Sponsor Reklamlar


 
Seçenekler
Alt 28.07.10   #1
Alevi
Alevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıbrısl�
Kurucu
Üyelik tarihi: Aug 2009
Nereden: Schweiz(isvicre)
Yaş: 38
Mesajlar: 4.785
Rep Puani : 199
Standart Hüseyin Yalçın dede ile söyleşi 1


Yazar zurunludost
Pazartesi, 13 Ekim 2008
Ayhan Aydın'ın ocağımızın araştırmacılarından,geniş bir bilgiye sahip olan Hüseyin Yalçın ile yaptığı röportajdır.Röportaj soru cevap şeklindedir.Röportaj da önemli sorular ve bir o kadarda önemli cevaplar vardır. İşte o röportaj :
Alevilik ile dedelerle ilgili bilgilerinizi kimden / kimlerden öğrendiniz?

Eğer bir dedenin soyu Evladı Resul'a dayanıyorsa kendi ailesi ve özellikle de pirlerinden hizmet karşılığında, himmetle mümkündür. O kemaletin tüm niteliklerini kendisinde toplaması şarttır. Pirimiz Seyyid Munzur Emre'nin çocukları olmazdı. Küçük yaşımdan itibaren onun dizinin dibinde yetiştim. 1960'ların sonunda rahmetlik oldu. Mekanı cennetlik olsun. Minnet borçluyum.

Çocukluğunuz nasıl bir ortamda geçti. Ayrıntılarıyla anlatır mısınız?

Bir evladı Resulün çocukluğu Alevi toplumu içinde, edep erkan kuralları dahilinde özüne yakışır bir biçimde geçmesi zorunludur. Anlatımı sayfalar alır. Bunu yaşayan ve gören bilir. Kendi köyümüzde 1950-60 yılları arasında cemlerimiz sürekli yapılırdı. O cemlere çocuklar alınmazdı. Ama her cemde bu fakir pirinin dizinin dibinde oturtulurdu.

Sizce dedeler kimlerdir? Kendinizi bir dede olarak nasıl tanımlıyorsunuz?

Alevi evrenselliğinde İmamı Hasan ve İmam Hüseyin soyundan gelenlere dede denir. Ancak hizmeti karşılığı himmet alan erenler de ocaklarda mecbur olduğu bu yolun edep erkan hizmetlerini yerine getirendir. Bir dede toplumunu bulunduğu çağa adapte edebilmelidir. Özellikle de çağın bilim ve teknolojisine ayak uydurabilen; yol evlatlarında bu istikamette eğitip bilgilendirendir. Bir dede her şeyden önce kendisini yetiştiren, çağdaş demokrat, laik düşünceye sahip barıştan yana özgür düşünene ulusal birlikten yan olan, sosyal hukuk devlet yapısını savunan 72 millete aynı nazarla bakan ve kendisini yetiştirmiş sevgi ve hoşgörülü olan kimsedir. Çünkü ecdadımız İmam Ali şöyle buyurmuştur; "Çocuklarınızı kendinize göre değil, bulunduğu çağa göre yetiştiriniz" der.

Dedelik nasıl ve ne zaman doğmuştur?

Mürşit, pir, rehber kavramları Muhammed Ali Cebrail üçlemesine dayanır. Aynı zamanda Anadolu Aleviliğinde de Mürşit Ali, Pir İmam Hüseyin'dir. Rehber de Cebrail A.S.'dır. Çünkü Alevilikte himmet almak hizmetle mümkündür. Bu yolda hizmet uğruna Hz. Hüseyin Kerbela'da ser vermiştir. Örneğin; İmam Hüseyin bir gün postta otururken atası Muhammed Mustafa kapıdan içeri girince İmam, dedesine soruyor; Ya dede sen mi ulusun yoksa yol mu uludur? Hz. Peygamber; Ya Hüseyin ben ahiri zaman peygamberiyim, buyurunca İmam Hüseyin darda dur ya Ata buyuruyor. Tam o sırada babası Aliyel Murtaza girince aynı soruyu babasına yöneltiyor. Hz. Ali peygamberin cevabını öğrenince; "Ya Hüseyin atan Muhammed Mustafa doğru demiştir" buyurunca Hz. Hüseyin babasını da dara dikmiştir. İşte o anda Cenabı Hakk Cebrail'e emrederek; "Git peygambere ve İmamı Ali'ye rehber ol dardan indir de ki yol uludur."

