Sponsor Reklamlar


Ağaç Şeklinde Aç6Beğeni
  • 3 gönderen Alevi
  • 3 gönderen Alevi

 
Seçenekler
Alt 05.09.09   #1
Alevi
Alevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıbrısl�
Kurucu
Üyelik tarihi: Aug 2009
Nereden: Schweiz(isvicre)
Yaş: 38
Mesajlar: 4.785
Rep Puani : 199
Standart 4O lar Ceminde hizmet sahibi ozel arastirma


1) AYN’ÜL CEMDE ON İKİ HİZMET

KIRKLAR CEMİNDE 12 HİZMET SAHİPLERİ

1-) Mürşit :Hz. Muhammed
2-)Rehber (Pir) :Hz. Ali
3-)Gözcü :Cebrail Ol Musaffa
4-)Çırağcı :Cebir-ül Ensari
5-) Zakir :Bilal Habeş
6-) Faraş (Süpürgeci) :Selmanı Piri Pak
7-) İznikçi :Hüzeymetül Ensari
8-) Kurbancı : Mahmudül Ensari
9-) Sakacı : İmam Hüseyin
10-) Peyik : Amri Eyyar
11-) Semahçı : Ebuzer Gıfari
12-) İbriktar : Gulamı Kamber

On iki hizmet kırkların ceminde yapılmış olan hizmetten kalmıştır.


ALEVİ KELİMESİNİN ANLAMI

Alevikelimesi Hz. Ali’nin evindekiler ve Hz. Ali’nin evini seven bu evebağlanıp ikrar verenlere denir. Ali evinin İslam’ın tasavvuf, batınıyolunu benimseyenlerin adıdır. Öncelikle Ali evi güzel Muhammed’inEhlibeytidir. Ali evini sevmek kuranın emridir. Şura suresi 23. ayetbunun farz olduğunu söylemektedir.

Biz Aleviler Ehlibeyt bendesi, Ehlibeyt sevenleriyiz.

ŞURA SURESİ 23:

Ey Muhammed deki: size getirmiş olduğum kurtuluşa karşılık bir ücretistemiyorum, yalnızca Ehlibeytime meveddetinizi (sevgi muhabbetinizi)istiyorum.


Ali evi: Hz. Ali’nin evinde olanlar.
*Hz. Ali
*Hz. Fatıma
*Hz. Hasan
*Hz. Hüseyin

Rabbin hidayetini, ışığını, güzelliklerini, insanların kurtuluşaerebilmesi için, İslam’ın tasavvufi, batini yolunu öğreten soy busoydur. Bu soydan gelen pirlere mürşitlere gönül verip ikrarı bendolanlara Alevi denir.

Ali evini sevenlere başlangıçta Ali tarafını tutan manasına gelen Ali şiası denmiştir.

(Alevilikle ilgili geniş çalışmamız yeni çıkacak kitabımızda yer alacaktır).

2) NAKİP-LİK (HİZMET EDEN)

Nakip-lik hizmeti Hz. Muhammedtarafından miladi 622 senesinde, Mekke ile Medine arasında bulunanAkabe mevkiinde olmuştur. Âlemlere rahmet olarak gönderilen GüzelMuhammed, Hac döneminde Medineli 48 Müminin biat’lerini aldıktan sonra,aralarından hizmetli olarak on iki kişi seçmiştir. Yüce Allah, GüzelPeygambere biat eden kadın, erkek kırk sekiz mümin hakkında fetihsüresi 10. ayeti Nazil olmuştur.

FETİH SÜRESİ 10 AYET

O SENİNLE EL TUTUŞUP ŞÖZLEŞENLER VAR YA, ONLAR GERÇEKTE ALLAH İLE BEY’AYLEŞİYORLAR
ALLAH’INELİ ONLARIN ELLERİNİN ÜSTÜNDEDİR. KİM AHDİNİ BOZAR, DÖNEKLİK EDERSEKENDİ ALEHİNE DÖNMÜŞ OLUR. VE KİM ALLAH’A VERDİĞİ SÖZDE VEFALIDAVRANIRSA, ALLAH ONA BÜYÜK ÖDÜL VERECEKTİR.

Maide suresi: 12 ayet nakiplikle ilgilidir.

