Sponsor Reklamlar


 
Seçenekler
Alt 07.09.09   #1
Alevi
Alevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıbrısl�
Kurucu
Üyelik tarihi: Aug 2009
Nereden: Schweiz(isvicre)
Yaş: 39
Mesajlar: 4.785
Rep Puani : 199
Standart Halil Öztoprak Neleri Savunuyor


Halil Öztoprak, 1950’li ve 1960’lı yıllarda Anadolu’daki etkin Aleviönderlerindendir. Aslen Elbistan’ın Alhas köyü ve aşiretine mensuptur.Kendini yetiştirmiş bir aydın köylü bilgedir. Yaşadığı döneminkarizmatik halk önderlerindendir.
Halil Öztoprak, sadece Alevi kitleye bir bilge, bir din adamı olarakgörev yapmakla kalmamış, yazdığı kitaplar ve yaptığı siyasal çalışmalarile de Alevilerin büyük desteğini, sevgi ve saygısını kazanmıştır.

Yazdığı kitaplarda, yüzyıllardır Alevilere yöneltilen Sünni kaynaklısuçlamalara, dini kaynaklara dayanarak cevapvermiştir. Yaşadığı dönemdeAleviliğin teorik çatısı için yoğun çalışmalar yapmış, yönlendiriciolmuştur.

Halil Öztoprak’ın 1956 yılında Ankara’da Milli Eğitim bakanlığı’nın iniile 4’üncü basımı yapılan “Kur’an’da Hikmet, Tarihte Hakikat” adlı“Alevilerde Namaz” alt başlıklı kitabı en büyük yankıyı yapan kitaplarıarasındadır.(65)


Şimdi, bu kitabından aktarmalarla Halil Öztoprak’ın neler savunduğunu görelim:
3’üncü sayfadan: “İslam tarihinde birçok mesele vardır ki; başlangıçtabüyük ihtilaflar doğurmuş ve uğruna kanlar dökülmüştür. Neticede ağırbasan taraf (güçlü olan taraf) kazanmıştır. İşte Ehlibeyt meselesi,işte namaz ve oruç meselesi, Şiilik ve Sünnilik meselesi...
Kıble, hac vs. bütün bunlar anlayış farklarından, Kur’an’ı Kerim’i ve hadisleri tefsir tarzından ileri gelmiştir.”

Halil Öztoprak, Alevilerde ibadet için şöyle diyor:
“Aleviler de Kur’an’a ve Hz. Muhammed’in emirlerine uymakta ve ona göreibadet etmektedirler. Ayrılık sadece ibadet ve taatın şeklindedir.”(s.4)

Öztoprak, “Aleviler Müslüman değildir” diye fetva veren din adamlarınaşiddetle karşı çıkıyor ve onların bazı konularda Alevilerin en songelen ayetlere inandıklarını bilmezlikten geldiklerini yazıyor.Üstelik, Abbasiler zamanında verilmiş bir karar ile Alevileri ithametmek doğru değildir,diyor. Buna delil olarak da;Bakarak süresinin 106.ayetini hatırlatıyor:
“Kaçan bir ayetin hükmünü kaldırıp yerine başka bir ayet hükmünügtiririz. Allahü teala ahkamında, tebdil ve tağyirinde halkınaelverişli olanı bilir, zira bir vakitte makbul olan icabında başkavakitte fesat da buyurur.(s.5)

Öztoprak, daha sonra namaz konusunu ele alarak, “Bazı kimseler namazınve bu namazın bugünkü şeklinin miraçtan Kur’an’la birlikte geldiğiniiddia etmektedirler. Ve Alevileri bu namazı kılmadıkları için dinsiztanımakta, onların kestikleri yenmez, cenazeleri kaldırılmaz,demektedirler. Ve hatta bazıları Alevilerin katlinin vacip olduğunainanmaktadırlar (s.6) diyor ve arkasından da namazın miraçtan nasılgeldiğini, Kur’an’da nasıl yer aldığını, ayetlere dayanarak veriyor.Namaz hakkında, İsra suresinin, 78. ve 79., Necm suresinin 8. ve 9.,Müzemmil suresinin 1. ve 7., suretül Nebe’nin 9. 10. ve 11.ayetlerinden alıntılar yaparak namazın esasen beş vakit olmadığını veesas olarak iş zamanı dışında gece ibadet olarak yapılmasının Kur’an’ıngereği olduğunu yazıyor.
İşte bazı ayetler:

