Sponsor Reklamlar


Ağaç Şeklinde Aç1Beğeni
  • 1 gönderen kalendercan

 
Seçenekler
Alt 12.04.14   #1
kalendercan
Avatar mevcut degil.
Yeni Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2013
Nereden: ankara
Mesajlar: 20
Rep Puani : 20
Standart Sakka suyunun ayet ve duasi


SAKKA SUYU DUASI 1502 DE SAFAVİ DEVLETİNİ KURAN ŞAH HATAYİ ALEVİ CEM HİZMETLERİNİDE BİR DÜZENE KOYAR ANADOLUDA ONUN YAZDIĞI SAKKA SUYU DUASINI GÜNÜMÜZ TÜRKCESİ İLE DÜZENLEYEREK BİLGİNİZE SUNUYORUM
CEMDE SAKKA SUYU HİZMETİ AYETLERİ DAĞITIMI VE DUALARI
düzenleyen hazırlayan ve yazan MUSTAFA GÜNEY

Cemde 12 hizmetin en son hizmeti olan Sakka suyu dağıtımı için görevli elinde bir tas su ile meydana çıkar dara durur ve
DEDE ‘ye GAYRİ HİMMET PİRİM der dede izin verince okumaya başlar
Destur-u Şah, Gerçeğe Hüü!

Allah Allah!
Nurdan kadeh elimde,
Sakidir Kevser Gölünde.
Şah Hasan-Hüseyin kavlinde,
Ey şems-i din, gam yeme.
Şükürler olsun bu deme.
Salavatı dilden koyma.
Verelim Muhammed Mustafanın gül cemaline Ve Ehl-i Beyt'ine salavat.”

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED
Saka suyu ayeti olarak secde 8 ayetini
<-Summe ceale neslehu min sulâletin min mâin mehîn(mehînin).SECDE-8:
<Sonra onun neslini, basit bir suyun özünden (nutfeden )yarattı.SECDE-8:

SAKKA BU AYETİ OKUYABİLİR

<-Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır.
Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir.
Ve orada, muhtevası zencefil olan kadehler sunulur.orada “selsebîl” diye isimlendirilen bir pınar vardır.( insan 15 – 18)
<Âliyehum siyâbu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullû esâvira min fıddah(fıddatin), ve sekâhum rabbuhum şarâben tahûrâ(tahûren).(insan 21 )

<-Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir şarab içirdi..insan 21

İnsan süresi 25 ve 26 ‘ncı ayetlerini okur
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
<-Vezkurisme rabbike bukreten ve asîlâ(asîlen).
Ve minel leyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tavîlâ(tavîlen) insan suresi 25 -26 )
<<-Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret.Ve artık, gecenin bir kısmında’da O'na secde et. Ve geceleyin uzun uzun O'nu tesbih et.(İNSAN SURESİ (25-26)
21/ENBİYÂ-30: E ve lem yerellezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ retkan fe fetaknâhuma, ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy(hayyin), e fe lâ yu’minûn(yu’minûne).
<-
İnkâr edenler (kâfirler), semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra Biz, o ikisini (birbirinden) ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmazlar mı?
21/ENBİYÂ-30:

SAKKACI AYETLERDEN BİRİNİ VEYA HEPSİNİ OKUDUKTAN SONRA

Destur-u Şah, Gerçeğe Hüü!
Şehitler şehidi ya Hüseyin
Bize ihsan eyle ,
Derdimize derman sendedir.
Derman eyle ya Hüseyin
Aşkınla saka içenlere
Kıl abı hayat ya Hüseyin


Nurdan kemer belimde
Altın tasım elimde
Doldurmuşsun Kevser gölünden
Dedi bu sudan kim içer
Ehli müminler içer
Küllü günahından geçer