Hz. Muhammed’in bu uygulamasıyla o günden bu güne kadar cemlerimizde bu hizmet süre gelmiştir. Alevi cem erkânında yürütülen bu hizmet kırklarla başlayıp ikinci Akabebiatı’nda seçilen on iki Nakip (Hizmetli) ile günümüze kadar gelmiş vedevam edecektir.

Hizmet, Hakka Muhammet, Ali yoluna gönül verencanın, insana ve insanlığa hizmet ederek insanların huzur, mutluluk,esenlik, barış, sevgi, kardeşlik için çalışmasıdır.

Hakk yoluna gönül veren canın, her türlü fedakârlık, özveri, gayret içerisinde olmasıdır.
Yola giren can, insanı kâmil aşamaları eğitimiyle kazandığı donanım veniteliğini, toplumun hizmetine sunmalıdır. Her can iş bölümüyle bir işyaparsa, üretileni paylaşırsa her kes birbirine hizmet eder. El elegönül gönüle yapılan hizmetler huzuru, mutluluğu, güveni getirir.Manevi ve maddi anlamda yapılan hizmetler karşılık beklenmeden yapılır.
Kişi ne zaman benden çıkıp bizlik anlayışıyla topluma hizmetebaşlarsa, o zaman benliği yener. Bizlik makamında hizmet ehli olur.

Topluma hizmet hakka hizmettir.
Bir gün talip pirine
—Pirim himmet demiş
Piride oğul önce hizmet, hizmet demiş. Hizmet olmadan himmet olmaz.
İnsanlığa yapılan hizmet en büyük ibadettir.
Güzel Muhammed’e sormuşlar insanın hangisi iyi,
İnsana ve insanlığa hizmet edeni demiş.
Alevilikte topluma en büyük hizmet ilim öğrenmek bilginin, marifetin
Dağıtıcısı olmaktır. Bilgiyle, irfanla gönülleri, akılları aydınlatmaktır. Güzel sözle
Güzeldavranışla insanlığa örnek ışık saçan kâmil insan olmaktır. İnsanlıkiçin elimizden gelen her şeyi yapmak, fedakârlıktan çekinmemektir.Yüreği sevgiyle, hoşgörüyle,
Bağışlayıcılıkla, hizmetli olmaktır. İyi hizmet iyi ahlaktan geçer.


1-) MÜRŞİT: Bu makam Hz. Muhammedi, Hz. Ali’yi ve Hacı Bektaşi-iVeli’yi temsil eder. Posta oturan dedeler, bu makamda vekil olarak bugörevi icra ederler. Bu makamda oturan zat Hz. Muhammed, Hz. Ali,Hünkâr Hacı Bektaşi-i Veli adına ikrar alır, nasip verir.
Mürşit,ilim, irfan sahibidir. Yürekleri, akılları, aydınlatan, arıtıparındıran, paklayıp güzelleştiren, talibin yüreğini görendir. Rehberi,Dervişi, Talibi, yola gönül vereni, eğiten, gözetleyen, insan-ı kâmilyolunda olgunlaştıran, eğriyi doğruyu gösteren, zahiri Batıni bilgileriöğreten, kişiyi ruhsal olgunluğa getiren zattır.
Bu yola gireni; insana, insanlığa hizmet eden, yararlı bilgili, erdemli insanlar haline getirendir.
Nisa suresi 59 ayette peygamber ve emir sahiplerine itaat, Allahaitaattir. Emir sahipleri peygamberin vekili ve nübüvetin devamı olanimamet sahibi Hz. Ali, on iki imam ve onların soyundan gelendedelerdir.

2-) REHBER: Yola girmek isteyen isteklilere,Taliplere, Dervişlere, yolun edebini, erkânını, yola girmeninşartlarını öğretir. Taliplere yol gösteren, yolun değerlerini öğreten,eğiten zattır.
İkrar verirken önderlik yapar. İkrarlardan sonraTaliplerin, ikrar verenlerin ikrarlarına bağlı olup olmadığını kontroleder gözetler. Taliplerin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcıolur. Rehber yol göstericidir. Yola giren cana yolun ilmini, bilgisini,kurallarını, nasıl hareket edileceğini en iyi şekilde öğretendir.

