Konu: Alevilik
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 04.06.11   #7
44Arguvan
Avatar mevcut degil.
Misafir
Misafirler
Mesajlar: n/a
Standart Cevap: Alevilik


ASIK Mahzuni Serif dilinden aleviligi okuyalim

Bağladım sıtkımı ulu divana
Gel benim efendim şahım ya Ali.
Gün begün fırağım kâr eder cana
Hazin hazin ahu vahım ya Ali.

Ayağın tozuna yüzümü sürsem
Aşıkı mesteden cemâlin görsem
Nusettim katrenden sersemin sersem
Mürüvvet kıl secdegâhım ya Ali.

«Şah-ı Vilayet»sin gümanım mı var
Şadolup gülecek zamanın mı var
Senden özge dinim imanım mı var
Hacet kıblem azmü-rahım ya Ali.

Hazretine eren canlar öğünsün
Gelen giden doğup batan hep sensin
Zülfükâr dokunmuş beden sevinsin
Şifasına ben agahım ya Ali.

Vaizin dilinde küfürdür adın
Tahammül etmekte nedir muradın
Ya niçin tevella teberya dedin
Sultanım pişti-penahım ya Ali.

Üç huruf içinde gizledin adın
Bai-Bismillah'i yazdın öğrendin
Zülfükâr bağlayıp düldüle bindin
Şahadetim ilallahım ya Ali.

Mahzuni kuluna bir nazar eyle
Hükmü Firavun'a bakta ar eyle
Dilimi kes gözlerimi kör eyle
Medet senden padişahım ya Ali....>>


Biz bu aşkın belasına, nimet-i hak demişiz
Biz yanarız nar-ı aşka, ya cenneti âla nedir?
Âşık olmak için cennette, ol buğday yemişiz?
Sorun hele bir softaya Mecnun'u Leyla nedir?

Cennet'in derdü belasın Hazreti Adem bilir
Cavidan-ı kâmil anlar ya cahil nerden bilir
Mustafa'nın kim olduğun Mirac'a giden bilir
Ben bugün doğdum bugün varım ya Kalubelâ nedir?

Kaşlarında okumuşum Sidret-ül Münteha'yı
Gözlerinde yazılıdır yasin-i vedduha'yı
Doğdu, Âdem nida etti çağırdı ki ya ahi
Havva'yı ruhu zemindir bilmem bu belâ nedir?

Gel ey zahit ver benim şu gıyasımın cevabın
Pençe-i ruhu âlâda kim giydi Ali libasın
Azmi Küfe olmak her cana kolaydır bil hunin
Sorarım bir softaya Hüseyin kim Kerbelâ nedir?

Ben nice alim görmüşüm kalemine hak diyor
Nice arifan seyrettim benden gayrı yok diyor
Sorun hele Nesimi'ye neden "enel hak" diyor
Neden yüzdüler derisini bu zalım bela nedir?

Ali boşa okumadı "la feta" suresini
Bir kağıt yaprağı sanma o surey-i Yasini
Ahmak sofu diz çöker de okuyup ihlas'ını
Secde etmez çölü dilaraya Mecnun'u Leyla nedir?

Ey Mahzuni Mustafa'nın sırrı sübhan olduğun
Bilemezsin bu dünyaya çeşit çeşit geldiğin
Vallahi ben gibi yüzbin olsa bilemez Aşıkların bildiğin
Sorun hele bir gün Sübhayı Âla nedir Vücutu aksa nedir?

Haydar'ı Kerrar'ı sevmeyen adem
Yüzbin hac eylese boşa güvenir.
Ehli-beyte gönül vermeyen adem
Ne yazık ki dört duvar taşa güvenir.

Sofular duaya, soysuzlar sere
Pirler mürşitlere, talipler pir'e
Sadıklar arife, ahmaklar köre
Aşıklar gözünde yaşa güvenir.

Evliyası bitmez Anadolu'nun
Derdi mi tükenir derviş yolunun
Kırar kanadmı Hak'kın kulunun
Cahil cennetteki kuşa güvenir.

Gerçekler gerçeği gerçekçe över
Pişman binamazlar bağrını döver
Dünyada ademin kuluna söver
Ahrette mübarek naşa güvenir.

Der Mahzuni Şerif, gördüğüm yurtlar
Gezip dolaştığım ovalar sırtlar
Yaz gününde kuzu koymayan kurtlar
Gizlenirim diye kışa güvenir.

Saygiyla, Sevgiyle, Özlemle Mahzuni Babayi aniyorum
Sponsor Reklamlar

  Alinti