Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları

Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları (http://www.piryolu.com/forum/index.php)
-   Alevi Araştırmaları (http://www.piryolu.com/forum/alevi-arastirmalari.html)
-   -   Zülfikar neyi sembolize ediyor? (http://www.piryolu.com/forum/alevi-arastirmalari/2386-zulfikar-neyi-sembolize-ediyor.html)

Alevi 13.05.10 22:26

Zülfikar neyi sembolize ediyor?
 
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._6202409_n.jpgZüfikar'in neyi sembolize ettiğine geçmeden önce Züfikar'in ne olduğunu açmamız gerekiyor. Zülfikar, Hz. Muhammed tarafından Hz. Ali'ye armağan edilen ucu çatal kılıcın adıdır. İnancımıza (Aleviliğe) göre Zülfikar savaş öncesi gökten inmiştir. Hz. Muhammed'de bu gökten inen kutsal kılıcı Hz. Ali'ye hediye etmiştir.

Zülfikar, asırlardır adaletin sembolü olarak işlevini sürdürmeye devam ediyor.


Zülfikar, Hz. Ali'nin kişiliğiyle bir bütünlük haline gelmiştir. Hz. Ali'yi Zülfikarsız düşünmek mümkün değildir.


Zülfikar'ı salt bir savaş aracı olarak görmemek gerekiyor. Zülfikar, gerçek adaletin, hakkaniyetin, doğruluğun, mertliğin sembolidir.


Günümüzde Zülfikar Alevi olmayı (dışsal/zahiri anlamda da olsa) sembolize ediyor. Özelikle de Alevi gençliği Zülfikar'ı kolye şeklinde takıyor. Bu “Aleviyim” demenin, kimliğini Zülfikar'ın tarihsel misyonuyla açıklama biçimidir. Olmadık baskılara maruz kalan Alevinin kimliğini sembolize ediyor Zülfikar. Elbette boynuna her Zülfikar kolyesi takan kişi Alevi değildir. Alevi ise dahi bazıları Zülfikar'ın taşıdığı misyondan, Zülfikar da sembolleşen adalet anlayışından habersizdir. Bütün bunlara rağmen Zülfikar günümüzde Alevi kimliğini simgesel, biçimsel de olsa dışa yansıtıyor.

meyou 14.05.10 09:53

Cevap: Zülfikar neyi sembolize ediyor?
 
Teşekkürler bu kadar acıklayıcı anlatımınıza.

Ismin 14.05.10 14:53

Cevap: Zülfikar neyi sembolize ediyor?
 
Dua ederim ki, Hz.Mehdi Zülfüqarla tecelli eder.

Dede-baba 14.05.10 20:57

Sırr-ı Zülfikar
 
Hz. Ali'nin " ZÜLFİKAR" adlı kılıcı.. Mısır Meliki Mukavvas tarafından önce Hz. Muhammed'e hediye edilmiştir...

***Uhud savaşında müslümanlar bozguma uğreayıp kaçtıklarında Peygamberi çepe çevre saran düşmandan Hz. Ali kurtramıştır. Bu sırada kılıcı ikiye ayrılıp kırılan Ali-el Mürtezaya Hz. muhammed kendi kılıcı Zülfikar'ı vermiştir... Bu tarhten sonra Hz. Ali Zülfikar'ı kuşanan olmuş... ve peygamber'in ölümüne kadar da Zülfikar ile savaşlara katılmıştır..

***Peygamber'in vasiyeti üzerine Zülfikar ... Peygamber'in ölümünden sonra kınna sokuldu ve Hz. Ali bir daha bu kılıçla savaşmadı...

*** "ZÜLFİKAR" YAN YANA İKİ DİLİ OLAN BİR KILIÇTIR..

***Bu çatallardan bir ucu "İLİM'İ" diğer ucu "ADALETİ" temsil eder."... Uhut savaşıydı... nice Peygamber dostu .. Peygamberi düşman ortasında bıraktılar... Peygamber bir çukura düştü.. ve dahi iki dişi şehid oldu.. başı yarıldı.. Peygamber Allah'tan yardım diledi... Cibril-i Emin yetişti.. Ya Resulullah Ali'yi çağır diye söyledi..

