Sponsor Reklamlar


 
Seçenekler
Alt 06.09.09   #1
ayyil
ayyil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
özel üye
Üye
Üyelik tarihi: Sep 2009
Nereden: İSTANBUL / SARIGAZİ
Yaş: 35
Mesajlar: 291
Rep Puani : 20
Standart Vefatına Dünya Ne Dedi


:Ondan Sonra:
AMERİKA
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını,Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlüanlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretinihatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgürTürkiyenin doğması, yeni Türkiyenin özgürlük ve bağımsızlığını şereflibir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürkün Türkhalkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiyede giriştiği derin ve genişinkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ilegösteren bir örnek yoktur.

John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.
Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı, 10 Kasim 1963)

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi,Türkiyenin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yerialmasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temeltaşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
General Mc ARTHUR

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onunfikrince bütün Avrupanın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devletadamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupanın en kıymetli devletadamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.
Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı, 1928

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.
Chicago Tribune

Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.
New York Times

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
Gladys Baker(Gazeteci)

ALMANYA
O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecekkuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.
Prof. W L. WRIHT Jr.

Atatürk Türkiyeyi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.
Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

Almanya, ATATÜRKün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihieseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacakkudretli bir kişilik görmektedir.
Berlin, Alman Ajansı

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığınyalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürküniman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.
Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi)

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiyeye bakılarak bugünden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl vehikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı: Anadoludağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruhaşılamıştır.
Illustrierte Dergisi

O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, birdahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahneseyrettirmektedir.
Herbert MELZIG

FRANSA
İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.
Noelle Gazetesi

Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli birTürk Devletinin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarındanbirisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürkünparlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.
Maurice BAUMANT(Profesör)

Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.
Excelsior Gazetesi

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.
Le Jour-Echo de Paris

Atatürkün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.
Noell Roger Gazetesi

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet vekarakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.
Claude Farrer (Yazar)

Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupayı titreten canlı milletdurumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında bekleyenTürkiye, güçlü ve dipdiri Türkiyedir.
Pierre Dominique(Gazeteci)

Asırları asan adam ..
Fransa, Paris Basını

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.
Albert LEBRUN
Fransız Cumhurbaşkanı

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütünrütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim Onaverilmiştir.
Mercel Sauvage(Gazeteci)

Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.
Gerrad Tongas(Yazar)

Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrendebarışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları: Onun1930da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılındaikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.
SANERWIN Gazetesi

Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.
Paris-Le Temps

Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşmasının imzalanması nedeniyle: Biziarkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştıdiyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: Dağ başındakihaydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve Onun tümaskerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik.Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)
Fransız Başbakanı BRIAND

Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olanTürklerin babası Yeni Türkiyeyi yarattı, sultanları kovdu, kadınlarahürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkilap yaptı.
Paris-Soirden

Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.
Berthe Georges-Gaulis

O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği farkedemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok zaklardanbakmak gerekir.
Claude FARRER / Fransız Edibi

Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihindenayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürkün bu yöndeki gayretleri sonuçsuzkalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bugelişmenin temel öğelerinden biridir.
Charles De GAULLE

Kemal Atatürkün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle birnoktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu.
Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım.Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarındaölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şefin,yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?
George BENNES
Vu Gazetesi-1938

Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiyenin asladeğişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbukiölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar,gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlılarıve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunudeğiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.
Raymond CARTIER
Le Nouvelliste Gazetesi

İNGİLTERE
Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.
The Fortnightly, Londra

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.
Spectator

Çağımızda hiçbir isim Atatürkün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.
Observer

İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.
Sunday Times

O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammüledemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve başaramayacağı işleryapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarınıvermişlerdir.
Word Price

O, Türkiyenin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük vegüven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiyenin Avrupa devletiolmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.
Times Gazetesi

Savaş Türkiyeyi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yenidendirilten Atatürkün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyükkayıptır. Her sınıf halkın Onun ardından döktükleri içten gözyaşları bubüyük kahraman ve modern Türkiyenin Atasına değer bir görünümden başkabir şey değildir. (1938)
Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı

Atatürk, Türk Milletinin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.
Daily Telegraph

Cumhuriyet Türkiyesinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerdegörmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamışbulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı.
The Truth Dergisi

O genç ve dahi Türk Şefinin o esnada Çanakkale de bulunması, müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.
Alan Moorehead (Yazar)

Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan dahataze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupanın engüçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devletadamlarının en cesur ve orijinalidir.
Herbert Sideabotham (Yazar)

Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbireharekete geçmek iktidarı, Onun eşsiz otoritesinin başlıcakaynaklarından biridir. (1923)
Grace Ellison (Gazeteci)

AFGANİSTAN
O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.
Emanullah HAN
Afgan Kralı