Bir talip yola girmeden hizmet vermeden himmet alamaz. Bu nedenle mürşitli ve pirlik evladı resulundur. Seyitlik de İmam-ı Ali ile Fatıma tül Zehra'dan doğan ve Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelen ve 12 İmamlara dayanan Ehlibeyt evlatlarına denir.

Dedelik görevini ne zaman, nerede ve nasıl yerine getirmeye bağladınız? Bunu bize anlatabilir misiniz?

Dedelik görevimi son 20 yıldır Anadolu Alevi-Bektaşiliğini inceleyerek araştırmaya başlayarak, bu sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Özellikle tasavvufi Aleviliği çok iyi araştırmamız şarttır. Batın ilmiyle, bilimi birlikte inceleyip yürütmemiz şart olmuştur. Bu ummanı deryaya dalıp zerre-i miskat ile dönene ne mutlu.

Dede olabilmenin ya da iyi bir dede olabilmenin sizce koşulları nelerdir? Dede olmak için günümüzde geçmişten farklı olarak farklı yetenekler de gerekiyor mu?

Dede olabilmenin birinci koşulu Edepli olmaktır. Ehlibeytin bütün bilgisi, güzelliğini, türaplığını, sevgisini ve hoşgörüsünü taşımasını bilmelidir. Günümüz koşullarında bir dede İmamı Ali'nin şu özdeyişini unutmamak koşuluyla "Çocuklarınızı kendinize göre değil, bulunduğu çağa göre yetiştiriniz" ilkesinden hareketle çağdaş demokrat, laik olmalı, ulusal birliğe önem vermeli. Sosyal hukuk devlet yapısından yana mücadele vermeli. Evrensel Alevi kültürü yönünden yana kendini yetiştirerek dünya insanlığına hitap edebilmeli. Kısacası, hırsı aklını yönetmemeli, aklı hırsını yönetmelidir.

Atama veya seçim yoluyla Dede seçilenler olur muydu? Dikme dedeler var mesela. Bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz?

Alevilikte atama ve seçim yoluyla dedelik yapanı görmedim. Her evladı Resulden gelen dede oğlu olabilir ama dedelik vasfı çok farklıdır. Örneğin İmam Musa-i Kazım Hz. Kasımı kendi yerine hazırlarken o hikmet İmam Rıza'da tecelli ediyor. Talipleri imama soruyorlar; ya imam biz bildik ki yerine Hz. Kasım'ı bize bırakacaksın. Bu ne hikmettir ki imamlığı imam Ali Rıza'ya bıraktın? deyince İmamı Musa-ı Kazım şu cevabı veriyor; Eğer bu irade benim elimde olsa idi Hz. Kasım'dan başka kimseye vermezdim. Ne var ki Hakk'ın tecellisi İmam-ı Rızada görüldü" buyurulmuştur. Bu nedenle bu görev hizmetle kaimdir. Hizmetsiz himmet olmaz. Dikme dedelere gelince; İmam-ı Cafer-i Sadık buyurmuştur ki, "Pir ikidir. Piri kamil piri cahil. Piri kamil odur ki, Evladı Resul'den ola. Evladı Resul'den olmakla da olmaz. Çünkü; Evladı Resulün bütün güzelliğini, bilgeliğini, turaplığını, sevgisin ve hoş görüsünün üstünde taşıya o kişi piri kamildir. Piri cahilde o kişidir ki; Piri kendine hizmet vere. Piri geldiğinde gelip piri huzurunda teslimi rıza olup verilen görevi geri iade etmeye. Böbürlenerek; "Bu görevi bende yerine getiriyorum diye, böbürlenen o kişi piri cahildir ki cahilin piri de şeytandır" buyurmuştur.

Dedelerin toplumsal olarak üstlendikleri görevler sizce nelerdir?