Peygamber;

--- Ali çok uzaklarda dedi

Cibril-i Emin, sen çağır dedi

Peygamber;

--Yetiş Ya Ali, dedi...

Çok uzaklarda olan Hz. Ali,, Peygamberin yanına geldi.. Beyaz gömleğini yırttı.. başına sardı..

Peygamberin başındaki beyaz gömlek kırmızıya boyandı...ve Hz. Ali düşman çemberini yardı, Peygamberi kurtardı..

Bu esnada Hz. Ali'nin kılıcı ikiye bölündü..

Peygamber kendi kılıcı olan Zülfikar'ı Hz. Ali'nin eline verdi...

Resullah, Savaş Sonrasında hz. Ali'nin Elini tuttu... Havaya kaldırdı ve şöyle buyurdu:


"...La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zulfikar.."

"...Ali'den Üstün Yiğit= kahraman, Zülfikar'dan keskin Kılıç Yoktur..."

Dede-baba 14.05.10 21:00

Zülfikarname
 
ZÜLFİKARNAMEGel gönül okuyalım ismi azam duasını
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”
Sıdk ile okudu sildi gönül pasını
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Yusuf’u kuyuya attılar Yakup çeker ahu zar
Kuyu dibinde hem yine bu dua oldu Yusuf a yar
Yer ile gök bu dua ile buldu karar
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Bu dünya bivefadır bivefa
Eyyuba kıldılar mihneti cevru cefa
Eyyub bu duayı okudu buldu derdine şifa
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Şol Musa tur dağında Hakka münacat eyledi
Hak ismini duyunca görki nemrut neyledi
Evliyalar enbiyalar bu duayı söyler idi
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Süleyman’ın parmağında hatem yüzüğünün mühürü
Emrine mutiydi insi cin dev ile peri
Ali binerdi düldüle kırardı yüz bin kafiri
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Hamza kaf dağında on sekiz cenk eyledi tamam
Kırardı kafiri bir narayla vermezdi aman
Daim bu duayı okurdu her dem her saat her zaman
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Münafıklar bu duanın manasına ermedi
Mansuru dara çektiler de dediğinden dönmedi
Halil bu duayı okudu da nar içinde yanmadı
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Muhammet kalkuben Miraca vardı
Arş yüzünde melekler darına durdu
Orda Hatemi aslanın ağzına verdi
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Miraca çekti Muhammet Peygamberi
Orada kokardı misk ile amberi
Bu duayı okudu ol Ali’nin kamberi
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Nice Peygamberler geldi de geçti
Nice Süleyman’lar kondu da göçtü
Caferi Tayyar bu duayı okudu da uçtu
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”
Tacı düldül geldi de Ali destine
Zülfikarı çekiben yürüdü küffar kasdına
Hem evvel yazılıdır zülfikarın üstüne
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Ali gezer iken devin er bağını
Sinesine bastı hicran dağını
Bir hurma çöpüyle bend etdi devin baş parmağını
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

Bu duayı okursa her kim
Kalmaz gönlünde zerrece kin
Bu duayı okudu sakin oldu ay ile gün
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

İlahi ilahi Farzdır ilahi
Hürmetle severiz ol şahı
On İki İmamlar Rehperi,Okudu ki
“La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”


Alinti

sert ismail 14.05.10 21:06

Cevap: Zülfikar neyi sembolize ediyor?
 