Muhammed Ali yoluna giren canın yola ters düşecek davranışlarınıdüzeltir. Mürşidin bünyesinde yola gönül veren canların eğitim veöğretiminden, tarikata hazırlama ve bilgilendirme yönünden sorumludur.


3-) GÖZCÜ: Rehberin, pirin yardımcısıdır. Hak Muhammed Ali yoluna(Tarikatına) girmiş canları, Talipleri, muhipleri, dervişleri gözetler.Yolun gereklerine uymayan, yolun kurallarına aykırı davranıştabulunanları uyarır. Yola yeni giren canlara yol gösterir, yola uymalarıiçin yardımcı olur.

Cemlerde, cemi gözetler, cemde bulunan canlarıizler. Cemin birliğini, huzurunu, erkânını bozucu davranış ve sözlereizin vermez. Cem erkânı dışında davranış sergileyenleri uyarır. Gözcücemde sükûneti sağlar. Gözcü pirin, rehberin, gözü kulağı, cemerenlerle pir arasında iletişimi sağlayan hizmetlidir.

Dışarıdanceme yapılacak olan herhangi bir olumsuzluğu engeller, durdurur.Kendisini aşan durumlarda Rehbere, Pire, Mürşide haber verir. Aynülcemin aşkla, huzurla, duyguyla vecd içerisinde yapılmasını ve sonaermesini sağlar.
Herkes birer gözcü olmalıdır. Önce kendimizegözcülük yapmalıyız. Bizden zuhur edecek kötü söz davranışlara gözcülükedip bunların oluşmaması için gayret etmeliyiz. Ailemize gözcülükyapmalıyız.

Ana babaya gözcülük yapmalıyız. Anne babaya sevgiylesaygı göstermeli onların bakımlarından geri durmamalıyız. Komşularımızave mallarına gözcülük yapmalıyız. Mahallemize, toplumumuza, bütüninsanlığın kardeşlik, birlik ve barışına gözcülük yapmalıyız.


4-) CERAĞCI: Cerağı Muhammed Âli’nin nurunun, ışığının yakılmasıdır.Güzel Muhammed’in ve keremler Şahı Ali yel Murtezanın güzel yolununsevgiyle,
Dostlukla, aşkla, birlikle, ilimle, irfanla, güzel değerlerle bütün canlıların yüreklerini
Veakıllarını aydınlatılması için yakılır. Cerağ Allahın nurudur. Hiçbirşey yok iken sadece onun nuru ışığı vardı. Cerağı evvelin cemetaşınmasıdır. Çünkü her şey o nurdan, o ışıktan, o enerji kütlesindenyaratılmıştır. Cerağı ilk ışığın sembolüdür.

Muhammed Âlinin nuru bu nurdan bu ışıktan ilk var olanlardır.
Cerağcı cem evinin aydınlatılması hizmetiyle görevlidir. Cem olacağızaman bütün hazırlıkları yapar. Aydınlatma işlemi günün koşullarıçerçevesinde Aydınlatma araçlarıyla sağlanır. Cem günleri cerağcılarşamdanları siler, parlatır, kandillerin, gaz lambalarının yağınıfitilini ayarlar. Mumları hazırlar

Elektrikli aydınlatma yapılacaksa onunda hazırlığını yapar. Cerağın tahtını hazırlar, cemi en güzel şekilde aydınlatır.

Bizler akıl ve gönül cerağlarımızı yakmalı, akıl ve gönül ışığıyla öncekendimizi aydınlatmalı, sonra ailemizi, toplumumuzu ve insanlığa ışıksaçmalıyız. Eğer ki bizler ilim, irfan, sevgi ışığıyla yanarsak o zamandünyamız aydınlanır. Karanlık düşünceler, duygular, davranışlar yokolur.

Nur süresi ayet 35

5-)ZAKİR: Cemde saz çalıp tevhitleri,düvazları, deyişleri, mersiyeleri okuyan hizmetlidir. Sesi, sedasıgüzel olan canlardan seçilir. Mürşidin emri ile cemde zikiri
Yönetir.

ZİKİR=Allahınisimlerini dil ile anmaktır. İslam alevi inancında zikir insanı hakkayakınlaştırmaya vesilelerden biridir. Zikir her zaman, her yerde, hermekânda yapılabilir.

