Sponsor Reklamlar 
Seçenekler
Alt 19.10.09   #1
HURUFİCAN
HURUFİCAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2009
Mesajlar: 104
Rep Puani : 0
Standart Cem yalanları-doğruları bakış-1Cem-i ayin yalanlar ve doğrulara bakış–1

Herkesin anlayacağı bir dille kaleme aldığım bu makalenin ilkini sunuyorum. Aklı başında her alevi ruhundan ve bildikleri ilk kapı inancını sıyrılarak alevi ye yakışır şekilde bakarak kendisini sorgulasın.
1-Çoğu aktarımlarda Kırkların da mevcut olarak Hasan ve Hüseyin’in varlığından söylenir.İslami acıdan, miraç olayının Muhammed’in Mekke döneminde olduğunu herkes bilmektedir. Ali ve Fatıma hicretten sonra Medine döneminde dünya evine girdiler böylelikle de çocuklara Medine de dünyaya geldiler.
2-İsfahanlı Zerdüşt çocuğu olan Alinin arkadaşı yoldaşı Selman Faris-i hicretten sonra Müslüman olmuştur. Yani miraçtan çok sonra Müslüman olmuştur. Miraç olduğunda Mekke döneminde olduğundan dolayı salman Mekke dönemi müslüman değildi.
3-Kuranıkerim’de namaz vakitleri kesin olarak gösterilirken. Bizde illa bu böyle değil diyen cem ayinini namaz yerine koymaya çalışmak kurana tam terstir. Yırtılmanın bir manası yoktur. Bunu zaman içerisinde acaba diyerek batı-ı manada açıklaya bilirmiyiz diye bizde yaptık. İslam namazının cemle YOLUMUZ ile alakası olmadığını gördük.
4-İslam’da cemal cemale ibadeti kabul görmezler. Nereye dönersen dön Hakk oradadır. Yön olayı Sonraki Kuran ayetler Kâbe-ye dönmeyi emreder. Bizzat ibadet yaparken yapılmasını istenir. Cenaze defin olayı bile bu yöndedir. Peki, canlar cemal cemale döneriz. Kâbe bizim için bir şey ifade etmez. Ama İslam için namazda olmazsa olmazlardan olmuşlar arasındadır.
5-İslam’da ibadet (aksatılmaz) herkes camiye girmekte hürdür ve ibadetini yapar yasaklayamazsınız. Bu inançlarına göre terstir. Muaviye ile imam Ali aynı safta namaz kıla bilmiştir. Ömer ile Osman Ali salman ve Gıffari ve Halit bin velit ve ebu hürreyye gibi. Lakin Can anlayışında nefsi için ailesini boşayanlar, yalancı şahitlik edenler, hırsızlık yapanlar, haram kazanç sağlayanlar,(kendi toplumuna) vatan borcunu ödemeyenler, atasına evlatlık görevi yapmayanlar, komşusuna zarar verenler, cem-i ayine ibadete alınmaz.
6-Toplumsal olarak ibadetlerde İslam da imam arkasına cemaat durur. İbadet öğle yapar bu son İmam Ali askeriye kadar böyle gelmektedir ki yıl olarak 9 yüzyıldır. Saz süpürgeci, postçu kadının başı açık ve karma şekillerde oturulmaz kadın arkadadır. Veya ayrı yerde erkek öndedir. Kadın ibadette ikinci plandadır. Günümüzde cemlerde başlarda örtülmeye başlanması da asimle olmaktan başka bir şey değildir. Kimsenin arkasında durulmaz. Can hakk ile kendi cemalini görür. Cemde kadın erkek yok can vardır.
7-Bismişah Allah, Allah Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, Cennette Rıdvan, Carımıza Yetişsin Şah-ı Merdan. Bu dua özünde Aleviliğe aykırıdır. Alevilikte cennet kavramı yoktur.
8-İslam ibadetinde abdest ve sonra ibadet icra edilir. İbrikçi süpürgeci ibadetin orta yerineninde ortaya çıkmaz ibadetin içinde olmaz. Burada alevi inancında anlatılmak istenilen çok farklı şeylerdir. Geniş kapsamlı bilgi eğitim gerektirir.
9-İslam ibadetinde ibadet imam ve cemaatle yapılır selam verilir bitirilir.12 hizmetler ibadetin özünü oluşturmaz. İbadetin yerinde 12 hizmete bağlı hizmet erbapları meydana zakir eşliğinde çıkmaz.
10-İslam da namaz ibadettin de dem alınmaz. İslamcılar böyle bir şeyi ancak Yezit yapar derler. Büyük bir yasak getirirler. Biz Canlarda dem alırız ki biz bunu hala yapıyoruz, Nesiminin dediği gibi dem alırız günah bizim kimene. İçkiye bundan dolayı bakışımız İslamcılar gibi değildir.
11-İslam da kuran ve sünnet aktarımı ile ibadet yapılırken. Çok iyi bakıldığında Canlar ceminde ise Tasavvufi, Bâtın-i, Melami, Hurufi, Kalenderi, Ahi, Şamanist, Hıristiyan, Yahudi, Zerdüşt mani Budist, Haydari ve çeşitli kültür ve inançları içerisinde bir kültürler mozağiyi ile ibadet yapıldığını görmek herhalde yanlış olmaz
