve Koçgiri Dersim Alevilerinin evleride mum yakılır ve Kürtçe dualar edilirdi.Mum kendi halinde kalır ve kendiliğinden tükenirdi.
Zazaca Alevi Duaları ;
Xızır lewê neçari,mazlumi de bo (Hızır nacarın, mazlumun yanında olsun) Xızır tenga şıma de bıreso (Hızır sizin darlığınızda yetişsin) Melekê serê şodıri raa şıma roştiye kero(Sabahın melekleri yolunuzu aydınlık etsin) Heq kesi tenge de meverdo(Tanrı kimseyi dar da bırakmasın)
Koçgiri aşiretleri yöresi yemek kültürü
Dersim/Koçgiri Alevilerindeki en bilindik yemekler;
Zerfet (Bawko/Kömbe)
Haşıl (Gırık)
Bijerik
Mardimelax
Qawut (Genellikle Hızır Günlerinde yapılır)
Niyaz
Sac ekmeği
Kuzu Kebabı
Kuşkuş
Üzümlü börek
Koçgiri aşiretleri özel günleri
Hızır (Roya Xızır)
Muharrem (Rojiya Muxarem)
Nevruz (Heftmal-Hawtmal)
Gağant (Kalé Gağané )
Sponsor Reklamlar

Toprak. ve ByMunzur bunu beğendiler.
sidar isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 26.10.12   #2
ByMunzur
Avatar mevcut degil.
Banned
Banned Users
Üyelik tarihi: Oct 2012
Nereden: Müzik Diyarı
Mesajlar: 1.264
Rep Puani : 31
Standart Cevap: Koçgiri Aşireti


Koçgiri aşireti oldukça geniş bir aşirettir...
Sponsor Reklamlar

ByMunzur isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 26.10.12   #3
sidar
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2012
Nereden: adana
Mesajlar: 66
Rep Puani : 30
Standart Cevap: Koçgiri Aşireti


koçgiri halkı hem inançı hemde kimliğinden dolayı büyük bir kuşatma ve asimilasyonla karşı karşıyadır...
Sponsor Reklamlar

sidar isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 27.10.12   #4
kristal
kristal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: istanbul
Mesajlar: 714
Rep Puani : 65
Standart Cevap: Koçgiri Aşireti


koçgiri aşireti=ağalık sistemi
sidar sen koçgirimisin
Sponsor Reklamlar

kristal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 27.10.12   #5
Pencesor
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: Cyprus/Kıbrıs
Mesajlar: 96
Rep Puani : 12
Standart Cevap: Koçgiri Aşireti


Darıcak yada muhundu bu bölgede
Kaç Ocak var isimleri nelerdir bilen varmı acaba
Sponsor Reklamlar

Pencesor isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 27.10.12   #6
kristal
kristal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: istanbul
Mesajlar: 714
Rep Puani : 65
Standart Cevap: Koçgiri Aşireti


sidar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
koçgiri halkı hem inançı hemde kimliğinden dolayı büyük bir kuşatma ve asimilasyonla karşı karşıyadır...


geçmişte ağalık paşalık yapıp onu bunu çok ezdiler hırpaladılar ya
işte şimdide evrim geçiriyolar
bunun için sana koçgirimisin diye sormuştum
belkide bunun için atatürke bu kadar kinlisin
atalarından sana gen transferi olarak geçmiş olabilir
Sponsor Reklamlar

kristal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 27.10.12   #7
sidar
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2012
Nereden: adana
Mesajlar: 66
Rep Puani : 30
Standart Cevap: Koçgiri Aşireti


kristal evet ben koçgiriliyim...iç toroslara sunni türklerin içine asimilasyon için gönderilmiş bir toplumun evladıyım...siz varya siz ulusalcı kemalistler insanları katledip arkasına yok ingiliz ajanı yok bölücü yok ağalık var diye baheneniz hazırdır...türkiyede şu an itibariyle ağalık sisteminin en son olduğu toplumdur koçgiri...