Tek kelimeyle Eğitimci olmaktır. İsterseniz gelin bu soruya Kuran-ı Kerim RAD suresi 13 suresi 7. ayetle cevap verelim. Ayetin meali: "Ya Muhammed sen ancak bir uyarıcısın ve her kavimin bir hadisi vardır." İLGİLİ HADİS: Abdullah b.abbas bu ayet için dedi ki, Sorduk; "H.z. Resullah (S.A) elini göğsüne koyup şöyle buyurdu; uyarıcı benim sonra elini Hz. Ali'nin omzuna dokunup şöyle devam etti. Ey Ali sende yol göstericisin. Ey Ali benden sonra hidayeti bulacak olanlar ancak seninle bulacaklardır." (Kay. Razi'nin "Tevsir-i Kebir" cüz 9, s. 15 (Fazileti Ehlibeyti Resullah 3.53, Enis Emir) Bizim görevimiz yol göstericiliktir. Yaradanla yaradılanın arasına girmek değildir.

Dedelerin cemlerdeki işlevini anlatır mısınız? Dedesiz cem olur mu? Dede bir cemi nasıl başlatır? Nasıl sürdürür? Neler yapar cem içinde?

Bir dede hizmetliler tarafından hazırlanan cem salonuna giren bir dede pir postuna niyaz ederek 12 hizmet sahibini çağırarak hizmet gülbangını vererek hizmetlerine yollar. Alevi-Bektaşi cemlerinde 5 meydan vardır. 1- Sohbet meydanı, 2- Rıza-ı lokma meydanı, 3- CEM meydanı, 4- ikrar cem meydanı ki (bu meydan eğer taliplerden 4 can musahip olurlarsa açılır), 5- erkanı cem meydanı ki Alevi Bektaşilikte bu meydana "Halk mahkemesinde" deriz. Yılda bir her talib bu meydana girmek zorundadır. 6- Hiç bir Alevinin tasvip etmediği bir meydandır ki, biz bu meydanı düşkünlük meydanı, diyoruz. Talip cezasını bitirip tekrar yola girmek isterse cemaat izni ve pirin himmeti ile mürvet meydanı açılır. Muhakemesi yapılan talibin haklıya, hakkını vererek cemaat ve pire sığınıp af dilediğinden af edilir.

Dedelerin cem yürütmelerinde yaşlarının bir önemi var mı? Her yaştan dede cem yürütebilir mi?

Elbette bir dede kemalete ermesi önemlidir. Ancak bir dedenin cem yürütebilmesi için pirliğini bütün vasıflarını üstünde taşıması gerekir. Cem edep erkanının bütün kemaletine sahip olması şarttır. Bu Cenabı Hakk'ın Ehlibeyt evlatlarına sunduğu bir nimet olup belirgin özellikleri üzerinde nişanelerle taşır.

Rızalık kavramı var "Kul Hakkı" meselesi Aleviliğin temel ahlak sembollerinden birisini ifade ediyor. Rızalık alınmadan hiçbir işe başlanılmaz, Alevilik'te. Dedeler rızalığa nasıl bakıyorlar? Rızalığın önemi nedir?

Rızalık her Alevi yol evladı ve evladı resul için çok önemlidir. Hiçbir pir üzerinde kul hakkı bulunan yol evladını sorgulamadan yola olamaz. Mutlaka hak sahibinin rızasını pir ve cemaat huzurunda almalı. Ve teslimi rıza olmalı ki cemaate alınsın veya erkanı cemlere girebilsin. Alevi Bektaşilikte meydanlarımıza hiçbir zaman rızasız lokma girmediği gibi cemaatın rızalığını almadan komşularının da rızalığını almadan da hiçbir yol evladı giremez. Hakkında davacı olan yol evlatları da Muhammed Ali meydanında yargılanarak rızalık alınır. Nadir müstesnalar hariç. O müstesnalarda düşkün sayılır.

Alevi ahlakının kökleşip yayılmasında Alevi dedelerinin görevi ne olmuştur? Kimseyi incitmeme felsefesinin dedeler tarafından uygulanması nasıl etkilemiştir Aleviliği?