Bakara suresi 152 ayet: siz beni zikredin, bende sizi zikredeyim.
Ahzap suresi 41 ayette: Ey iman edenler Allah’ı çok zikredin.

Araf suresi 205 ayet=kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksekolmayan bir sesle Sabah, akşam rabbini zikret. Gafillerden olma.
Alevi inancında, ibadet içerisinde özellikle şu üç isim zikredilir.
Allah, Hu, La ilahe illallah
Cemlerde bu üç isimin kaynağı ve ilk uygulayıcısı Hz Ali dir.
Hz. Âliden, Selman-ı Farisi yoluyla gizli zikir, Cabir-el ensari yolu ile açık zikir
Kümyl bin iyad yolunla çardarbiye veya zikri-i erre yapılmıştır.

Alevicemlerinde zakirler saz eşliğinde (başka müzik aletlerini kullananbölgelerde vardır)düvazları, mersiyeleri, nevruziyeleri, miraçlamayıaşkla okuyan, on iki imamların adını zikir eden, ceme katılan canlarıaşka getiren hizmetlerdir.
Zakirin zikri öyle aşkla olmalıdır ki, insanın içine işlemeli, yürekleri yakmalı, gözden yaş akıtmalıdır.

Nasıl ki saz bir ahenk içinde çalınıp sözle icra ediliyorsa bizlerdekendi bedenimizi ahenk içinde güzel duygu düşüncelerle çalıp aşklabedenimizi zikir ehli haline getirmeliyiz.
Zikir; Allah isminizikretmektir. On iki imamların, velilerin, gerçeklerin isminizikretmektir. Zikri saz ile yapana zakir denir.
Hz. Muhammed şöyle demiştir.

Her kim ki Allahın güzelliklerine ulaşmak istiyorsa zikir halkasına girsin.
Allah sevgisinin alameti o’nu zikretme sevgisidir.
Fena âleminde olanlar la ilahe, İllallah diyerek zikir edeler
Cezbe âleminde olanlar Allah, Allah diyerek zikir yaparlar.
Hakikat âleminde olanlarsa hu, hu diyerek zikir yaparlar.

RAD SÜRESİ 28 AYET
BUNLAR İMAN EDENLERDİR. ALLAHIN ZİKRİYLE GÖNÜLLERİ VİCDANLARI HUZURASÜKÛNA KAVUŞANLARDIR. HABERİNİZ OLSUNKİ KALPLER ANCAK ZİKRULLAH İLEOLGUNLAŞIR.

6-)FARRAŞ(SÜPÜRGECİ):Cem evinin temizliğini yapan,oturma düzenini sağlayan, yaygıların serilmesi ve düzeltilmesi işinebakan hizmetlidir. Cem evinin bütün temizliğini süpürgeci yapar.

Süpürgeyi önce kendimize çalmalıyız. Kişi önce aklındaki ve yüreğindeki
Kirleri süpürmeli şüpheyi gidermelidir. Yüreği temiz olan, aklı kötü düşüncelerden
Arınankişi gerçek temizliği yapar.

Gerçek temizlik ruhsal olarak arınmaktır.Ruhumuzu temizlemeli gerçek temizliği bulmalıyız. Oturduğumuz yeritemiz tutmalı, çevremizi temiz tutmalı, ülkemizi temiz tutmalı,dünyamızı temiz tutmalıyız. Ekolojik dengeyi bozmamalıyız.

Ruhsalolarak da aynı şekilde ailemizi, toplumumuzu, ülkemizi, dünyamızıruhsal olarak temizlemeliyiz. Ruhsal temizlik; ailemizi güzel düşünüp,güzel değerlerle donatırsak çevremizi de dünyamızı da ahlaksaltemizlikle temizlersek, kirlenmeden kirletmeden yaşarsak o zaman gerçeksüpürgeci oluruz.
NOT: Süpürgeci ibriktara da yardımcı olur.

7-)İZNİKÇİ (MEYDANCI):Cem ayininde postları makamına göre sıra veerkâna uygun bir şekilde yerleştirir. Ceme gelen taliplere, canlaramürşidin, pirin, rehberin huzurunda nasıl durulması gerektiğini niyazve diğer kuralları öğretir. Oturma yerlerini belirler. Gözcüye yardımeder.