bu arada koçgirinin çoğu chp oy verir kafana takma...

dedelerine atalarına yapılan zulmü kin etmemiş insanlardır...

senin gibi faşistlerde söyleyecek sözleri hep olmuştur şu an ki gibi...olayı nerden nereye getirdin konu dışına çıkmassan sevinirin koçgiririnin inançı kimliği konuşulursa seviniriz...
Sponsor Reklamlar

sidar isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 27.10.12   #8
Alevi
Alevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıbrısl�
Kurucu
Üyelik tarihi: Aug 2009
Nereden: Schweiz(isvicre)
Yaş: 38
Mesajlar: 4.785
Rep Puani : 199
Standart Cevap: Koçgiri Aşireti


Kocgiri asireti gecmisde cok aci cekmis bir asirettir, anadili kurdce oldugu icin vs bende Alxas asiretindenim, turkiyedeki iki buyuk alevi asiretidir, kocgiri ve alxas
Sponsor Reklamlar

Alevi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 27.10.12   #9
kristal
kristal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: istanbul
Mesajlar: 714
Rep Puani : 65
Standart Cevap: Koçgiri Aşireti


sidar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
kristal evet ben koçgiriliyim...iç toroslara sunni türklerin içine asimilasyon için gönderilmiş bir toplumun evladıyım...siz varya siz ulusalcı kemalistler insanları katledip arkasına yok ingiliz ajanı yok bölücü yok ağalık var diye baheneniz hazırdır...türkiyede şu an itibariyle ağalık sisteminin en son olduğu toplumdur koçgiri...

bu arada koçgirinin çoğu chp oy verir kafana takma...

dedelerine atalarına yapılan zulmü kin etmemiş insanlardır...

senin gibi faşistlerde söyleyecek sözleri hep olmuştur şu an ki gibi...olayı nerden nereye getirdin konu dışına çıkmassan sevinirin koçgiririnin inançı kimliği konuşulursa seviniriz...

siz şafii kürttünüz aelvilerin içine karışıp şafilikten aleviliğe döndünüz.
yani sizler dönme aleviliersiniz.
millete yanlış bilgi verme
benimde koçgiri akrabalarım var babamın teyze çocukları
onları çok severim onlarda benigerçi bu mühim bir konu değil ben ırkçıda değilim her topluluk evrensel bütünün içinde değişik renkler hayatın ahengidirler.lakin sen insanlara farklı şeyler aşılamaya çalışıyosun bu belli bir şey

faşistliğe gelince
SEN VARKEN BİZE FAŞİSTLİK YAPMAK DÜŞMEZ
BURDA HİÇBİRKİMSE SENİN ELİNE SU DÖKEMEZ BU KONUDA
Sponsor Reklamlar

kristal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 27.10.12   #10
sidar
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2012
Nereden: adana
Mesajlar: 66
Rep Puani : 30
Standart Cevap: Koçgiri Aşireti


terbiyeli ol

iftira atma

koçgiri horasandan bu ya na ehlibeyit yolundadır...seni kandırmışlar...koçgiride böyle bir şey söyle yüzüne tükürürler...ne içtin merak ettim...koçgiri ezelden beri alevidir kurmançtır...sizin gibi kürtten alevi olmaz diyenler mi faşist biz mi her şey ortada...iftira etme...
Sponsor Reklamlar

sidar isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Tanıkların Ağzından Koçgiri Katliamı Kaptan Alevi'lik Tarihinde Üzücü Olaylar 2 31.05.11 18:34
Xısor Aşireti Alevi Adıyaman 1 18.12.10 13:57
Elbistan Alhas Aşireti Alevi Kahramanmaraş 0 23.02.10 19:47
Dersim Doğu Anadoluda yer alan Alevi - Türkmen Kökenli Lolan Aşireti / Oymağı.. hasan Alevi Kültürü 0 06.12.09 12:40
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2