İsra suresinin 78. ve 79. ayetleri
“Farz olan ibadete kalk. Gün aştıktan gecenin karanlıklarından Kur’anokuyarak şafak ağarıncaya kadar, ibadet eder isen gece ve gündüzmelekleri şehadet eder.”
Münezzil süresinin 1. ayeti:
“Ey nübüvvet içinde olan nebi gece kalk namaz kıl...”
Aynı surenin 7. ayeti:

“Gündüzleri uzun uzadıya halkın işleri ile meşgul olursun. Gece ibadete yönelmen evladır.”
Suretül Nebe’nin 9. 10. ve 11. ayetleri:
“Geceyi ibadet için, gündüzleri geçim ve maaş için kıldık.”
Halil Öztoprak, beş vakit namazın Abbasiler zamanında ortaya çıktığını,onun da bir ihtilafın halli için ortaya atıldığını yazar. Hz.Muhammed’in sağlığında namazın beş vakit olmadığını, Peygamberinkendisinin de ibadetlerini gece yaptığını yazar.

Alevilerin, ibadetlerini, yani cem ayinlerini gece yapmaları buanlayıştan geliyor olsa gerek. Sonraları bu ibadetler adeta gizliibadetlere dönüşür. Emevi, Abbasi ve Osmanlı döneminde gece ibadetedenler çeşitli katliamlara uğramışlardır. Bugün bile Alevi cemlerindeibadet yapılan konutun güvenliğini dedenin görev verdiği nöbetçilersağlar.
Halil Öztoprak, ibadetin evlerin dışında, açıkta yapılmasının Kur’antarafından yasaklandığını, bunun gösteriş olduğunu yazıyor. Kaynakolarak da Maun suresinin Tefsiri-Tıbyan’dan aktarmasını gösteriyor:

“Şiddetli Cehennem azabı ol açıktan açığa namaz kılan aynacılar içindirki, ellere Müslümanlık ve sofuluk göstermek için selamet vs. tenhayerleri terkedip namazı aşikar kılarlar. Bunlar cemaattir ki, namazdeyu bütün işledikleri amel ve ibadetleri Allah için olmayıp dünyamenfaatlerini kazanmak için halkın gözüne sofu ve Müslüman gözükmeleriiçindir.”(s.17)
Ayrıca Halil Öztoprak, İslam’da ibadetin camide yapılması şartınınolmadığını, hatta Hz. Muhammed zamanında camilerin yıktırıldığını,ibadetin evlerde yapılmasının dinin kuralları arasında olduğunu iddiaediyor. Kaynak olarak, Tövbe suresinin 108. ayetini veriyor, Alevilerincamilere gitmemesini de buna bağlıyor.
Tövbe suresi, 108. ayet:

“Müminlere zarar vermek ve gönüllerindeki saklı duran düşmanlığıkuvvetlendirmek için namaz kılmaya mescid meydana getirdiler. BunlarMüslüman olmadan önce Hz. Muhammed’le harbeden münafıklardır.Müminlerin arasını açmayı, onları birbirlerine düşürmeyi akıllarınakoymuşlardı. Ya Muhammed, Müslümanlar seninle birlikte namaz kılsın vezikretsin diye böyle geniş mescid, cami yaptık derler. Allahu Taalaşahitlik eder ki onlar yeminlerinde yalandır.”(s.21)
Tövbe suresinin 109. ayeti:

“Ya Muhammed kalkma ve ol mescidlerde ebediyen namaza durma. EvvelceTanrı korkusu üzerine yapılan mescidi evvelde Hakka ibadet haklı velazım bir ibadetti.”(s.21)
Kısası Enbiya’da bu olay için, “Hz. Muhammed, Malik İbni Dahşam ve İbniAdi ile bir gönderip camileri yıktırdığı yazılıdır. Tarih-i Taberi’nin2’inci cildinin Altı Parmak kitabının 306. sayfasında bu konu ileilgili olarak “Hz. Muhammed’e Cebrail tarafından ‘Ol Camilerinyıkılmasını sana emretti’ şeklinde ayet geldiği, Hz. Muhammed’in deKur’an farzı ile yıktırdığı” yazılıdır.(s.22)
Bu camiyi daha sonra Halife Ömer’in yeniden yaptırdığını, muhteşemcamilerin ise daha ziyade Muaviye zamanında yapıldığını okuyoruz.
Halil Öztoprak’ın bütün bu konularla ilgili yorumu ise şöyledir:“HakikiMüslümanlık, Kur’an’da yazılı olduğu gibi, camisiz, minaresiz olarak,huzuru kalb ile Allah’a inanmak ve daimi ibadet etmektir.”(s.23)

Halil Öztoprak, bir hadisi Nebevi’den şu aktarmayı yapıyor:
“Sen başka camilere yakın olma. Kalp camiiden Tanrıya yalvar.”
Arkasından da namazın camide değil, evlerde kılınmasının Kur’an’da farzedildiğine dair, Nur suresinin 36. ayetini bize aktarıyor:
“Ya Muhammed, kendi evlerinde ibadet edenleri Tanrı Taala tarafındantazim olunup sevap derecelerinin yükselmelerine izin verip emreyledi.Onlar şoy güruhtur ki evlerinde Allahı Taala’ya ibadet zikri tesbihedenlerdir...”(s.24)
Halil Öztoprak, Kabe konusunda ise, “Şahsivaril İslam” adlı tarih kitabından alıntı ile şu görüşlere yer veriyor:

“Kabeyi ziyaret İslama mahsus bir ibadet değildir. İslam dini çıkmadanönce putperestler zamanında Arabistan Yarımadası putperestleri, Kabe’yehürmet beslerler ve ziyaret ederlerdi. Mekke ortasındaki Haceri Semavi(Yani Hacer-ül Esved) taşının etrafına toplanıp secdeye kapanırlardı.Burada, Kudüs ve Yunan putperestlerinden öğrendikleri üzere kurbanlarkeserler.”(s.25)
Halil Öztoprak, Hacer-ül Esved’in etrafına toplanıp secde etmenin“cahiliye devri”ne ait bir adet olduğunu ve Hz. Muhammed tarafından buziyaretlerin kaldırıldığına ait Kur’an’da ayetler olduğunu yazıyor.Arkasından da, Suretil Bakar’ın 115. ayetini bize aktarıyor:
“Güneşin doğup battığı yerlerin cümlesi Tanrı Taala mülküdür; hangitarafa yüz döndürür iseniz Allahü Taala ibadet tarafı orasıdır.”(s.34)
Sonra da şöyle yazıyor:

“Allaha yalvarmak için her taraf kıbledir. İbadet esnasında Hacer-ülEsved gibi belli bir noktayı ve bir şehri daimi olarak kıble kabuletmek o nokta veya şehri putlaştırmak gibi bir şey olur.”(s.35)
ksiniz?
Sponsor Reklamlar

Alevi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türkiye'de böyle tarihi bir kitap var! Patrona Halil isyanını anlatıyor. Pir Mehmet Kütüphane (E-Kitap) 0 11.11.11 16:39
Alevilere dinsiz diyen Ümit Halil Uzun mehmet008 Alevi'lik Tarihinde Üzücü Olaylar 3 21.04.10 11:22
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2