12-İslam ibadet (namazı)yıllardır bir iki değişiklik olsa da temelde aynıdır. Çerağ, Mürşidin Dedeye oturanlara cemal cemale secde etmek, Meydan, Hırka, Post, Taç, Düşkün kaldırmak adı altında yapılanların hiçbirisi ya da gözcü, süpürgeci, bekçi ya da çeşitli isimler altındaki ayrımlarının hiçbirisinin Oniki İmam yolunda bir değeri yoktur. Bu yapılanlar kaynak bakımından Oniki İmamlara ulaşmamaktadır. Çünkü Oniki İmamların yaşadıkları gördükleri bize bunu aktardıkları hiçbir toplantılar aktarımı yoktur. Bundan dolayı imamları takip edenler Namaz kılmaktadırlar. Olay tamamen Anadolu eksenlidir.
13-islamda şekilsel namazı genel manalarda aynıdır. Çok az farklılıkları vardır. Canlarda ise ayın-i Cem ibadetleri bölgeden bölgeye yerden yere belirgin farklılıklar arz eder. Erkan, turnalar, Kırat ve Gönüller semahı gibi çeşitli semah biçimleri de vardır.
14-İslamda yaratan vardır. Yaratana dua edilebilinir. Yaratmak kavramı ile içli dışlıdır. Kul vardır. Alevilik yaratılmaya karşıdır. Bu bile anlayana büyük bir olaydır. Bunu anlayana ne mutlu. Evirip çevirmenin manası da yoktur. Vardan var edilmiştir. Varki var oldun. Vucudu mevcut vardır. Vardan var olmak Bilimsel bir kuramdır. Günümüzde asimle olanlar tarafından en önemli niyaz bile yanlış yapılarak yaratanın nuru aşkına diye çerağ uyandırılıyor ki. Bu çerağ ve onun kapladığı aydınlığa ve yola bir ihanettir. Bu gün şöyle yapılmaktadır. Mumlar (3 adet) şu dua ile birlikte yakılır; Bismillâhirrahmanirrahim. Lâ Feta İllâ Ali, Lâ Seyfe İllâ Zülfikar. Yaratanın nuru aşkına; Ya Allah... Ya Allah... Ya Allah. Bu niyazın Alevilik felsefesi ile hiç alakası yoktur.
15-İslamda arapların ellerinde olan ve çoğaltılan kuran ayetleri namazda okunurken. Cem ayinlerinde üçler beşler yediler on ikiler diye rakamlar ile bir yol çizilmekte anlatılmaktadır. Bu yol kesinlikle islamik yol olmadığı açıktır. Simgelere isimlerin içine gizlenmiş sünni ve şiilerden korunmak için yapılmış sözde islama ısınıyorlar takiyesidir. Asıl bilgileri sır olarak, anlayana ve mürşit seviyesine gelene açıklamışlardır. Sıradan Aleviler inancın sadece zahiri yönüyle, şeriatıyla yetinmiş, "Allah Muhammed Ali" deyip semah dönmüştür. Zaten Alevi adı da bu saklanmanın bir parçasıdır. Hıristiyan Bizans'ın ve İslam'ın acımasızca yok etmeleri tecavüzleri köleleştirmeleri kıyımlarına karşı, bu inancı devam ettirmenin başka yolu da yoktu. Bugünkü Alevilik gerçeğinde olan kendini Muhammed, Ali imamlar arasına gizlemiş Bâtıniliktir. İnsanlığın tarihi kazanımlarının harmanlamasıdır.
16-İslamcılar şii/sünniler muhammedi ve ek olarak da 12 imamı takip ederek ibadet yaptıklarını söylerler.12 imamlar çok bilgili alim insanlar olarak bilinmez mi?.Canlara Siz hiç Peygamber ya da Oniki İmamları saz çalarken anlatan veya saz dinleyip semah dönerken anlatan ayet yada hadis biliyor yada duydunuz mu?Cemlerde imamların adını anmak onlara uymak mı oluyor hayır olmuyor çünkü imamlar namaz kılmış hacca gittim zekat vermiş çok eşli evlilikler yapmış vs. zaman şunu demeliyiz .Kıvırıp zorla Aleviliği bu günkü İslam çizgisine çekmeye ne gerek var.
17-islamda namazında deyiş yoktur. Şii ve Sünnilere hoş görünmek siyasi bir yer bulma adına. Cemlerde şah hatay-i pir sultan ve diğer önderlerin deyişleri okunur. Lakin kimin ki okunursa okunsun bunların islamik şeriatla hiçbir ibadet yönünden bir alakası yoktur. Şiilerde Sünnilerde şah hatayiye ozanlara bundan ötürü beddua ederler. Çünkü islam içerisindeki namazda böyle bir şey yoktur.
18-Sünni ve şii islamda saf tutulur. Cemaat öğle ibadet eder. Bu toplu halde bir ibadet şeklidir. Alevilikte cem imam Hüseyin için el ele tutulur gözyaşı dökülür. Gözyaşına sünni ve şii âlimler toplu şekilde ağlamaya ne ad verirler bir düşünün.(toplu şekilde)Alevilik miraçta geldi ise bu hasan ve hüseyinin daha esamisi bile yokken. Cem yapanlar nasıl imam hüseyini anmadan yezidi naletlemeden cem yaptılar o zaman. Sonra demek ki erenler bunu ilave etmişler(bidat)hakk bu işe ne demiştir acep.