Zülfikar neyi sembolize ediyor?
Züfikar'in neyi sembolize ettigine geçmeden önce Züfikar'in ne oldugunu açmamiz gerekiyor. Zülfikar, Hz. Muhammed tarafindan Hz. Ali'ye armagan edilen ucu çatal kilicin adidir. Inancimiza (Alevilige) göre Zülfikar savas öncesi gökten inmistir. Hz. Muhammed'de bu gökten inen kutsal kilici Hz. Ali'ye hediye etmistir. Zülfikar, asirlardir adaletin sembolü olarak islevini sürdürmeye devam ediyor.
Zülfikar, Hz. Ali'nin kisiligiyle bir bütünlük haline gelmistir. Hz. Ali'yi Zülfikarsiz düsünmek mümkün degildir.
Zülfikar'i salt bir savas araci olarak görmemek gerekiyor. Zülfikar, gerçek adaletin, hakkaniyetin, dogrulugun, mertligin sembolidir.
Günümüzde Zülfikar Alevi olmayi (dissal/zahiri anlamda da olsa) sembolize ediyor. Özelikle de Alevi gençligi Zülfikar'i kolye seklinde takiyor. Bu “Aleviyim” demenin, kimligini Zülfikar'in tarihsel misyonuyla açiklama biçimidir. Olmadik baskilara maruz kalan Alevinin kimligini sembolize ediyor Zülfikar. Elbette boynuna her Zülfikar kolyesi takan kisi Alevi degildir. Alevi ise dahi bazilari Zülfikar'in tasidigi misyondan, Zülfikar da sembollesen adalet anlayisindan habersizdir. Bütün bunlara ragmen Zülfikar günümüzde Alevi kimligini simgesel, biçimsel de olsa disa yansitiyor.GÖKYÜZÜNDE HZ. ALİ'NİN ZÜLFİKARI
http://karpinarfm.de/Yeni%20seyler/goktezulfikar.jpg
Kılıcın boyu, 3.4 km. Eni, 1.2 km. Sabah saat 6.33'den 9.15'e kadar bozulmadan kalmıştır. Bu görüntünün dışında gökyüzünde başka hiç bir görüntü yok idi. Kılıcın uç kısmı Dapur Tepesi tarafında, kabza kısmı Til Tepesi tarafındadır. İki tepe arası 15 km'dir.


NEVŞEHİR- Derinkuyu kazası Şubat 1996
http://karpinarfm.de/Yeni%20seyler/zulfikar8.jpg
Safak söksün günes dogsun
Ali'm geliyor aydinlik olsun
Bütün canlar saha dursun
Yansin kandiler Ehlibeyt geliyor

Ismin 15.05.10 05:03

Cevap: Zülfikar neyi sembolize ediyor?
 
Her kese teşekkür ederim, xüsüsi olarak ise Dede-babaya "Zülfüqarname"ye göre teşekkür ederim .
Əcaba o name kime aid, sizemi

Alevi 15.05.10 05:35

Cevap: Zülfikar neyi sembolize ediyor?
 
Alıntı:

Ismin Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 5496)
Her kese teşekkür ederim, xüsüsi olarak ise Dede-babaya "Zülfüqarname"ye göre teşekkür ederim .
Əcaba o name kime aid, sizemi


Dede Baba ya ait degil can alinti diye belirtmis cunku ...

Ismin 15.05.10 06:25

Cevap: Zülfikar neyi sembolize ediyor?
 
Alıntı:

Kıbrıslı Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 5499)
Dede Baba ya ait degil can alinti diye belirtmis cunku ...

Can hepsi yaşıl olunca qarayı görmek bir az zor olsa gerek.Hem şiirin müellifini merak etdim.Böyle şiir yazanın diger hikmetlerini de oxumaq isterim

http://karpinarfm.de/Yeni%20seyler/goktezulfikar.jpg
Yer: NEVŞEHİR- Derinkuyu kazası
Tarih: Şubat 1996:
Vakit: Sabah saat 6.33'den 9.15'e kadar bozulmadan kalmıştır.
Ölçü: Kılıcın boyu, 3.4 km. Eni, 1.2 km.
Ayrıca adaşıma da gökyüzündeki sırlı resime göre teşekkür edirəm.Bizlər bu sırrı anlayamayız da bari can gözü ile seyr edelim...

Asi_Kardelen 15.05.10 15:35

Cevap: Zülfikar neyi sembolize ediyor?
 
ilk defa görüyorum böyle bi resim paylaşımlarınız için emeğinize yüreğinize sağlık
http://karpinarfm.de/Yeni%20seyler/goktezulfikar.jpg


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:54.

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2