Sponsor Reklamlar


Almanya`da üç Eyalette daha Alevilik dersleri başladı!

 Alevilik ve Aleviler /Ana Forum Katagorisinde ve  Alevi'lik Dersleri Forumunda Bulunan  Almanya`da üç Eyalette daha Alevilik dersleri başladı! Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

Ağaç Şeklinde Aç1Beğeni
  • 1 gönderen Alevi

 
Seçenekler
Alt 05.09.09   #1
Alevi
Alevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıbrısl�
Kurucu
Üyelik tarihi: Aug 2009
Nereden: Schweiz(isvicre)
Yaş: 36
Mesajlar: 4.784
Rep Puani : 199
Standart Almanya`da üç Eyalette daha Alevilik dersleri başladı!


Almanya`da üç Eyalette daha Alevilik dersleri başladı!

TARAFINDAN: ISMAIL KAPLAN, AABF EĞITIM SORUMLUSU

Alevilik Derslerine ilk önce Berlin`de 2002 yılında ve daha sonra sıra ile Baden-Württemberg`de 2006 yılında ve 2008 Ağustosundan itibaren de , Kuzey Ren- Vestfalya(NRW), Hessen ve Bavyera Eyaletlerinde verilmeye başlandı.


Eylül 2008Alevilik Dersleri tüm Alevilerin kazanımı

Son aylarda; Türkiye`de zorunlu din derslerinde Sünnileştirilmeye çalışılan Alevi öğrencilerin bu derslerden muaf edilmeleri için eylemler yapılmaya başlandı. Alevi çocukların asimilasyon kıskacından kurtulmaları için; Sünni içerikli din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması birinci adımdır. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile zorunlu din derslerinin insan haklarına tecavüz olduğu belgelendi.

Ancak, din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması, Alevi çocuklarının din dersine girmeyip ortada kalma sorunlarını çözmez. Eğer alternatif çözüm üretilemezse; Alevi çocuklarına çevre ve arkadaş baskıları sonucu; pratikte onların büyük bölümü bu derslere yeniden devam etmeye mecbur kalacaklardır.

Gerçek çözüm; içeriğini Alevi örgütlerinin onayı ile Alevi eğitimcilerin belirleyecekleri “Alevilik dersleri” olacaktır. Bu dersler Sünni içerikli derslere paralel olarak yürütülmelidir. Alevi ailelerin yoğun olduğu bölgelerde bunu organize etmek son derece kolay ve masrafsız olacaktır. Alevi öğrencilerin az olduğu bölgelerde öğleden sonraları ve yakın okullardan toplanarak bu ders gerçekleşebilecektir. Alevilik dersleri aynı zamanda Alevi öğretmenleri demektir. Türkiye eğitim sisteminde Alevilerin dolaysıyla Aleviliğin yer edinmesi; eşit haklara kavuşmamızın en başta gelen çözümüdür.

Bu çözüm hayal değildir. Almanya`da bu çözüm şu anda yürürlüğe girmiştir bile. Bu yazımda Almanya`da Alevilik derslerinin gerçekleşmesinde kat edilen mesafeyi ve Alevilik derslerinin niteliği konusunda okurları aydınlatmak istiyorum.Giriş

Almanya`daki Alevilerin bir rüyası daha gerçek oldu. Alevi örgütlenmesinin ana nedeni olan; Aleviliği gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir aşama yapılarak Batı Almanya Eyaletlerinde sıra ile Alevilik dersleri verilmeye başlandı.

AABF- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu; Alevilik Dersleri için 2000 yılında sıra ile Baden Württemberg (11.03.00), Hessen (17.03.00), Berlin (06.05.00), Bayern (19.09.00) ve 20.06.2001 tarihinde de NRW Eyaletlerine, hazırlamış olduğu Ders Programı Taslağı ile birlikte dilekçe vermişti. Aralık 2001 de NRW, Hessen, Baden-Württemberg ve Bayern ortaklaşa karar vererek AABF ve Alevilik konusunda iki bilirkişi raporu hazırlatma görevi verdiler.