19-miraçta 12 imamın hangisi vardır. Ali hariç imam ali askeri 9.yy hakka yürüdü. Bu insanlar Muhammedden sonra nasıl cem yapıyorlardı 12 imam o zamanlar daha yoktu 5 ci 6 ci 7 ci imam vs. nasıl 12 kadar cemlerde olmayan imamlar nasıl sayıldı. Bu ekleme nedir? Cem-i ayinin tekrar söylüyorum. Namazla alakası yoktur. ŞİİLER VE SÜNNİLER DOĞRU SÖYLÜYOR. C em namaz değildir(halka namazıda sonradan çıkartılan bir uydurma).
20.6 İmam Cafer kesinle buyruk yazmamıştır. İslam hukuku ile kitabı eseri yoktur.3 eser yazmıştır. Bundan dolayı Musahiplik cem –i kendisine atfedildiği halde. Kendisi cem nedir. Kim le musahip olmuştur hangi cem meydanında musahip olmuştur diye bir kayıt olmadığıda açıktır.

21-12 İmam kurana ve Aliye uyuyorsa neden musahipleri yok. Hatta resul evlatları olan imamların diğer çocuklarının neden musahipleri yok.

22-Kuranda farklı arz edilen iniş geliş şekilli ayetler sebe 46 enfal 74–75 hasr 9 gibi ayetler musahiplikle ilgili değildir. Olsa idi kesin her cümle İslam musahip olurdu. İlk uygulayanlarda 12 imam olurdu. Ayetleri Pirler gız – ve isimlere yüklenen fakat ilk şeriat kapısında anlaşılmayan daha sonra sırları yolun pirliğine yürüyen kişilere verilir. Bu gün sözde Tv.lere çıkan dedeler ve pir bundan biçaredir.

Cem-i ayinlerde İslami motif ve isimler arasına gizlenen ritüeller felsefe akılcığı düşündükçe olayın nereye geldiğini akıllı alevi bilmesi gerekmektedir. İlk manada bunu her candan beklemek yanlış olur çünkü kendisi daha ilk kapıda şeriat kapısında olduğundan çoğu kavrama anlayamaz.
Tarih gelişiminde dinlerin tarihleri şekilsel ibadetleri ve etkileşmesi ile bu günkü durumları tarafsız bakılınca ortadadır. Anlaşılan o ki cem ayininin islamla uzaktan yakından hiç bir alakası yok. Birileri illaki bir yere yamamak için çabalasa da. Benim gördüğüm ve test ettiğim, Cem ile namaz çok ayrı dünya ve görüşlerin ürünüdür. Lakin varlığın sırrını bilen bir toplum bu gün sır perdesini atması gerekir. Artık hasanın Hüseyin in arkasında durmanın bir manası yoktur. Deyişleri İslamlaştırılan veya saklanan yok edilen. İnanç önderleri tarihten buyana Sünni-Şii yapılan hümanist inancımız ellerimizden kaymamalı.
Açık belgeler imamların yazdıkları tarihin tozlu sayfalarında duruyor. Çok düşündüm yazdıklarımı çizdiklerimi batın manada çok yorumladım lakin şunu gördüm kırklarda cemde islam ile alakası bir yana yanından bile geçmediklerini gördüm. Ha şunu diye bilirsiniz Muhammed ali ne yaptı kuran doğrumu sahabelerin ilişkileri siyaset ve böylelikle de Anadolu ve hazar kıyılarında biz canlarla yaşarken zorla hayatlarımıza girmeleri tartışırız. Ben Muhammed ile Ali hakkında yazılanların çizilenlerin çoğuna inanmıyorum uydurmadan başka bir şey değiller. Lakin inanan inanır. Düşünün sadece Hatice den soyu yürüyen Muhammed kimilerine göre cariyeler dâhil 28 e yakın kadınla yaşadı. Peki, bunlarla da ilişkiye girdi yani bunun meyvesi nerde evlatları. Muhammed ile ilişkiye giren hanımlarından bir çocuk bile olmadı mı? Bu bili düşünene bir akıl verir. Neyse islamik motifler şuanda beni o kadar ilgilendirmiyor.


Varlığımızı geliştirmenin zamanıdır. Alevilik denildiği zaman akla gelen İslam motifli korku ve gizleme örtüsüyle İslam Alevi inancı elbisesinden çıkıp özü olan bu gün insan eksenli vahdeti-i vucud düşüncesindeki Aleviliği göstermemiz gerekir. Zekât, Hacc ramazan orucuna Vakitli Durum
Namaza kadın erkek ayrımında tutunda Aleviliğin hiçbir yerinde olmayan inançları illaki belli bir yere götürmenin manası yoktur. İyi bir siyasi düşüncesi ve siyaset yapılmalı akademik çalışmalar yoğun şekle getirmeli. Dışarıda Anadolu dışında destek ve çeşitli bilinçlendirmeler yapılmalı. Yok, edilen kültürümüze karşı dik durmalıyız. Yanlışlıklarımız çekişmelerimizi hızlı yapmamız gerekir. Buda eğitimli ve organize olan birlik toplantılar ve kararla olacaktır. Halka bırakılırsa dağılım bölüme hızlı bir şekilde olur.
Aleviliğin hakkını ancak aleviler kendileri birlik beraber olarak alır. Kimse alın size haklarınız demiyor. Öğleki Aleviliğe karşı çok sert bir duruş mevcut olduğunu görüyoruz. Ülkeyi ne hallere sokanlara bile caddelerde veya devletsel olarak tepkiler belli iken Alevilerin küçücük hak aramasına verilen tepkiler göz önündedir. Akıllı birlik güzel duruşun insancıl olmanın zamanıdır.