Özümüzü toprak eylemeli meydana sermeliyiz. En iyi makaminsana ve insanlığa ilim, irfan, bilgi, güzellik içinde hizmet edenmakamdır. Cem içerisinde dede hizmet makamında oturur talipleri irşatetmekle hizmetlidir. Her kes yerini bilir üzerine düşen görevleriyaparsa düzen bozulmaz. Makamlar şan, şöhret için değil hizmet içinolmalıdır.

8-)NİYAZCI (KURBANCI):Ceme gelen canların lokmalarınıteslim alan, kurbanları kesen, pişiren, sofrayı seren, lokmaları yinegelen canlara dağıtan hizmetlidir. Lokmalar yendikten sonra da sofrayıkaldırır.

Bu görevleri yerine getirirken, meydancı, sakacı, ibriktar kendisine yardımcı olur.
Lokmanın anlamı; öncelikle lokma helal kazançla elde edilmelidir. Lokmakişinin elinin emeği alnının teri olmalıdır. Çalınan maldan, başkasınınsırtından kazanılan lokma olmaz. Lokma; helal kazancın toplumtarafından bölüşülmesidir. Hep birlikte üretmenin hep birliktepaylaşmanın manasıdır.

Herkes kendi emeğiyle geçinirse, çalışırsa,üretirse o zaman sömürü olmaz. Kuran-ı Kerimin Bakara suresi 286 “Kimkendi emeğiyle kazanırsa, lehine başkalarının sırtından geçinirsealeyhine çalışır.”Alevi inancının dört kapı, kırk makam öğretisindeşeriat kapısının 4 makamı helal kazançtır. Bu ilke haram lokmakursaktan geçmemesi gerektiğini söyler. Lokmamızı, suyumuzubaşkalarıyla bölüşebilecek durumda olduğumuz, helal kazandığımız süreceancak güzel insan olabiliriz. Lokması helal olanın gönlüde temizdir.

9-)SAKKACI: Cemde susayan canlara su dağıtan, İmam Hüseyin aşkınasusuza su sunan hizmetlidir. Cemde önce kaplarını, sürahisini,bardaklarını hazırlar. Nevruzda da süt dağıtır. Süt sevgiyi temsileder. Su marifeti, bilgiyi, ilimi, irfanı, temsil eder. Su gibi temiz,deydiği her yere hayat ve canlılık veren olmalıyız. Nasıl ki kurutoprağa hayat veren su ise bizlerde bizdeki ilim suyunu fark etmeli oilim irfan suyuyla bütün insanlığa hizmet etmeliyiz. Su marifetkapısına tekabül eder.

Bütün canlılar sudan yaratılmıştır ENBİYA süresi 30 ayet.
Su marifeti, ilmi temsil eder. Su nasılki kuru toprağa hayat veriyorsaçoraklığı silip yeşile beziyorsa, ilim, irfanda cahaleti, karanlığısiler. İlim ve marifet suyuyla her yeri sulamalı, insanlığı kemaletyeşilliğine götürmeliyiz.
Sponsor Reklamlar

Pir Mehmet, bilgeyol ve cetinkayali bunu beğendiler.
Alevi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 05.09.09   #2
Alevi
Alevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıbrısl�
Kurucu
Üyelik tarihi: Aug 2009
Nereden: Schweiz(isvicre)
Yaş: 38
Mesajlar: 4.785
Rep Puani : 199
Standart


10)İBRİKTAR: Cemde eline leğen, omzundahavlusu ve ibriğiyle canların tarikat abdesti almasını sağlayanhizmetlidir. Hak sofrasının ardından canların elini yıkamalarına hizmeteder. Abdest kişinin hem fiziki hem de ruhani olarak arınmasıdır
Temizlenmesidir. Su ile yıkanmak sağlık için çok önemlidir. İnsanın ter vb. kokularını giderir. Fiziki temizlik su ile yapılır.

Ruhsal temizlikte insanın huzur, manevi yönden rahatlamasını her türlükötü duygu düşünceden arınmasıdır. Yaşamımızda bu iki temizliği deyapmalı bedende sağlıklı, ruhta manevi yükseliş yaşamalıyız.

Şeriatın abdesti su ile tarikatın abdesti pir nasihatiyle, pirnefesiyle nefeslenmek. Marifetin abdesti kendi nefsini bilip rabbinitanımakla. Hakikatin abdesti kendi ayıplarını görüp başkalarınınayıbını örtmektir.

