Tekil Mesaj gösterimi
Alt 13.09.12   #1
Enel-Hak
Enel-Hak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Adaptasyon da.
Adaptasyon
Üyelik tarihi: Aug 2012
Nereden: ANKARA
Mesajlar: 129
Rep Puani : 10
Standart Muhammed'i Kim Öldürdü?


Hayber Yahudilerinden sağ kalan Haris kızı Zeynep-ki Selam b.Meşkem’in hanımıydı.Muhammed’in hangi yemekleri çok sevdiğini soruşturuyor.Etin kaburga kısmını söylüyorlar kendisine.Bu arada Zeynep bir koyun pişirip içine zehir doldurarak Muhammed’e ikram ediyor.Muhammed yemeğe başlayınca,onun arkadaşlarından Bişr b.Bera acele edip ondan önce ağzına alıyor ve orada yığılıp can veriyor.Muhammed arkadaşı kadar fazla yemediği ve bu arada onun da durumunu gördüğü için yemekten vazgeçiyor.Sonra yemeği hazırlayan kadını çağırıyor: “Neden buna gerek duyup bizi zehirlemek istedin?” Diyor .Kadın da,”Sen bizim başımıza neler getirdiğini iyi biliyorsun.Babam Haris’i,kocam Selam b.Meşkem’i amcam Yaser’i,kardeşim Merhab’ı ve diğer yakınlarımla Hayber Yahudilerini öldürdünüz.İntikamımızı almak için böyle bir plan kurdum diyor.”O yemekten sonra Muhammed’in ağız bölgesinde bozukluklar oluşmuştu” Muhammed bu olaydan sonra üç yıl daha yaşar.

Kaynaklar ( Enes b.Malik,Buhari-Megazi,Müslim-Selam,Ebu Davut-Diyat,İbni Mace-Tıp-Ebuhüreyre )

Ancak burada Ayşe’ye mal edilen bir hadis var
Muhammed hasta iken bir ara; “Ey Ayşe! Kaç yıl önce Hayber’de yediğim o zehirli etten dolayı içim yanıyor,artık dayanamam” bu sözün arkasında sadece Ayşe var.

Kaynaklar ( Zehebi-Siyer-i Alam,Mecme’ü Zevaid,Beyhakı,Hakim-Müstedrek)

Muhammed Tebükten dönüp Medine yolunu tutunca,sayıları 12-15 kişilik bir grup gece karanlığından yararlanarak Muhammedi vurmak ister.Bunlar yaklaşıp artık baskın yapma aşamasındayken,Muhammed’in arkadaşları tarafından fark edilirler.Muhammed Ammar b.Yaser,Hüzeyfe b.Yeman’a deveyi çabuk sürmeleri için emir verir.Arkadaşları bağırıp çağırır ve “Haberiniz olsun sizi gördük” deyince,baskını düzenlemek isteyen Müslüman grup korkar ve kaçmak zorunda kalırlar.

Muhammed arkadaşlarına ,”Siz bunları tanıdınız mı? diye sorar.”Yüzleri maskeliydi,göremedik;ancak atlarını ve bindikleri hayvanları tanıdık” derler.Muhammed kendisine suikast yapıldığını anlar ve onların kim olduğunu bildiğini söyler.Ünlü İslam düşünürlerinden İbni Hazm suikastı gerçekleştirmek isteyenleri şöyle sıralar (Ebubekir,Ömer,Osman,Talha b.Ubeydullah,Sad b.Ebi Vakkas,Ebu Musa el-Eş’ari vb ….).

Muhammed ,Huzeyfe ve Ammar b.Yaser’in onları Medine’ye gittiğimizde onları öldürelim demesi üzerine,bu olayı gizli tutmalarını ister.Nedeni “Muhammed en yakın arkadaşlarını öldürdü” derler ve İslama karşı olumsuz etki doğabilirdi.