Sponsor Reklamlar

Alevi ve "-dost-" bunu beğendiler.
HURUFİCAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 19.10.09   #2
CuNiKaN
Avatar mevcut degil.
Yeni Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2009
Nereden: Tekirdağ
Yaş: 27
Mesajlar: 25
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Cem yalanları-doğruları bakış-1


emeğine sağlık
Sponsor Reklamlar

CuNiKaN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 19.10.09   #3
Alevi
Alevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıbrısl�
Kurucu
Üyelik tarihi: Aug 2009
Nereden: Schweiz(isvicre)
Yaş: 39
Mesajlar: 4.785
Rep Puani : 199
Standart Cevap: Cem yalanları-doğruları bakış-1


Vermis Oldugun Bilgiler Icin Tesekur ederim can aramiza Hos geldin

paylasimlarinin devamini temenni ederim ...
Sponsor Reklamlar

Alevi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 05.09.11   #4
mer
Avatar mevcut degil.
Yeni Üye
Üye
Üyelik tarihi: Sep 2011
Nereden: ankara
Mesajlar: 19
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Cem yalanları-doğruları bakış-1


14-İslamda yaratan vardır. Yaratana dua edilebilinir. Yaratmak kavramı ile içli dışlıdır. Kul vardır. Alevilik yaratılmaya karşıdır. Bu bile anlayana büyük bir olaydır. Bunu anlayana ne mutlu. Evirip çevirmenin manası da yoktur. Vardan var edilmiştir. Varki var oldun. Vucudu mevcut vardır. Vardan var olmak Bilimsel bir kuramdır. Günümüzde asimle olanlar tarafından en önemli niyaz bile yanlış yapılarak yaratanın nuru aşkına diye çerağ uyandırılıyor ki. Bu çerağ ve onun kapladığı aydınlığa ve yola bir ihanettir. Bu gün şöyle yapılmaktadır. Mumlar (3 adet) şu dua ile birlikte yakılır; Bismillâhirrahmanirrahim. Lâ Feta İllâ Ali, Lâ Seyfe İllâ Zülfikar. Yaratanın nuru aşkına; Ya Allah... Ya Allah... Ya Allah. Bu niyazın Alevilik felsefesi ile hiç alakası yokturbu dediğini anlamadım açabilirmisin rica etsem ? yada tüm alevi kültürü buna katılıyormu ?

İnsan düşünmez mi ki, o hiçbir şey değil iken biz onu yoktan yarattık. (Meryem 67)
Sponsor Reklamlar

mer isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 20.10.12   #5
HURUFİCAN
HURUFİCAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2009
Mesajlar: 104
Rep Puani : 0
Standart Cevap: Cem yalanları-doğruları bakış-1


mer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
14-İslamda yaratan vardır. Yaratana dua edilebilinir. Yaratmak kavramı ile içli dışlıdır. Kul vardır. Alevilik yaratılmaya karşıdır. Bu bile anlayana büyük bir olaydır. Bunu anlayana ne mutlu. Evirip çevirmenin manası da yoktur. Vardan var edilmiştir. Varki var oldun. Vucudu mevcut vardır. Vardan var olmak Bilimsel bir kuramdır. Günümüzde asimle olanlar tarafından en önemli niyaz bile yanlış yapılarak yaratanın nuru aşkına diye çerağ uyandırılıyor ki. Bu çerağ ve onun kapladığı aydınlığa ve yola bir ihanettir. Bu gün şöyle yapılmaktadır. Mumlar (3 adet) şu dua ile birlikte yakılır; Bismillâhirrahmanirrahim. Lâ Feta İllâ Ali, Lâ Seyfe İllâ Zülfikar. Yaratanın nuru aşkına; Ya Allah... Ya Allah... Ya Allah. Bu niyazın Alevilik felsefesi ile hiç alakası yokturbu dediğini anlamadım açabilirmisin rica etsem ? yada tüm alevi kültürü buna katılıyormu ?

İnsan düşünmez mi ki, o hiçbir şey değil iken biz onu yoktan yarattık. (Meryem 67)

kozmoloji gerçekler ile nass-ı kelam gerçekleri arasında bilim ve tevil konuşur can natıkta hakk ta budur...
Olmayan şey var olmaz.Hakk vardı ki hakkın tüm izdüşümleri kendi içinden içe ve dışın vucudunu ayan etti...

Hakkın sonradan aklına bunlar gelmiş geçmiş zaman ve geleçek zaman...
o zaman hakk sıfatı ve ilahlığı biter...
ayeti hangi fıtrata ve öğretiye göre aldığına bakaçaksınız...
anlaşılır bir cevap ayrıcada bir ara fırsat bulursan karalarım...
Sponsor Reklamlar

kristal bunu beğendi.
HURUFİCAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 20.10.12   #6
Cem Sultan
Avatar mevcut degil.
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: dünya
Mesajlar: 218
Rep Puani : 30
Standart Cevap: Cem yalanları-doğruları bakış-1


Degerli can yazınızdaki bazı noktalara cevap vermek gerekmekte sizin sıralamanızla gidecegim

1- Kırklar ruhani bir kattadır o sebeple Hasan ve Hüseyin dahil hepsi ruhsal olarak orada bulunmaktadır. Nasıl ki peygamber ruhsal olarak miraca cıktı ise.

2- Selman da yine ruhsal boyutta kırkların icindedir. Öz varlık olarak bakmalısınız. Nasıl ki Ali ilahi nurun bir yansıması ise Selman'da 40lardaki bir nurun yeryüzüne yansımasıdır.