Tarikatın abdesti pir nefesiyle, ilahi aşklabütün kötü duygu, düşünceden ve davranışlardan uzak olmaktır. Gerçekabdest bozulmayan abdesttir.
Cemlerde alınan abdest zahiri abdest olmayıp batını abdesttir. Ruhsal olarak temizlenmektir.

Zahiri temizlikle ilgili kur’anın maide süresi 6ayet


11-)PEYİK (HABERCİ):Cemi canlara duyuran, haber veren hizmetlidir. Mürşit
İlecanların arasında elçilik ve habercilik yapan görevlidir. Aynı zamandada Pervane de denir. Semaha kalkacak canları hazırlar. Peyik haberci,hakkın ilahi yasasını insanlara bildiren hakkın bütün güzellikleriniakıllara, yüreklere ileten habercidir. Bizlerde hakkın halkınhizmetinde güzellikleri yayan öğreten haberciler olmalıyız. Günümüzdeiletişim araçlarıyla iletişimler yapılmaktadır. İletişim insanlarınyararına faydasına olmalıdır. peyik nasılki canları ceme hakkıngüzelliklerine davet ediyorsa, bütün iletişim araçları da insanlarıgerçeğe davet için kullanılmalı.

Peygamberlerde Allahınhabercileridir. Karşılık beklemeden hizmet eden ezalara, cezalarakatlanan ulvi insanlardır. Allahın güzelliklerine davet edenlereuyanlar tanrısal gerçeklikle buluşur.

12-)KAPICI (AYAKÇI):Cemdekapıdan içeri giren canları karşılayan, giren çıkanları gözetleyenhizmetlidir. Köylerde canların evlerini koruyan gözetleyen candır. Birolumsuzluğu gözcüye haber verir, cem ehlini uyarır.

Kapıcı olmakkendi kapımızı nasıl koruyorsak komşumuzun, toplumun, bütün insanlarınve dünyamızın kapıcısı olmalı korumalı gözetmeliyiz. Herkes doğrulukla,gerçeklikle, güzellikle birbirine kapıcılık yaparsa, bana neciliği birkenara bırakırsa dünyamızda o kadar huzurlu güvenli olur.

İHLÂS SURESİ

Esirgeyen bağışlayan Allahın adıyla
Söyleki tanrı tek tanrı yüce
Odur tüm ihtiyaçları veren
O doğmaz doğurmaz
Kimse ona denk olmazFATİHA SURESİ
Esirgeyen bağışlayan Allahın adıyla
Hamd âlemlerin rabbi Allah içindir
Esirgeyendir bağışlayandır o
Din gününün maliki sultandır o
Yalnız sana ibadet eder
Yalnız senden yardım dileriz
Dosdoğru giden yola ilet bizi
Kendilerine nimet verdiklerinin
Üzerine gazap dökülmemişlerin
Karanlık ve şaşkınlığa sapmamışların yoluna

SALÂVAT VE SELAMLAMA
Es sala tu vesselam-ı aleyke ya resulullah
Ali’yyül veliyullah
Hatice-i Kübra, Fatıma-i Zehra
Hasan-ı Müçteba
Hüseyin-i deşti Kerbela
Zeynel Abidin Aba
Muhammet Bakır-ı Beka
Caferi-i Sıtkı Seda
Musa-i Kazım-ı Cismi Pak
Ali Rıza Şah-ı Horasan
Muhammet Takı
Ali’yyel Naki
Hasan Askeri Gazi
Mehdi-i Sahibi Zaman
Evirip çeviren, kuvvet kudret sahibi olan ancak Allah tır.
(La havle vela kuvvete illa billahül ali’yyül azim)

SECCADE DUASI

Bismi şah Allah Allah
Erenler meydanına seccademiz serilsin
Mümin Müslim dar olup secde kılsın
Tüm hizmetler yerin bulsun
Seccademiz cehennem narına perde olsun
Cem birliğine, sohbet sırlığına,
Uğur açıklığına
Gerçeklerin demine dest post eyvallah pirim.


SECCADE TOPLANIRKEN

BismiŞah Allah Allah
Erenler meydanına seccademiz serildi
Mümin Müslim dar olup secde kıldı
Tüm hizmetler yerin buldu
Seccademiz cehennem narına perde oldu
Allah eyvallah nefes pirdedir.