Rüyada gördüğün cennet bağıdır
Aşıkların Sadıkların yeridir
Şah Hüseyin saka suyu dağıtır
Allah bir Muhammed Ali diyerekALLAH ALLAH
Din Muhammed dinidir
Salli ala seyyidina
Nazik cemaline
Derim Kevser suyunu verenler aşkına
Şahım ali hem saki ,hem baki.
Hem sakka,Hem şehsüvar,
Hem nefsi resulullahtır.
Kainatın aynıdır.
Kimseler bilmez bu sırrı
Hak bilir pervendigar
Arş yarıla çıka gele düldür
Ebr ile hem bile
Ey havariç gel yola hakkı dinle .
eyleme şaha inkar
ya ali çeşmi beden saklasın Halık seni
O gevher harmanında sen kalıpsın yadigar
Dedilerki şu cihanın nuru kimdir
Kim ola Şah hasan şah Hüseyin
Ali aba adı kaldı girdigar
Biz şahın mecnunuyuz
Şah bize Leyla göründü
Eşiğinde bunca yüz yıl
Olmuşuz tozlu gübar ya ali
Cömertler cömerdi sensin
Ey emiril mümin
Cömertliğin şanı budur
Dedi kamber sofra ser
Hasandır nuru çeşmim
Hüseyni kerbelanın askeriyim
Tevella kılmışım ali abaya
Ey havariç gözlerinin hançeriyim
Hakikat ehlinin ser defteriyim
Şah hatayim sen bu vasfı söyle gel
Ya ali şanına gökten okundu
La fetta illa ali la Seyfe illa Zülfikar
Duvazda imam ,çarhta masumu pak
Mey olsun içenlere
Rahmet olsun geçenlere
Her gadayı,her belayı
Def eylesin perverdiğar
Hasan ,hüseyine kast eyledi o yezit
Şahı merdan , sırrı Yezdan ,merdi meydan
Pişivansın ya ali senden medet
Hasan aliye
Hüseyin veliye
Hurşidi cihan
Ahmedi muhtar
Haydarı kerar
Sadık selmanı pak
Kerbelayı deşti kamber
Ser verenler aşkına
Derim pirim sakka ya ali
Hü diyelim içenlere .

Lutfuna muhtacız ihsan eyle ya Hüseyin
Derdimize derman sendedir. ya Hüseyin…
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan
Saki Kevser İmam Hüseyin,
Cennet mekânın olsun İmam Hüseyin


Gözüm yaşım sebil ettim
Pirim sakka ya Hüseyin
Pirim sakka ya hüseeyin
Pirim sakka ya Hüseyin

SAKKACI ELİNDEKİ TASLA MEYDAN OCAĞINA VARIR

Ya Allah ya Muhammed ya Ali diyerek ocağa üç defa suyu döküp
dedeye önce içirir ve dedenin yanındaki 3 cana içirirkende
Bir yudum su veririm İmam Hasan , imam Hüseyin aşkına"
HÜ AŞK OLSUN İÇENLERE
RAHMET OLSUN GEÇENLERE
YUH MÜNKİRE LANET YEZİDE
GÖZÜM YAŞIM SEBİL ETTİM
PİRİM SAKKA YA HÜSEYİN
Dedebabaya içirir.ve falakadaki tüm canlara içirir ve bu sırada mersiyeleri okumağa devam eder.

Nur ola, sır ola, kalbe gevher ola.Dertlere deva, hastalara şifa, borçlara eda ola. Dil bizden, kerem Hazret-i Hüseyn-i Kerbela’dan ola.

BU MERSİYELERİ OKUMAĞA DEVAM EDER VEYA İMAM HÜSEYİN İÇİN YAZILAN AĞITLARDAN BİRİNİ OKUYABİLİR


İsmi pakın için zikredeni
zulmette asla koma
senin aşkınla sakka içenlere
kıl ab-u hayat ya Hüseyin…

“Geçmişiz biz can-ü baştan Hak erenler aşkına


Hakk’ı Can gözüyle görenler aşkına


Kerbela’da su içmeden can verenler aşkına


Gözüm yaşın sebil ettim , için İmam Hüseyin aşkına


Saka falakadaki tüm canlara içirdikten sonra
Sakka tekrar dedeye gider ve dede ona (sakkaya )içirir. Tekrar dara durup

Surretül aynı Habibi kibriyasın ya Hüseyin
Nur-u çeşmi Şahı Mürtezasın ya Hüseyin

Hem ciğer pare-i zühre Fatma Hayrunisa
Ehl-i Beyt’i mücteba Ali abasın ya Hüseyin

Vedduha veley denildi veladdin hakkında
Cüz-i zati padişahı enbiyasın ya Hüseyin

Sana gönül ile dokunan hiç ummasın marifet
Gonca-i gülşen sarayının kibriyasın ya Hüseyin

Ehl-i mahşerde deşti Haydar’dan içerken Kevser’i
Sen susuzlukla Şehid-i Kerbela’sın ya Hüseyin

Kıl Arif’e şefaat ceddin Muhammed aşkına
Ruz-i mahşerde makbul-û ricasına ya Hüseyin

Dervişim dergahına yüzüm süre(rim)
Gelmişiz kapına boş çevirme bizi ya Hüseyin

Rahmet olsun yoluna can verenlere
İmanları yüce olsun hepsinin ya Hüseyin

Tüm sevenlerine mahşerde yardım et
Mahşer gününde bizleri çaresiz koyma ya hüseyin

Bizlere yardım kıl iki arada bırakma
Kevser şarabı ile bizleri sula o gün ya Hüseyin