Bu olay üzerine inen Ayetler,

Tevbe suresi 74.Ayet .
Onlar, kötü bir şey söylemedik, diyerek Allah'a yemin ederler. Onlar o küfür kelimesini kesinlikle söylediler. İslâm'a girdikten sonra yine kâfirlik ettiler. Ve o başaramadıkları cinayeti tasarladılar. Halbuki intikam almaları için Allah'ın, Resulü ile onları lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep yoktu. Eğer tevbe ederlerse haklarında hayırlı olur. Yok yanaşmazlarsa Allah onları dünyada da, ahirette de acıklı bir azaba uğratır. Yeryüzünde onları koruyacak veya onlara yardım edecek bir kimse de bulunmaz.

Tevbe suresi 84.Ayet .
Ve onlardan biri ölürse asla namazını kılma ve kabirinin başına gidip durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar. Ve fasık olarak can verdiler.

Ömer;Hz.Muhammed’in yanında bulunan Hüzeyfe’den soruyor: “Madem sen o münafıkları tanıyorum diyorsun,peki bende onların içinde var mıydım?” diyor.

Kaynaklar ( İmam Gazali-İhya’ül Ulum,Beyhakı-Sünen-i Kübra,Müslim-Sıfat-i Münafıkin-Ahmed b.Hambel-Müsned )

Bir gün Muhammed’i katletme girişiminde adı geçenlerden birisi ile Hüzeyfe arasında şu konuşma geçiyor .Adam Hüzeyfe’den,”Peki Muhammed’i öldürme girişiminde bulunan bu insanların sayısı kaçtı? diyor.Hüzeyfe şunu söylüyor:
“Senide sayarsak onların toplamı on beş olur.Allah şahittir,bu on beş kişiden on ikisi Hz.Muhammed’le birlikte Allah rızası için düşmanla çarpışan seçme sahabelerdi”

Kaynak ( Sahih-i Müslim-Sıfat-i Münafıkin )

Muhammed hanımlarından olan Ümmü Seleme ile bir çok sırrını paylaşıyordu.Ömer bunu bildiği için gizlice Ümmü Seleme’nin yanına gidiyor ve “Allah aşkına bende onlar içinde var mıyım?” diye soruyor.Ümmü Seleme korkusundan “Hayır sen onlar içerisinde yoksun” demek zorunda kalıyor.

Kaynaklar ( Ahmed b.Hanbel-Müsned,Taberani-Mucem’i Kebir,Kenz’ül Ummal,İbni Asakir-Tarih’ü Mednet’i Dımaşk)

Osman, suikast girişimiyle ilgili olarak Hüzeyfe’yi defalarca tehdit etmiş ve Ammar b.Yaseri döverek komalık etmiştir.
Çoğu tarihçi Ammar b.Yaser’den dolayı Osman’ın feci bir şekilde öldürüldüğünü nakleder.

Ali Hüzeyfe hakkında şöyle diyor:
“Hüzeyfe öyle bir insandı ki,büyük skandalları,detayları ve münafıkların isimlerini bilen biriydi.Kendisi bu konularda gerçekten bilgi sahibiydi”

Kaynaklar ( Taberi-Tehzib-i Asar,Zehebi-Siyer-i A’lam-İbni Kuteybe-Te’vil’ü Muhtelifi’l Hadis-Kenz’ül Ummal-İbni Asakir)

Ali Tebük savaşına katılmamıştır.Muhammed Ehlibeytini koruması için onu evde bırakmıştır.Suikast girişiminin bu esnada yapılması oldukça düşündürücüdür.

Hz.Muhammed son hastalığında ölüm döşeğindeyken bir ara ayılınca bakıyor ki ona ağız yoluyla ilaç içiriyorlar.Bunu görünce çok kızıyor ve “Sizi,sakın ola bana bir şey içirmeyin diye uyarmadım mı? Neden bana ilaç içirdiniz? Hepiniz bu ilaçtan içeceksiniz,bende bakacağım;ancak amcam Abbas hariç.Çünkü o sizinle beraber değil,planın içinde o yoktur” diyor.