3- Cem ibadeti bilindigi üzere her persembe aksamı yapılır. Dini acıdan günes battıktan sonra diger güne gecilmis sayıldıgından (örnegin persembe gecelerine cuma aksamı denir) persembe aksamı yapılan cemler CUMA ibadetidir. Cuma ibadetini toplu bir sekilde cuma günü girer girmez yapar aleviler, sunniler ise cuma ibadetini bizden cok sonra öglen yaparlar camilerde.
Ayrıca alevilerde de günes dogarken ve batarken dua etme gelenegi yani ibadeti vardır.

4- Peygamber ilk basta yahudi kıblesine dogru ibadet ederken söylentilerden rahatsız olup baska yönlere dönmeye baslamıstır. Bunun üzerine Bakara 142 iner, "İnsanlardan bir kısım beyinsizler: Yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir? diyecekler. De ki: Doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir. Ama peygamber yinede bir düzen tutturamaz ve bu sebeplede BAKARA 144 iner ve söyle der, (Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir.

Simdi Bakara 144 indikten sonra Allah dogu ve Batıyı sahiplenmekten vazgecti kimse diyemez yani her yön halen onundur yüz nereye dönerse dönsün hep onadır.

Kabe olayına gelirsek. Kabe ici bos tas duvarlardır. Orada secde ederken kabeye mi secde ediyorsunuz? Bu sirk olur öyle degil mi. Özü yani manayı kacırmak olur. Ayrıca kabeyi ortadan tutup kaldırırsak insanlar yüz yüze secde ediyor olur aynı alevilerin yaptıgı gibi. Alevilerin ortasında bir tek kabe yoktur cünkü gerekte yoktur, kimse tas duvarlara secde etmiyor sonuc olarak.

5- Allah Kuran'da icinde fitne fesat olan yerlerde ibadet etme diye emretmistir, bizler mantar gibi cemevi dikemedigimiz icin aynı seyi farklı bir sekilde uyguluyoruz. cemevini degistirmektense fitne fesat yada cürük kisiyi iceri almıyoruz. Aynı mantık.

6- Kırklar hikayesini biliyorsunuzdur ilk defa imam Caferi Sadık bahsetmistir Buyrukta ve İmam Caferi Sadık takriben 702–765 yıllarında yasamıstır . Orada kadın erkek hepsi bir semah dönmüstür. İmam yoktur sadece basta oturan Ali vardır. Kimse kimsenin arkasına gecmez.


10- Dem kelimesinin icki anlamı vardır ama bunun alkollü icki oldugu nerden cıkmaktadır? 40lar hikayesinde 1 üzüm tanesini sıkarlar ve hemen ardından icerler bu onun alkollü oldugunu göstermez. Sadece kırmızı üzüm suyudur. Kaldı ki dem kelimesinin kan anlamıda vardır!!

12- imamları takip eden Namaz kılar diyen kisiler bi hayli arttı. Peki bu imamlar namaz kıldıkları icin mi sürekli öldürüldüler? Bir müslüman bir müslüman kardesine niye bunu yapsın? Madem imamlar öyle anlattıgınız gibi namazında niyazında orucunda idi neden katledildiler hep?

Ayrıca bizim ocagımız anadoluya Horasan'dan gelen en son ocaktır diyebilirim ve dedelerimin dedelerinin dedeleri vs cem ibadetini bastan sona Horasandan biliyordu. Hic biri türkiyeye geldiginde ögrenmedi cem yapmayı. Olay Anadolu eksenli degildir kesinlikle.

14- Üc kere ya Allah diye mum yakan görmedim ama varsa da evet bu yanlıs.

15- "Allah Muhammed Ali" gibi üclemeler her inanısta vardır. Adının ne oldugundan cok neyi sembolize ettikleri önemlidir. Alevilikte de bu "Allah Muhammed Ali" seklindedir. Bunu pirlerimiz korkularından yaptı demek onları birer korkak yapar ki onlar bu yol icin canlarını seve seve vermistir böyle bir takiye yapma ihtiyacları yoktu.

16- Hadisten dah afazlası var, bizzat Rabbin kendi ayeti vardır. Zebur'da mezmurlar 150'de sazlı sözlü defli müzikli ibadet edilmesini ister Rab. Aleviler 4 kitaba bir baktıkları icin bunu secmis olsalar gerek ibadet icin.

Mez.150: 1 RAB'be övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun! Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O'na!
Mez.150: 2 Övgüler sunun O'na güçlü işleri için! Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
Mez.150: 3 Boru çalarak O'na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!
Mez.150: 4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun! Saz ve neyle O'na övgüler sunun!
Mez.150: 5 Zillerle O'na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!
Mez.150: 6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!

18- yezit'e (lanet olsun ona) lanet okumayı Hacı Bektas Veli sart kosmustur ve sonradan eklenmistir zaten. Adına Tebella ve Teberra demistir ve bunu yapmayan alevi degildir demistir.

19- 40lar cemi ile normal cemi karıstırıyorsunuz. 40lar cemi ruhsal boyutta olmustur o sebeple herkes tam olarak oradadır, normal cem ise günlük hayatta evlerde yapılıyordu. Hatta peygamber kendi evindeki mescide acılan tüm kapıları bir süre sonra kapattırmıstır İmam Ali'nin kapısı haric. Bunun üzerine diger sahabeler peygambere darılmıstır ve niye Ali'nin kapısı haric bizim kapılarımız kapatıldı ve mescide girisimiz engellendi diye sorduklarında peygamber bunu Allah'ın istedigini söylemistir. İste peygamber ve imam Ali kimselerin görmesini istemedikleri gizli bir ibadet yapıyorlardı.