ARNAVUTLUK
Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiyenin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.
Stipsi Gazetesi
Sponsor Reklamlar

ayyil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 06.09.09   #2
ayyil
ayyil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
özel üye
Üye
Üyelik tarihi: Sep 2009
Nereden: İSTANBUL / SARIGAZİ
Yaş: 35
Mesajlar: 291
Rep Puani : 20
Standart


AVUSTURYA
Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.
Neue Freie Presse, Viyana

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.
Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

BELÇİKA
Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

Kopenhag-Nasyonal Tidende

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek
devlet adamı Atatürktür.
Libre Belgique gazetesi

BULGARİSTAN
Hiçbir memleket, yeni Türkiyenin Atası tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir.
Bulgar Dness Gazetesi

ÇİN
Mustafa Kemal yeni Türkiyenin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdanyepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkesesaydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.
Ma Shao-Cheng (Yazar)

DANİMARKA
Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
National Tidence Gazetesi

FİNLANDİYA
Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.
Hufvud Stadbladet Gazetesi

HİNDİSTAN
Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.
Star of India

Atatürk, yalnız Türk Milletinin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütünmilletlerin önderiydi. Onun direktifleri altında siz bağımsızlığınızakavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.
Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı

İRAN
Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devreiçin de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerintarihinde hüküm sürecek insanlardır.
Tahran Gazetesi

Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.
Iran Gazetesi

İSRAİL
Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti.
Palestine Post

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önceyetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayancesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur.

Ben Gurion İsrail Başbakanı (1963)

İSVEÇ
O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. Onun sayesinde Türkler, Onunolağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olanonurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.
Nya Dagligt Gazetesi

İSVİÇRE
Türkiyeyi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.
Profesör MORRF

Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi.
Profesör SEKRETAN

İTALYA
Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletinbaşında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakterörneğidir.
C.C.SFORZA

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile hasımlarını dizegetirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askerideğil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.
F.Perrone Di San Martino (Yazar)

Atatürkün ölümü ile Yakın Doğunun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur.
Tribuna Gazetesi

JAPONYA
Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.
Japon Times

Yüzyıldan beri Küçük Asyanın çıkardığı en büyük lider.
The Japon Chronicle

LÜBNAN
Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milletinin başındaki büyükve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük veyurtsever bir insandı.
KERAMA
Lübnan Başbakanı, (10 Kasim 1963)

Kelimenin tam anlamıyle bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.
Loryan Gazetesi (1938)

Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
Ennehar Gazetesi (1938)

Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.
An Nahar

MACARİSTAN
Yüzyılımızda, olmayacak hiçbir şey yoktur şeklindeki tarihi gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur.
Esti Ujsag.Macar.

Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.
Pester lioyd Gazetesi

Türkiyeyi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramağa çıkmışçalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin etrafındatoplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dahi MustafaKemal etrafında toplanmışlardır.
Prof. M. Zaajti Franes

MISIR
Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.
Egyptian Gazete

NORVEÇ
Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
Le Morgen Bladet Gazetesi

PAKİSTAN
Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir.Biz Pakistanda, Onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biriolarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük biryurtsever.
Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, Onun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.
İkbal (Şair)

POLANYA
Onun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.
Gazeta Polska

ROMANYA
Atatürk, tarihte teşkilatcı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.
Independance Romaine Gazetesi (12 Kasım 1938)

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran,kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.
Timpul Gazetesi (12 Kasım 1938)

RUSYA
Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesinsevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milletinin milli bağımsızlığınıdevamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısınıyaratmıştır.
Sovyet Başbakanı Kalinin

SURİYE
Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisinigüvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi.O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman birasker ve siyaset adamı idi...
Elifba Gazetesi

Atatürkün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıliçinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaç yüzyıldagerçekleştirilmeyecek işlerdir.
El Tekaddum Gazetesi

YUGOSLAVYA
Atatürkün dehası, tarihte Türk Milletinin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.
Branko Aczemovic (Elçi)

Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir.Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudretikendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeniTürkiyenin yaratıcısı olmuştur.
Politika Gazetesi

YUNANİSTAN
Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.
Katimerini
Sponsor Reklamlar

ayyil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Mahkeme, 'Cemevi ibadethanedir' dedi jetlii11 Pir Yolu Haber Merkezi 1 02.11.11 16:59
Yasal düzenlemeye gerek yok Dedi Kılıçdaroglu miSbon Siyaset/Politika Tartışma Mekanı 0 27.06.11 18:57
Stockholm Sendromu Dedi Mi Demedi Mi? miSbon Siyaset/Politika Tartışma Mekanı 3 23.06.11 23:33
Kılıçdaroğlu ilk defa 'Alevi' dedi! Alevi Pir Yolu Haber Merkezi 16 25.04.11 23:00
Alevilerin %97 si hayır dedi gezgin1881 Siyaset,Politika ve Ekonomi 0 20.10.10 11:16
Totobo Satılık pomeranian Pomeranian Boo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2