Bazı rivayetlere göre,Muhammed bu ilaç meselesini fark edince onlara soruyor,kim yaptı diye? Onlar da Amcan Abbas yaptı yanıtını verince kendisi,içinizde tek sağlam kişi amcamdır diyor.
İbn’il Cevzi’nin aktardığı cümleler daha ilginç ;Muhammed eliyle Habeşistan’a işaret ederek ,bu ilaç içirme yöntemi Habeşli kadınların işidir diyor.Zehirlemekte nasıl meşhurlarsa artık?

Kaynaklar( Buhari-Müslim-L.Ve’l Mercan,Buhari-Megazi,Müslim-Selam,İbni Sad-Tabakat)

Buhari ve Müslim “Ledud” hastanın rızası olmadan kendisine verilen ilaçtır tanımını yapmışlardır.İbni Sad gibi ünlü tarihçiler Muhammed’in ölümüyle ilgili olarak net bir süre veriyorlar ve Pazar günü ilaç verildiğini,Pazartesi günüde öldüğünü söylüyorlar.Muhammed hasta iken yanında Ayşe ve Hafsa kalıyordu.Ayşe’nin burada yapmış olduğu bir savunma var “Aslında bizim yaptığımız bir şey yok,ancak Muhammed ilaçtan korktuğu için kızıyor”
Kaynak ( El-lü’lüü vel-Mercan)

Muhammed kendi ateşi hakkında, “ Bana yedi kuyudan su getirin ki,kullanayımda belki biraz serinlerim;ama ateşimi düşüreceğini hiç sanmıyorum”

Kaynaklar (Buhari-Megazi,İbni Sad-Tabakat,Ebu Davud-Sünen,A.Razzak-Musannaf )

Üç yıl önce yediği bir zehirli yemekten dolayı aniden bu kadar aşırı derecede ateş ve ağrı olması düşündürücüdür.Ayrıca Muhammedin o ilaç için bu kadar sert reaksiyon göstermesi kafaları karıştırıyor.
Konuyla ilgili olarak Ayşe’ye dayanan bir hadis var: “Muhammed ölüm döşeğinde iken dedi ki,Hayber’de yediğim o zehirli yemekten artık takatım kalmadı,beni şah damarından vurdu.”Buhari
Ama aynı Buhari İbni Mesut’tan rivayet ederek,”O zehirli etin mucize yoluyla konuştuğunu ve Muhammed’in o etten yemediğini de yazıyor”

Konuyla ilgili olarak

Tahrim 4.Ayet
Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz eğildi. Ve eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka olursanız (bilin ki) onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibrîl ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır.

Muhammed’in cenazesinin kaç gün yerde kaldığı ile ilgili çeşitli rivayetler vardır.Ancak genel kanı,üç gün yerde kaldığı yönünde.

Ayşe’den rivayet edilen bir hadis “ Biz cenazenin defnini,Çarşamba sabahı yapılan duyurudan öğrendik;Muhammed’in cenazesi bugün gömüldü şeklinde duyuru yapıldı” diyor.

Kaynaklar( İbni Kesir-Büdaye-Nihaye, Taberi Tarih,İmam Malik Muvata)
“Acaba cenaze gömülürken Ayşe neredeydi?” Cenaze üç gün yerde bekliyor ve Ayşe sonradan duyuyor.Bazı Ehli sünnet kaynaklara göre Muhammed, Ayşe’nin kucağında can vermiştir şeklinde. Ancak yukarıda ki nakledilen hadisle çelişiyor.

Bazıları ne kadarda cenazeye bir kadın olarak katılmak caiz değil deselerde;Fatıma babasının mezarı başında hem ağlıyor hem şiirler söylüyor hem de halkla konuşuyordu.Ayşe Cemel Vak’ası gibi meşhur olaylarda yer almış bir kişiliktir ve bu caiz görülmüştür.

Bazı hadislerde Muhammed ,Ayşe’nin evini göstererek “İşte küfür/fitne buradadır, şeytanın boynuzunun çıktığı yer burasıdır” diyor.Bazı yerlerde “Şeytanın boynuzları” olarak çoğul kullanılmıştır.Ayşe ve Hafsa kastedilmektedir.