Aralık 2004 tarihinde Prof. Spuler-Stegemann ve Prof. Muckel`un hazırladıkları Alevilik raporları açıklandı. Bu raporlarda; Alevilik İslam kökenli kendine özgü bir inanç olup okullarda başlı başına bir ders olarak okutulabileceği ve AABF`nin, Almanya`daki Alevilerin bir inanç örgütü olduğu sonucuna varıldı. En küçük bir şüpheye yer vermeyen bu sonuçları dikkate alan eğitim bakanlıkları, Alman Anayasası`nın 7.3 maddesi gereğince AABF ile birlikte Alevilik derslerinin alt koşullarını oluşturmak için görüşmelere başladı.

Bilindiği gibi; Almanya`da din dersleri, “Alman Anayasası”nın 7.3 maddesinde da açık olarak dini toplumların ders programı ve organizasyona katılımı ile mümkündür. Din derslerinin içeriğini belirleme yetkisi cemaatlerindir ve içeriğinden sorumlu da o inanç toplumun kurumudur. Alman Anayasası, dini grupların hangi koşullarda cemaat oluşturabileceklerini ve hangi durumlarda bu toplumların anayasal statü kazanacaklarını belirlemiştir. Devlet dini cemaatlerin işine karışmaz. Dini cemaatler de devletin şeklini, anayasasını –kendi inanç özgürlüklerini kaybetmeden- kabul etmek zorundadırlar. İnananlar, kendi dini cemaatlerini kimlerle kuracaklarına ve inançlarını nasıl belirleyeceklerine kendileri karar verir; bu hak devletin dışında tamamen kişilerin kendi anayasal haklarıdır.

Almanya Eyaletlerinde verilen Alevilik Dersleri bu yasal temel çerçevesinde verilmektedir.

Alevilik Dersleri ilk önce Berlin`de 2002 yılında başladı ve daha sonra sıra ile Baden-Württemberg`de 2006 yılında ve 2008 Ağustosundan itibaren de , Kuzey Ren- Vestfalya(NRW), Hessen ve Bavyera Eyaletlerinde verilmeye başlandı.Alevilik dersleri, Almanca dilinde ve sınıf geçmeli bir ders olup, okul ders planında diğer derslerle aynı düzeydedir (ordentliches Fach). Alevilik derslerine, AKM üyesi olsun ya da olmasın; her Alevi ailenin çocuğu isteğe bağlı olarak katılabilecektir. Karışık evliliklerden doğan çocuklar da bu derslere isteğe bağlı olarak katılabilmektedirler.Alevilik Dersleri için Önce Ders programı yapıldı:

Kuzey Ren Festfalya (NRW), Bayern, Hessen ve Baden Württemberg Eyaletleri 2005 yılında ortaklaşa oluşturdukları eyaletler arası bir çalışma grubunda NRW Eyaletinin hazırlayacağı ders programını Alevilik dersler için kabul edeceklerini açıkladılar. Bunun üzerine NRW- Eyalet Okul Bakanlığı, Alevilik Dersleri için gerekli Ders Programı için Soest`deki Eğitim Enstitüsü (Landesinstitut für Schule) nezdinde oluşan karma komisyon 2005 Ağustos –Haziran 2007 tarihleri arasında çalıştı. Komisyonda eğitim bakanlığından üç uzman ve AABF`den dört uzman görev yaptı. Komisyon çalışmalarına CEM-AAT (Cem- Almanya Alevi Toplumu) temsilcileri de gözlemci olarak katıldılar. Bu Komisyon çalışmasında, genel olarak daha önce yapılmış ve uygulanan din dersleri programlarını ve içerik olarak da AABF`nin 2001 yılında hazırladığı Alevilik Ders Planı Taslağı`nı önemli ölçüde dikkate aldı.Ders planı komisyonu, Kasım 2005 ve Mart 2007 tarihlerinde yapılan iki konferansta çalışmaların sonuçlarını Alevi Birlikleri Federasyonu ve Alevi Kültür Merkezleri yöneticileri, öğretmenler ve dedelerle paylaştı ve ders programına getirilen eleştirileri dikkate aldı. Öncelikle ders planının teolojik bölümü bu konferanslarda tanıtıldı ve tartışıldı. Bu konferanslara 45 öğretmen ve 100 den fazla yönetici ve dede/ ana katıldı.

Alevilik ders programı komisyon tarafından 14. Haziran 2007 tarihinde bitirildi. Taslak olarak adlandırılan bu çalışma tüm AABF üye AKM lere ve bu konu ile ilişkisi olan örneğin öğretmenlere gönderildi ve görüş istendi.