Alevi ahlakının kökleşmesinde dedelerin rolü çok büyüktür. Çünkü Alevi kültüründe insanın önemi büyüktür. İnsan Cenabı Hakk'ın yer yüzündeki halifesidir. Hakk'ın cemalini taşır. Enel Hak'lık vasıflarına sahip olan kutsal canlıdır. Onun için Hz. Hünkar "Kabem de Kıblem de insandır". Buyurmuştur. O nedenle de insan oğlunu incitmek istememiştir.

Hz. Ali kimdir? Alevilik için önemi nedir? Siz bir dede olarak Hz. Ali'den nasıl etkilendiniz? Ali'yi HZ. Ali yapan özellikleri sizce nelerdir? Niçin o kutsal bir kişiliğin de ötesinde bir rehberdir?

İmam Ali Ebu Talib'in oğludur. Ebu Talip Mekke'nin büyüklerinden Beni Haşim'in reisidir. İnsan; Tanrı'nın yer yüzündeki en görkemli işareti olduğunu kabul eden bir kültür için önemi elbette ki büyüktür. Çünkü Tanrı'nın özü olan insan en özgür bilinçli ve aktiftir. Ali adem yaratılmadan önce Muhammed'le bir nurdandı. Muhammed Ali var oluş ötesi birer melektirler. Bir evladı Resul ve Ehlibeyt'ten gelen bir dede İmamların başı olan ve Ehlibeyt'in atası olan Hz. Ali'den etkilenmesi ve Muhammed Ali'nin bütün güzelliklerini üzerinde taşıması lazım ki pirlik vasfını kazanabilsin. Ali'yi Hz. Ali yapan özellikler haklılığı, adaletli oluşu, cömertliği, Şiri Yezdanlığı, merhametli oluşu, İlmi ledün sırrının sahibi oluşu ve turaplığı, gibi daha nice saymakla bitiremediğimiz özellikleridir. Çağının ötesi çağının ve sonraki gelecek çağların insanı kemali oluşudur. Onun içinde Tanrı, evren ve insan üçleminin yer yüzündeki rehberidir. İnsanı tanımayan, yaşadığı evrenin özelliklerini tanımayan, o Cenab-ı Hakk'ı tanıyamaz ve Ona vasıl olamaz.

Dedeler görevlerinin görevlerini nasıl yerine getirirlerdi? Dedeler görevini kış geceleri taliplerine giderek görgüsünü görürdü. Zaten kırsal kesimlerde özel, resmi cem evleri de yoktu. Günümüzde kentleşen Alevlikte bu işlevler "Kültür kompleksleri"nde yapma zarureti doğmuştur. Bir şeyin altını önemle çizmemiz gerekiyor. Aleviler kent kültürü ile yüz yüze geldiği günümüzde.... sohbet meydanına ağırlık vererek, Alevi kültürünün evrenselliğine önem vermemiz gerekiyor.

Dedelerde hangi kitaplar bulunurdu?

Dedelerde genelde şu kaynaklar bulunurdu: Sadete Ermişlerin Bahçesi Gülzarı Haseneyin Nehcül Belaga Kumru Hüsniye Buyruk Velayetname Makalat gibi kitaplar. Dedelerin tümü eski yazı bilmezdi. Özel kütüphanemde şu anda 2500 aşkın kitap bulunmaktadır. Alevilikle ilgili 800'ü aşkın kitap mevcuttur. Ben köy enstitüsü kökenli mezun emekli bir eğitimciyim. Eski yazı bilmiyorum. Madem ki çağımız bilim çağıdır, mutlaka okuyup araştırmamız şart olmuştur. O nedenle geleceğimiz olan çocuklarımızı okutmalıyız.

Dedelerin tümü saz çalabilirler miydi? Siz saz çalabiliyor muzunuz? Bağlamanın dışında başka çalgı aletleri var mıdır?

Saz çalanlarımız çoğunlukta olmasına rağmen hep o görevi zakirler yerine getirirdi. 12 hizmet görevlerinden biri de zakirliktir. Şahsım saz çalamıyorum. Anadolu Aleviliğinde sazın dışında cemlerde başkaca enstrümana rastlamadım.