20- Buyrugu bir cırpıda sildiniz peki size gelene kadar buyruktan büyük alevi ulularının haberi yokmuydu? madem bu kitap yalan niye mesela Pir Sultan yada baska biri bu kitap yalandır dememis? Hadi diyelim iddianız dogru olur olur ya ama o tarihlerde böyle bir kitap basılmıs ve niye ehlibeyt soyundan gelen veya imam Cafer'in cevreside bulunanlar buna karsı cıkmamıs iftira diye? Hadi bunuda yapmadılar diyelim yinede o tarihlerde sunni islam anlayısına bu kadar ters gelebilecek bir kitabı kim yazmıs olabilir? Yüzyıllar sonra anadoluda alevi diye bir kitle cıkacak hadi ben simdiden onlara bir kitap yazayım diyen birisi mi olmustur yoksa bu kitap zaten o tarihlerde aleviligin bilindigini mi ispatlar?

21- iyide bunu bilebilme sansımız yok ki.. bugün bile Kul himmetin musahibi kim bilen varmı? Yada Mevlananın bile müsahibini bulmam benim ne kadar cok zamanımı almıstı bir de o tarihlerden bahsediyoruz. Varsa da bilebilmek cok zordur bunu, ama olmadıgınıda kesin bir sekilde iddia edemeyiz. ayrıca Musahip arapça bir kelimedir bunuda unutmayın bu arada.diger maddeler sunni inanıs üzerine oldugu icin girmedim bile cünkü sunni inanısla bizler farklı yollardan gidiyoruz. Kuranda ibadetin belli bir sekli yoktur ucu acık bırakılmıstır o sebeple sunniler namaz kılmayı tercih eder bizler ise cem yapmayı. Ne onlara laf söyleyebilirim nede onlara kızıp aleviligin ritüellerini degistirebilirim.


Yazınızdaki bir diger önemli husus ise artık islam kılıfı altından cıkalım, artık islamın arkasına saklanmayalım söylemlerinizdir. iyi de bizler ne zaman islamın arkasına saklanmısız? Osmanlı alevileri katlederken her seferinde gayri müslim diye katletti alevileri bu nasıl saklanmak peki? HEr seferinde hep gayri müslim diye katlediliyoruz bu nasıl saklanmak? Demek bizim pirlerimiz pek becerememis islami kılıfa saklanmayı öylemi dicez simdi? Tabikide hic alakası yok. Aleviler islamın arkasına hic bir zaman saklanmadı sonuna kadar savastı ve katledildiler. Eger islamın icine gizlenmis yada saklanmıs olsaydık öldürülmezdik, rolümüzü oynar kurtulurduk ne güzel. Bu yanlıs bir tespit. Hacı Bektas Veli
hararet nardadır sacda değil,
keramet baştadır tac’da değil,
her ne arar isen, kendinde ara,
kudus’ta mekke’de hac’da değil,

derken islamın icine mi saklanmıs simdi? Alevilik asla islamı kullanmadı ölme pahasına olsa bile. Bunu demenizi alevilige ve onca canını verene hakaret sayarım.
Sponsor Reklamlar

Toprak. bunu beğendi.
Cem Sultan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 20.10.12   #7
dAbBe
dAbBe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: Oradan
Mesajlar: 2.176
Rep Puani : 32
Standart Cevap: Cem yalanları-doğruları bakış-1


Bir coklari kirklarin ilk müislüman olan kirk kisiden olustugunu iddia etmis, hatta Ebu Bekiri, Ömeri bile kirklara katmistir. Alevi kaynaklarinda ise ben Hasan ve Hüseyin´in kirklardan olduguna dair bir yaziya rastlamadim. Hz.Muhammedin miracdan dönüsünde kirklara ugramasinin anlatildigi yazilarda Hz.Ali ve Selman´dan baskasinin ismine rastlayamadim. Kirklardan biri olan Selman´in da, Selman Farisi oldugu süpelidir.

Muhiddin Arabi Futuhati mekkiye isimli kitabinda dünya da 300 ermis bulundugu ve bunlara 300 ler denildigini, kirklardan birinin terfi etmesi yada herhangi bir sebeple düsürülmesi, ölmesi halinde 300 lerden birinin 40 lardan eksilen yere getirildigini anlatir. Acikcasi ona göre 40 lar her cagda degismektedir. Yine kirklarin üstünde 7 ler, onun üstünde 3 ler ve en tepede tüm yetkilerin elinde oldugu kutup vardir.
Sponsor Reklamlar

Cem Sultan bunu beğendi.
dAbBe isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 20.10.12   #8
Cem Sultan
Avatar mevcut degil.
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: dünya
Mesajlar: 218
Rep Puani : 30
Standart Cevap: Cem yalanları-doğruları bakış-1


dAbBe can, evet dünyasal sistem böyle ama dünyasal sistem zaten evrensel sistemin bir kopyasıdır. Yani Muhiddin Arabi ruhaniligin fizik alemdeki yansımasını anlatıyor.
Sponsor Reklamlar

dAbBe bunu beğendi.
Cem Sultan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 21.10.12   #9
HURUFİCAN
HURUFİCAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2009
Mesajlar: 104
Rep Puani : 0
Standart Cevap: Cem yalanları-doğruları bakış-1


Cem Sultan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Degerli can yazınızdaki bazı noktalara cevap vermek gerekmekte sizin sıralamanızla gidecegim

1- Kırklar ruhani bir kattadır o sebeple Hasan ve Hüseyin dahil hepsi ruhsal olarak orada bulunmaktadır. Nasıl ki peygamber ruhsal olarak miraca cıktı ise.