Ayrıca taslak Türkçe`ye çevrilerek yeniden AKM`lere gönderildi. Gelen görüşlerle birlikte değiştirilen Alevilik Ders programı 29. Eylül 2007 tarihinde AABF Genel Kurulunda /başkanlar divanında görüşüldü ve orada da bazı değişiklikler önerildi ve onaylandı. Ders Planı Komisyonu ders planına son şeklini vererek 15.10.2007 tarihli taslağı NRW Okul Bakanlığına sundu. NRW Okul Bakanlığı bu taslağı görüş istemek amacıyla kiliselere, sendikalara, veli kurumlarına ve daha başka bir çok kuruluşa gönderdi. Bu kuruluşlardan 15. Şubat 2008 tarihine kadar görüş istendi. Bu kurumlardan gelen önemli öneriler Ders Plan Komisyonu tarafından plana entegre edildi. NRW Eğitim Bakanı Bayan Sommer Ders Programını 01.08. 2008 de onaylayarak yürürlüğe soktu. Ders programı konusunda daha fazla bilgi için www.alevi.com/religionsunterricht0+M51be223e463.html Internet sayfasına bakılabilir.

Bu ders programı aynı zamanda Hessen Eyaleti`ndeki Alevilik derslerinde de uygulanacaktır.

Bavyera Eyaleti, NRW`de hazırlanan ders programı temel alınarak AABF ve Bavyera Devlet Enstitüsü ISB yetkililerince bazı şekil değişiklikler ve anlamayı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılarak kendine özgü bir program hazırlatmıştır. Ancak dersin içeriğinde bir değişiklik yapılmamıştır.

Baden –Württemberg Eyaleti; 2006/2007 ders yılında bir model uygulama içinde Sünnilik ve Alevilik derslerini başlatmak istemiştir. Bu nedenle bu eyalet için ders programı olağanüstü koşullarda kısa zamanda hazırlandı. Baden –Württemberg`de geçerli olan Alevilik ders programı BW- Kültür Bakanlığı internet sayfasına alındı. BW için Alevilik Ders Programı şu sayfada görülebilir: www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Bildungsstandards/GS/GS_aR_bp.pdfİlk okullarda Alevilik dersleri için Eyaletlerde sınıfların oluşması:

Alevilik derslerinin gerçekleşmesi için bir grupta Baden- Württemberg ve Hessen Eyaletlerinde en az 8 öğrenci, Bavyera ve NRW Eyaletlerinde 12 öğrenci olması gerekiyor. Genelde bir sınıf, iki yaş grubundan öğrencilerden oluşuyor. Bu konuda istisna yapılarak her sınıftan öğrenci alınabiliyor.

Bavyera Eyaleti`nde ve NRW`de hatta komşu okullardan da öğrencilerin derslere katılması da mümkün. Ancak küçük çocuklarla bunu sağlamak pratikte oldukça zor.

AABF; sınıf oluşturmaya yönelik 12.1.2007 tarihinde dört eyaletteki tüm AKM`lere bir yazı ile öğrenci tespiti yapılmasını istemişti. Bu çalışmanın sonuçları daha sonra Eyaletlerdeki Eğitim Bakanlıklarına bildirildi. 2007 yılında bu sayılardan çıkarak Eyaletlerle değişik görüşmeler yapıldı. Çünkü; her eyalette din dersleri uygulamaları; ders programı, sınıf oluşturması ve öğretmen çalıştırma yönünden farklı uygulamalar var.

Eyaletlerde 15. Haziran 2008 tarininde şu sonuçlara ulaşıldı:
Sponsor Reklamlar

hfdc06 bunu beğendi.
Alevi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Mşü'de Alevilik Dersleri Verilmeye Başlandı Kaptan Alevi'lik Dersleri 7 29.08.12 21:41
Ordu'da TGB'yi kurma çalışmaları başladı! Alevi Pir Yolu Haber Merkezi 26 03.08.12 16:53
Alevi Gençlik Kampı Hazırlıkları başladı Pir Mehmet Pir Yolu Haber Merkezi 3 20.02.11 09:07
Almanya`da üç Eyalette daha Alevilik dersleri başladı! hasan Alevi'lik Dersleri 0 06.12.09 12:49
Din Dersleri Alevileri Yok Sayıyor!!! Alevi Alevi Araştırmaları 0 07.09.09 00:49


Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2