SÜPÜRGE DUASI

Bismişah Allah Allah
Biz üç bacıydık, güruhu naciydik, Kırklar meydanında
Süpürgeciydik. Süpürgeci Selman, kör olsun mervan
Mülke geldi Süleyman, Allah eyvallah nefes pirdedir.

Bismişah Allah Allah
Şehidi Kerbela için gözlerim yaştır.
Lanet olsun Yezit’in bağrı kara taştır.
Erenler rahında Ali’yyel Mürteza baştır.
Kırklar meydanında pirim üstadım Seyidi Faraştır.
Allah eyvallah nefes pir nefesi hü pirim.

TEZEKAR DUASI

Destur pirim
Manayı marifet sırrı hakikat. geldi
Hizmeti Muhammed. sükût ey ehli cemaat

Bismişah Allah Allah
Ben gulamın kanberiyem etmezem adülerden hayf
Pirimiz üstadımız Kırklar meydanında Selmanı Pak
Ber cemali Muhammed, ber kemali İmam Hasan
İmam Hüseyin. İmam Ali’yi pir bilip verelim Muhammed
Mustafa’ya ve Ehlibeytine salâvat

Bismişah Allah Allah
Ali Haydar yoluna ettik özümüzü pak
Yüz sürerek geldik meydana hizmetler oldu çark
Kırklar meydanında pirimiz üstadımız ibriktar
Salmanı piri pak.
Verelim Muhammed Mustafa’ya ve
Ehlibeytine salâvat,


GÖZCÜ DUASI

Destur pirim
Esirgeyen ve bağışlayan Allahın adıyla
Bismişah Allah Allah
Allahtan ola hidayet
Muhammed Mustafa’dan ola şefaat
Aliyyel Mürteza dan dan ola himmet
Erenler meydanında pirim üstadım
Gözcü Karaca Ahmet
Allah eyvallah nefes pir nefesi hüü pirim.

Allah Muhammed ya Ali
Dar çeken didar göre,
Didar gören cehennem narı görmeye
Fatma ana muratlarını vere,
Erenler sefaya ere.


ÇERAĞ UYANDIRMA

Nur suresinin 35 ve 36 ayetleri okunur.

Esirgeyen bağışlayan Allahın adıyla
Allah göklerin ve yerin nurudur.
Onun nur’u içinde ışık bulunan bir kandile benzer
O ışık bir cam içindedir.
Camda, sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır.
Bu, yalnız ne doğuda ne de batıda bulunan
Bereketli zeytin ağacından yakılır.
Onun kendisine bir ateş dokunmasa bile hemen
Işık verir. Bu ışık nur üstünde Nur’dur.
Allah dileğini Nur’a kavuşturur.
Allah insanlara misaller verir Allah her şeyi bilir.(Nur 35)

“Bu ışık Allah’ın yüksek tutulmasına ve içlerinde
Adının anılmasına izin verildiği evlerde yakılır. Onlar buralarda
Sabah akşam onu tespih ederler.”(Nur 36)

Bismişah Allah Allah

Çerağı Ruşen, Fahri Dervişan,
Zuhuru iman, Himmeti Piran,
Piri Horasan, Küşadı meydan
Kuvveyi Abdalan, Kanunu Evliya,
Gerçek erenler demine hüü

La feta illa Ali la Seyfe illa Zülfikar
Bi nuru azametike ya Allah ya Allah ya Allah
Ve bi nuru nübüvvetike ya Muhammed
Ya Muhammed ya Muhammed
Ve biri nuru velayetike ya Ali ya Ali ya Ali

Çün Çırağı uyandırdık ol fahri hüdanın aşkına
Seyyidül kevneyin Muhammed Mustafa’nın aşkına
Saki Kevser Aliyyel Murtezanın aşkına
Hem Hatice hem Fatıma ol Hayrinüsanın aşkına

Şah Hasan Hulki Rıza, hem Şah Hüseyni Kerbela
Ol İmam atkıya Zeynel Abanın aşkına

Hem Muhammed Bakır ol kim nesli pakı Mürteza
Caferi Sadık İmam Rehmünanın aşkına
Musayı Kazım Serfi razı ehli hak
Hem Ali Musa Rızayı Asviyanın aşkına