2- Selman da yine ruhsal boyutta kırkların icindedir. Öz varlık olarak bakmalısınız. Nasıl ki Ali ilahi nurun bir yansıması ise Selman'da 40lardaki bir nurun yeryüzüne yansımasıdır.

3- Cem ibadeti bilindigi üzere her persembe aksamı yapılır. Dini acıdan günes battıktan sonra diger güne gecilmis sayıldıgından (örnegin persembe gecelerine cuma aksamı denir) persembe aksamı yapılan cemler CUMA ibadetidir. Cuma ibadetini toplu bir sekilde cuma günü girer girmez yapar aleviler, sunniler ise cuma ibadetini bizden cok sonra öglen yaparlar camilerde.
Ayrıca alevilerde de günes dogarken ve batarken dua etme gelenegi yani ibadeti vardır.

4- Peygamber ilk basta yahudi kıblesine dogru ibadet ederken söylentilerden rahatsız olup baska yönlere dönmeye baslamıstır. Bunun üzerine Bakara 142 iner, "İnsanlardan bir kısım beyinsizler: Yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir? diyecekler. De ki: Doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir. Ama peygamber yinede bir düzen tutturamaz ve bu sebeplede BAKARA 144 iner ve söyle der, (Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir.

Simdi Bakara 144 indikten sonra Allah dogu ve Batıyı sahiplenmekten vazgecti kimse diyemez yani her yön halen onundur yüz nereye dönerse dönsün hep onadır.

Kabe olayına gelirsek. Kabe ici bos tas duvarlardır. Orada secde ederken kabeye mi secde ediyorsunuz? Bu sirk olur öyle degil mi. Özü yani manayı kacırmak olur. Ayrıca kabeyi ortadan tutup kaldırırsak insanlar yüz yüze secde ediyor olur aynı alevilerin yaptıgı gibi. Alevilerin ortasında bir tek kabe yoktur cünkü gerekte yoktur, kimse tas duvarlara secde etmiyor sonuc olarak.

5- Allah Kuran'da icinde fitne fesat olan yerlerde ibadet etme diye emretmistir, bizler mantar gibi cemevi dikemedigimiz icin aynı seyi farklı bir sekilde uyguluyoruz. cemevini degistirmektense fitne fesat yada cürük kisiyi iceri almıyoruz. Aynı mantık.

6- Kırklar hikayesini biliyorsunuzdur ilk defa imam Caferi Sadık bahsetmistir Buyrukta ve İmam Caferi Sadık takriben 702–765 yıllarında yasamıstır . Orada kadın erkek hepsi bir semah dönmüstür. İmam yoktur sadece basta oturan Ali vardır. Kimse kimsenin arkasına gecmez.


10- Dem kelimesinin icki anlamı vardır ama bunun alkollü icki oldugu nerden cıkmaktadır? 40lar hikayesinde 1 üzüm tanesini sıkarlar ve hemen ardından icerler bu onun alkollü oldugunu göstermez. Sadece kırmızı üzüm suyudur. Kaldı ki dem kelimesinin kan anlamıda vardır!!

12- imamları takip eden Namaz kılar diyen kisiler bi hayli arttı. Peki bu imamlar namaz kıldıkları icin mi sürekli öldürüldüler? Bir müslüman bir müslüman kardesine niye bunu yapsın? Madem imamlar öyle anlattıgınız gibi namazında niyazında orucunda idi neden katledildiler hep?

Ayrıca bizim ocagımız anadoluya Horasan'dan gelen en son ocaktır diyebilirim ve dedelerimin dedelerinin dedeleri vs cem ibadetini bastan sona Horasandan biliyordu. Hic biri türkiyeye geldiginde ögrenmedi cem yapmayı. Olay Anadolu eksenli degildir kesinlikle.

14- Üc kere ya Allah diye mum yakan görmedim ama varsa da evet bu yanlıs.

15- "Allah Muhammed Ali" gibi üclemeler her inanısta vardır. Adının ne oldugundan cok neyi sembolize ettikleri önemlidir. Alevilikte de bu "Allah Muhammed Ali" seklindedir. Bunu pirlerimiz korkularından yaptı demek onları birer korkak yapar ki onlar bu yol icin canlarını seve seve vermistir böyle bir takiye yapma ihtiyacları yoktu.

16- Hadisten dah afazlası var, bizzat Rabbin kendi ayeti vardır. Zebur'da mezmurlar 150'de sazlı sözlü defli müzikli ibadet edilmesini ister Rab. Aleviler 4 kitaba bir baktıkları icin bunu secmis olsalar gerek ibadet icin.

Mez.150: 1 RAB'be övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun! Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O'na!
Mez.150: 2 Övgüler sunun O'na güçlü işleri için! Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
Mez.150: 3 Boru çalarak O'na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!
Mez.150: 4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun! Saz ve neyle O'na övgüler sunun!
Mez.150: 5 Zillerle O'na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!
Mez.150: 6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!

18- yezit'e (lanet olsun ona) lanet okumayı Hacı Bektas Veli sart kosmustur ve sonradan eklenmistir zaten. Adına Tebella ve Teberra demistir ve bunu yapmayan alevi degildir demistir.