Sad hazaran lanet olsun
Ey münafık senin canına
Ben demedim bunu
Hak buyurdu senin şanına
Ümmetiyim dersin
Salavat verirsin muhammede
Aliye ne amel ahdine peymanına
Ali hazretlerinden ,ali soyundan, aliyi sevenlerden, adavatı kesmedin
Ey havariç şefaati kimden umasın
Yuh senin cürmüne isyanına
Senki elli kere,yüz kere ,bin kere, yüzbin kere , hacca gitsen
Suçsuz yere kestiğin mazlumların kanları elindedir
Asla Kabul olmaz tavafın
Arafatta kurban kessen
Kurt düşer kurbanına
Ey azazil Ahsen-i Takvim’i inkar eyledin
Yuh senin o çürük fasık imanına
Lahmike lahmi
Demmike demi
Cismike cismi
Ruhike ruhi hadisine
İnandın iman etmedin
Ta o zamandan beri
Karışmadı kanım kanına
Şah haytayım sen
Şahı sevenlerden ol
O şah keremler kanidir
Kalmaya fil cümlemizin noksanına
Derim urum erenlerinin aşkına
Kerbelada susuz can verenler aşkına
Geçmisiz biz can ve başdan yolumuz aşkına
Gözüm yaşın sebil ettim şah-î şehidan aşkına".
Hakkı can gözüyle görenler aşkına
Ya ilahi muradımızı ver İki cihan serveri ol Muhammed Mustafanın aşkına
Saki Kevser aliyyel murtezanın aşkına
Hem Hatice Kübra ,fatıma-tu Zehra , hayrünnisanın aşkına
İmam hasan şah imam Hüseyin deşti kerbela aşkına
İmam Zeynel aba, Muhammed bakır
İmam Caferi sadık ,musa-i kazım ,Alirızanın aşkına
İmam taki, Ali naki ,hem hasanül askeri
İmam Muhammed mehdi sahip livanın aşkına .
On dört masumu pak ,on yedi kemerbestler aşkına
Erenlerin ,ermişlerin
Evliyanın ,Enbiyanın aşkına
Hazreti hünkar hacı bektaşı veli aşkına

Sonsuza kadar içilsin ,dökülsün,saçılsın
Ali abanın aşkına
Ey canlarım gardaşlarım
Mümin müslüm bacılarım
Allahı bir bilelim
Ali abayı sevelim
Verelim muhammedin gül cemaline salavat
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN
VE ALA ALİ MUHAMMED

Evveli hû diyelim, ahırı hû diyelim,
Lânet Yezid’in canına gerçeğe hû diyelim.

Hatayım handan gelir, ceset candan gelir,
Bu yola meyil veren ser verir, serden gelir.

Hatayım uluya gider, uludan uluya gider,
Gafil olman Erenler, Bu yol Şah-ı Merdan Ali’ye gider.

Hatayım hak çağında, Hak gönül alçağında,
Yüz bin Kâbe yapmaktır bir gönül kapısında.

Hatayım han oğludur, edep erkân yoludur
Bu yola meyil vermeyen Şimir Mervan oğludur.
.


Sakka ocağa gider bir avuç suyu havaya atıp
GÖKTEN HAYIRLI RAHMET .YERDEN FEYZİ BEREKET VER ALLAH ALLAH
Sakka dedeye varır ve bir tutam suyu yüzüne doğru serper ve diğer tüm canlara serperken
Cenneti aladan gelir bu su
Vasıl olan dökülür imam hüseyinin
Gözünün yaşından
Üstüne düşen kurtulur
Cehennemin narından

Ya ilahi şefaat kıl zerresi üstüne düşene iki cihanda muradlarını ver Allah Allah
Tüm canlara serper sonra gözcüye tası verir gözcüde ona serper ve sakkacı dedeye doğru dara durup :


Ber Cemal-i Muhammed ber Kemal-i İmam Hasan ,Şah Hüseyin Ali Ra Bülend'e salâvat... Diyelim Allah Allah!.."
ERENLER MÜRVET"
SAKKA DEDEDEN DUASINI ALIR YERE NİYAZ EDEREK YERİNE GEÇER

YA ALLAH YA MUHAMMED YA ALİ
LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULAH ALİYYUL VELİLULLAH
ALLAH EYVALLAH

<-Tüm iman edenlere dünya ve ahirette merhaba..! (Sâd: 61)

mustafa güney
Sponsor Reklamlar

kristal bunu beğendi.
kalendercan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Bir İki Ayet Deniz Dini Konular 4 20.02.13 22:48
Formülü tutmayan ayet ebruaksoy Dini Konular 27 19.12.12 17:26
Ayet ve hadislerde imamet yozgatli yigit 12 İmamlar 6 01.07.10 08:04
Cenaze Duasi Alevi Alevi Duaları 0 07.01.10 21:01
kurban tekbir duasi Alevi Bagcilar cemevi 0 11.09.09 01:32
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2