Dedeler hangi durumlarda taliplere düşkünlük cezası verirler, örnekler verebilir misiniz?

Alevi erkanı cemlerinde günah sayılan halleri ikiye ayırıyoruz ki; Günahı Kebir Günahi Sagir GÜNAHI KEBİR: Düşkünlük gerektiren günahlardır. Hafiflik sırasına göre, Yalan söyleme Dedi kodu İkrarından dönme Nikahlı kadın boşama Nikahlı kadın kaçırma Sınır bozma Kul hakkı yeme Yetim hakkı yeme Irza geçme (tecavüz) Adam öldürme gibi. Son iki maddenin affı yoktur.

Dedelik kurumunun geleceğine ilişkin düşünceleriniz nelerdir?

Dedelik kurumu "Evrensel Alevi Kültürü"nün vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak günümüz dedeler bulunduğumuz çağa uyum sağlamalılar. Çağın bilgileri ile donanmalıları. Artık hiç bir dedenin mezar taşlarıyla övünmelerine hakkı yoktur. Bir Alevi dedesi günümüzde bilge olmalı, öğretmenlik görevini laikliğiyle yerine getirmelidir.

Köyünüzde yörenizde hala cem yapılıyor mu? Dersim köyleri boşaldığı için cem-cemaat yapılmamaktadır. Ancak "Adana Hacı Bektaş Veli Kültür ve Derneği merkez şubesi" olarak bizler senede bir iki kez geniş katılımlı belediye kültür merkezinde Hızır Cemi ve Abdal Musa ayini cemi yapmaktayız. Özellikle de şubemizin salonu müsait olduğu için 1999'dan beri kış aylarında ayini cemlerimizi yapıyoruz.

Şu anda cem yapıyor musunuz? Yapıyorsanız nerede? Yapamıyorsanız nedenleri nelerdir? Cem yapmanızı engelleyen unsunlar sizce nelerdir?

Alevi toplumu kentlere göç ettiği için cem yapacak mekanlar tamamen yok olmuştur. Kültür yozlaşması başta gelen sorunumuz olmuştur. Bu nedenlerle de cem evlerine ihtiyaç vardır. Ülkemizde cemevleri olan illerimizde çağrıldığımız yerlerde cemlerimizi yapıyoruz.

Cem içinde gördüğünüz "Rehber"likten biraz söz edebilir misiniz? Dedelerin mutlaka bir rehberi olur mu? Rehberlerin cem ve dedeler için önemini anlatır mısınız?

Cemlerde rehberin önemi büyüktür. Çünkü rehber yol evladını hazırlayarak pir'e getirir. Rehber hizmet yönüyle bir eğiticidir. Rehber 12 hizmette pir'den sonra ikinci adam olup cem içinde hizmetlilerinde eğitimden sorumlu olup dedenin yardımcısıdır.

Cem içinde Kur'an'ın yeri nedir Kur'an sizin için ne anlam ifade ediyor. Cemlerinizde Kur'an'ın yeri nedir?

İnsan Alevi kültüründe canlı kurandır (Kur'anı Natık). Alevi deyişleri, duvazları ve duvazı imamları Kuran'ın ilmi ledün ifadesidir. Özünü ifade eder. Bu nedenle Alevi kültürünün önderleri Arap şovenizmini hiçbir zaman kabul etmemiştir. Gülbanklarını dualarını, tercemanlarını, tekbir ve salatlarını toplumun konuştuğu ve anladığı lisanlarla okuyup, söylemişlerdir. Özellikle de Kur'anı Muhammed- Ali ve Ehli Beyt yorumu ile yorumlamışlardır.

Cemlerde gördüğünüz su dağıtma olayı var. Niçin Alevi cemlerinde su dağıtıyor?

Cemlerde su dağıtma görevi 12 hizmetliden sakkanın sorumluluğundadır. Hz. Peygamberin miraçtan dönüşünde kırklar meydanının kapısını açan son cümlesinin ifadesinde bütünleşir. Şöyle ki: Kırkların kim o sorusuna verdiği cevap ben fakir ül fukara sebil Muhammed'in hizmet gören ve su dağıtanım dediğidir. Daha da önemlisi bu yolun pir'i olan, şehidi kerbela imam Hüseyin'in Ve 72 şehidin Kerbela'da Yezid tarafından susuz bırakılmasının sembolüdür.