19- 40lar cemi ile normal cemi karıstırıyorsunuz. 40lar cemi ruhsal boyutta olmustur o sebeple herkes tam olarak oradadır, normal cem ise günlük hayatta evlerde yapılıyordu. Hatta peygamber kendi evindeki mescide acılan tüm kapıları bir süre sonra kapattırmıstır İmam Ali'nin kapısı haric. Bunun üzerine diger sahabeler peygambere darılmıstır ve niye Ali'nin kapısı haric bizim kapılarımız kapatıldı ve mescide girisimiz engellendi diye sorduklarında peygamber bunu Allah'ın istedigini söylemistir. İste peygamber ve imam Ali kimselerin görmesini istemedikleri gizli bir ibadet yapıyorlardı.

20- Buyrugu bir cırpıda sildiniz peki size gelene kadar buyruktan büyük alevi ulularının haberi yokmuydu? madem bu kitap yalan niye mesela Pir Sultan yada baska biri bu kitap yalandır dememis? Hadi diyelim iddianız dogru olur olur ya ama o tarihlerde böyle bir kitap basılmıs ve niye ehlibeyt soyundan gelen veya imam Cafer'in cevreside bulunanlar buna karsı cıkmamıs iftira diye? Hadi bunuda yapmadılar diyelim yinede o tarihlerde sunni islam anlayısına bu kadar ters gelebilecek bir kitabı kim yazmıs olabilir? Yüzyıllar sonra anadoluda alevi diye bir kitle cıkacak hadi ben simdiden onlara bir kitap yazayım diyen birisi mi olmustur yoksa bu kitap zaten o tarihlerde aleviligin bilindigini mi ispatlar?

21- iyide bunu bilebilme sansımız yok ki.. bugün bile Kul himmetin musahibi kim bilen varmı? Yada Mevlananın bile müsahibini bulmam benim ne kadar cok zamanımı almıstı bir de o tarihlerden bahsediyoruz. Varsa da bilebilmek cok zordur bunu, ama olmadıgınıda kesin bir sekilde iddia edemeyiz. ayrıca Musahip arapça bir kelimedir bunuda unutmayın bu arada.diger maddeler sunni inanıs üzerine oldugu icin girmedim bile cünkü sunni inanısla bizler farklı yollardan gidiyoruz. Kuranda ibadetin belli bir sekli yoktur ucu acık bırakılmıstır o sebeple sunniler namaz kılmayı tercih eder bizler ise cem yapmayı. Ne onlara laf söyleyebilirim nede onlara kızıp aleviligin ritüellerini degistirebilirim.


Yazınızdaki bir diger önemli husus ise artık islam kılıfı altından cıkalım, artık islamın arkasına saklanmayalım söylemlerinizdir. iyi de bizler ne zaman islamın arkasına saklanmısız? Osmanlı alevileri katlederken her seferinde gayri müslim diye katletti alevileri bu nasıl saklanmak peki? HEr seferinde hep gayri müslim diye katlediliyoruz bu nasıl saklanmak? Demek bizim pirlerimiz pek becerememis islami kılıfa saklanmayı öylemi dicez simdi? Tabikide hic alakası yok. Aleviler islamın arkasına hic bir zaman saklanmadı sonuna kadar savastı ve katledildiler. Eger islamın icine gizlenmis yada saklanmıs olsaydık öldürülmezdik, rolümüzü oynar kurtulurduk ne güzel. Bu yanlıs bir tespit. Hacı Bektas Veli
hararet nardadır sacda değil,
keramet baştadır tac’da değil,
her ne arar isen, kendinde ara,
kudus’ta mekke’de hac’da değil,

derken islamın icine mi saklanmıs simdi? Alevilik asla islamı kullanmadı ölme pahasına olsa bile. Bunu demenizi alevilige ve onca canını verene hakaret sayarım.

Sözde eleştirilerinize ait konuya tek tek yazarak cevapladım. Lakin yanlışlıkla sildim.Zatialinize tek tek cevap vereceğim.Şunu söyleyebilirim ki aktarımınız da, tarih, metod ,mit hakk aleviğili acısından elle tutulacak bir yan göremedim...
Sponsor Reklamlar

Cem Sultan bunu beğendi.
HURUFİCAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 21.10.12   #10
Cem Sultan
Avatar mevcut degil.
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: dünya
Mesajlar: 218
Rep Puani : 30
Standart Cevap: Cem yalanları-doğruları bakış-1


HURUFİCAN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Sözde eleştirilerinize ait konuya tek tek yazarak cevapladım. Lakin yanlışlıkla sildim.Zatialinize tek tek cevap vereceğim.Şunu söyleyebilirim ki aktarımınız da, tarih, metod ,mit hakk aleviğili acısından elle tutulacak bir yan göremedim...

Allah'ın isine karısmam ama bilimsel bir sekilde konuları irdelemeye her zaman acıgımdır buyrun ne zaman isterseniz yazın..
Sunuda belirtmeliyim ki yazdıklarım asıl sizin sözde elestirilerinize bir karsılıktı, yoksa salt elestiri olsun diye yazmadım.
saygılar...
Sponsor Reklamlar

Deniz ve Toprak. bunu beğendiler.
Cem Sultan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
alevilere bakış edi Öneri, Şikayet, Soru ve İstekleriniz 4 07.02.11 22:49
Anadolu Aleviliğine Kısa Bir Bakış hasan Alevi Kültürü 0 07.12.09 12:06
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2