Kaynaklar ( Buhari-Farz’ül humus,Müslim-Fitne,İmam Ahmet-Müsnedüi müksirun)

Muhammed ayrıca Ayşe ve Hafsa için,” Siz aslında Hz.Yusuf’un etrafında ki kadınlar gibisiniz” diyor ve konuyla ilgili olarak “Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür” şeklinde ayet okuyor ve Tahrim süreside bunu destekler niteliktedir.

Tahrim Suresi 10.Ayet
Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kulun (nikahı) altında idiler, onlara hıyanet ettiler. (Kocaları,) Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. (Onlara): "Haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin!" denildi.

Ayşe’nin anlattığı şöyle bir hadis var : “ Muhammed’e sihir yapılmıştı,o sihrin etkisiyle öyle bir hale gelmişti ki,yaptığı bir işe hayır yapmadım diyordu … o kadar akli dengesini kaybediyordu” diyor

Kaynaklar (Buhari ve Müslim’in ortak işledikleri hadislerden El-lü’lülü vel-Mercan)

Bu hadisten anlaşılıyor ki,bu ilaç içirme olayı sadece vefat ettiği sırada olmamış;daha önce de Ayşe ve Hafsa tarafından değişik yollarla kendisine verildiği olasılığı çok güçlü.Ebubekir ve Ömer Muhammed hakkında bir suikast planı yapmışlarsa ve o da bu iki kadın tarafından uygulanmak istenmişse,bunlar rahatlıkla bu plana iştirak etmişlerdir.

Muhammed’in Ayşe hakkında şu açıklaması şüpheleri daha da arttırmaktadır.”Yazıklar olsun! Bu kadın(Ayşe) başarabilirse ne yapmak istiyor,neyin peşindedir! “diyor.

Kaynaklar( Buhari-Merda,İbni Sad-Tabakat,Beyhakı-Şa’b’ül İman-Ahmed b.Hanbel- Müsned)

Muhammed’in son dönemlerinde Ayşe’nin evinde kalmış ve artık orada vefat etmiş.Ayşe bu dönem zarfında kimseyi kolay kolay içeri almamış anlaşılan her şey komplo için uygunmuş.
Ayşe ve Hafsa’nın ,Ebubekir ve Ömer’in direktifleriyle ki bir an önce iktidarı ele geçirsinler diye Muhammed’i katlettiklerini ona zehir içirdiklerini,Muhammed b.Mesut Ayaşi ve bazı Sünni kaynaklar net bir şekilde söylüyorlar.

Konuya ilişkin Ayet

Al-i İmran 144.Ayet
Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Şimdi o, ölür veya öldürülürse, siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Her kim geri dönecek olursa, kesinlikle Allah'a bir zarar veremeyecektir. Fakat Allah, şükredenleri yakında mükafatlandıracak.


Ayşe’den aktarılan bir başka hadiste şudur: “Bir ara Muhammed, hem Ali hem de Üsame bin Zeyd’i huzuruna çağırıp sordu: Siz İFK olayı ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz Ayşe’den ayrılayım mı? diye.Üsame,”Senin eşindir,sen onu daha iyi tanırsın” karşılığını verdi.Benimle ilgili olumlu konuştu;ama Ali,”Ey Muhammed,dünya’yı kendine dar etme;sanki sana kadın mı yok” dedi.Ali’nin bu sözleri Ayşe üzerinde çok olumsuz bir iz bırakmıştır.Çünkü daha sonra meydana gelen tarihi olaylarda Ayşe,hep Ali’ye karşı olan cephede yer almıştır.

Kaynaklar ( Buhari,Müslüm-El’lü’lülü Mercan-Tevbe-Şehadat)
Sponsor Reklamlar


Konu Enel-Hak tarafından (13.09.12 Saat 03:16 ) değiştirilmiştir.
Enel-Hak isimli Üye şimdilik offline konumundadır