Zakir ve dede birlikte mi cem yürütürlerdi? Zakirin cemlerdeki önemi nedir?

Dede, rehber ve zakir Alevi görgü cemlerinin üçlü kilididir. Diğer hizmeti; hizmet görmüş her yol evladı yerine getirebilir. Ama ayini cem de ikrar cem de veya görgü ceminde olsun... Pir'siz , rehbersiz veya zakirsiz cemi yürütmek mümkün değildir. Son zamanlarda bazı dedeler hem dedelik, hem rehberlik ve hem de zakirlik görevini üslenince toplum bu hale geldi. Hele hele düşkünlük halinde, mürüvet meydanını rehbersiz açamazsınız.

Sizin ocağın cemlerini özetle anlatır mısınız? Kaç tür cem vardır?

Son 30 yıldır maalesef cemlerimizi bile unuttuk. Ama hangi dedeye sorarsanız ben şöyle yapıyorum diyerek işi savuştururuz. Alevilikte 5 meydan vardır. Sırası ile a-Sohbet meydanı b-Rıra-i lokma meydanı c- Ayin-i cem meydanı d- ikrar (musahiplik) meydanı e- erkanı cem (görgü) meydanı... Altıncı meydanda düşkünlük meydanıdır ki, Cenabı Hak kimseyi bu meydana düşürmesin. Bu meydana koldan kopma veya mürüvet meydanı da denir. Alevilikte özel cemlerde vardır. Bunlar yası matem cemi, Hızır cemi, nevruz cemi ve Abdal Musa birlik lokması cemi gibi cemlerde vardır.

Müsahipliği anlatır mısınız? Koşulları nelerdir? Herkes müsahip olabilir mi? Müsahipsiz cemlere girilemediğini birçok dededen duyduk? Sizin yörede durum nasıldı/nasıl? siz müsahipsiz çiftleri ceme alıyor musunuz ya da almıyor musunuz? Bunun nedenleri nelerdir?

Kısaca musahiplik Alevi kültürünün hayat sigortasıdır. İki can arasındaki yardımlaşması açıkça kominleşmesidir. Koşulları: Gönül birliği, düşünce birliği, eğitim eşitliği, ikrar birliği ve sevgi birliği şartı olmalıdır. İkrarlı yol evlatları birbirleriyle musahip olabilir. Günümüzde bu ilkelere sahip miyiz? Bu soru tartışılır. Alevi kültüründen yoksun olduğumuz günümüzde... Alevicilik oyunundan kurtulmamız birincil koşulumuz olmalıdır. Bu şartlar altında ne kadar veya kaç çift musahipli yol evladı bulabileceğimiz gerçeğini çok dikkatli düşünmeliyiz. Nedenlerini biz dedeler öncelikle kendimize sorarak cevabını bulmalıyız ki ondan sonra bu ince hassas değerleri gündeme getirmeliyiz.

Cemlerinizde hangi semahlar yapılıyor? Sizin cemlerinizde özellikle dönülen semah hangisidir?

Cemlerimizde genellikle yörelerin farklılığını gösteren semah figürleri vardır. Genelde ağırlama, turnalar ve kırklar semahı gibi ortak semahlar dönülür
Sponsor Reklamlar

Alevi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Alevi Dedesi Hüseyin Gazi Dedeyle söyleşi Alevi Bir Alevi'nin Gözünden Türkiye 10 31.08.12 21:19
Ali Haydar Karayünlü Dede ile Söyleşi Pir Mehmet Alevi Dedeleri - Pirleri - Ocakları 1 09.11.11 16:33
Yalçın Küçük'ten Alevileri kızdıracak açıklama Alevi Pir Yolu Haber Merkezi 9 06.10.11 23:22
Hüseyin Dede Pir Mehmet Alevi Dedeleri - Pirleri - Ocakları 5 04.10.11 21:43
Hüseyin Yalçın dede ile söyleşi 2 Alevi Alevi Araştırmaları 0 28.07.10 20:23
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2