Şah Taki ve ba Naki, hem Hasan ül Askeri
Ol Muhammed Mehdi-i sahibi livanın aşkına.
Pirimiz üstadımız Hünkâr Hacı Bektaşi Velinin aşkına
Haşredek yanan yakılan aşıkanın aşkına

Ber Cemali Muhammed Kemali İmam Hasan,
Şah İmam Hüseyin Ali-ra bülende salâvat

LOKMA DUASI

Bismişah Allah Allah
Evel Allah diyelim kadim Allah diyelim
Her dem Allah diyelim geldi şah Ali sofrası
Ya hak diyelim hak versin biz yiyelim
Gerçeklerin demine hü diyelim

Elimizde yoktur tartı ile terazi
Herkes oldumu hakkında razı

SAKA DUASI

Esirgeyen bağışlayan Allahın adı ile

Bütün canlıları sudan yarattık. EMBİYA SÜRESİ 30AYET

Allah her istediğine şifa verir.

Selamullah ala İmam Hüseyin… Evladı İmam Hüseyin
Lutfuna muhtacız eyle ihsan ya Hüseyin
Derdimize senden derman eyle ya Hüseyin…


Gayriye muhtaç eyleme sevenleri el aman
Sen medet kıl bizlere her vakit ya Hüseyin
Sed hezaren lanet olsun ol güruhu delale
Ahtı bozup şehit kıldılar onlar seni ya Hüseyin

İsmi pakın aşkı için zikredeni koyma zulmette hergiz
Bermurad ed dide-i gir yan ile ağlayanı ya Hüseyin
İznin ile su tapşırdım aşkına vermek için
Aşkınla içenlere kıl ab-u hayat ya Hüseyin…

Ber cemali Muhammed ber Kemali İmam Hasan,
İmam Hüseyin, İmam Ali’yi pir bilip verelim
Muhammed Mustafa’ya ve Ehlibeyt’ine salâvat

TECELLA TEMENNA DUASI

TECELLANIZ TEMENNANIZ KABUL OLA
YÜZÜNÜZ AK, GÖNLÜNÜZ PAK OLA
HAKK KELAMI DİLİNİZDE
HAKK SEVGİSİ GÖNLÜNÜZDE DAİM OLA
YÜCE ALLAH CÜMLENİZİN YARDIMCISI OLA
GERÇEĞE HÜ.
Sponsor Reklamlar

Pir Mehmet, devran ve cetinkayali bunu beğendiler.
Alevi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 24.06.11   #3
devran
Avatar mevcut degil.
Moderatör
Deneme Mod.
Üyelik tarihi: Jun 2011
Mesajlar: 197
Rep Puani : 20
Standart Cevap: 4O lar Ceminde hizmet sahibi ozel arastirma


emeğne sağlık değerli can paylaşmış olduğun değerli bilgiler için çok teşekkürler.
Sponsor Reklamlar

__________________
Har içinde biten gonca güle minnet eylemem
Arabi farisi bilmem, dile minnet eylemem
Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem
devran isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 04.11.13   #4
cetinkayali
Avatar mevcut degil.
Yeni Üye
Üye
Üyelik tarihi: Nov 2013
Nereden: frankfurt almanya
Mesajlar: 8
Rep Puani : 20
Standart Cevap: 4O lar Ceminde hizmet sahibi ozel arastirma


emegine saglik paylasimin icin tesekkürler sayenizde aleviligi yeniden ögreniyorum
Sponsor Reklamlar

cetinkayali isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Odatv'nin kapısına kilit vurdular, imtiyaz sahibi Soner Yalçın tutuklandı. gencalevi Siyaset,Politika ve Ekonomi 7 14.03.11 00:22
Yalancının Parası Varsa Sabahın Sahibi Var DevrimChe Pir Yolu Haber Merkezi 0 26.08.10 17:03
Ceminde Kuranlı Açılış Alevi Pir Yolu Haber Merkezi 0 03.03.10 15:46
Kabağın Sahibi Vardır Elbet ! ayyil Komik Yazılar & Bektaşi Fıkraları 0 19.09.09 17:12
Cemde 12 hizmet Alevi Alevi Kültürü 0 05.09.09 02:02
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2